SLU-nyhet

Ny utställning på Skansen ska öka människors känsla för biologisk mångfald

Publicerad: 23 juni 2022
Uställning om biologisk mångfald i Skansens rulltrappa. Foto.

Den biologiska mångfalden är ändlös och fascinerande, men hur hänger den ihop med vår överlevnad? Hur påverkar vi den biologiska mångfalden genom vårt sätt att leva och maten vi äter? Det är frågor som experter från SLU bidrar till att svara på i en ny utställning som öppnar på Skansen i sommar. I dag öppnar första delen av utställningen i Skansens rulltrappa.

I skuggan av klimatfrågan har betydelsen av biologisk mångfald och fungerande ekosystemtjänster inte fått så stort genomslag hos en bredare allmänhet. Situationen beskrivs som allvarlig i den globala tillståndsrapport som IPBES, den biologiska mångfaldens motsvarighet till FN:s klimatpanel, IPCC, sammanställde för några år sedan. En halv till en miljon växt- och djurarter hotas av utrotning de kommande decennierna. Det krävs kraftfulla åtgärder för att vända den negativa trenden.

Ger möjlighet att nå ut till bredare allmänhet

En väg framåt är att se till att fler har kunskap om dessa frågor. Det är bakgrunden till den nya utställningen som stiftelsen Skansen utformar i samverkan med experter från SLU, Stockholms universitet och Visualiseringscenter i Norrköping. SLU står tillsammans med Stockholm universitet som kunskapsgaranter för utställningens innehåll. För att ta till vara på SLU:s breda och unika expertis har ett 15-tal experter involverats i arbetet.

– Det här är en fantastisk möjlighet att nå ut till en bredare allmänhet med aktuell kunskap om den biologiska mångfaldens avgörande betydelse. Fler behöver förstå vad våra levnadsvanor leder till. Vi behöver också sprida kunskap om vikten av att ekosystemtjänster fortsatt fungerar och vad som krävs för att vända utdöendetrenden, säger Anna Lundhagen, vicerektor vid SLU med ansvar för samverkan och miljöanalys.

Skönhet, utmaningar och matval kan engagera

Den första delen av utställningen finns i Skansens rulltrappa. Det är en upplevelsebaserad resa där besökaren under den 1,5 minuter långa färden upp får möta fascinerande biologisk mångfald och artbevarande på ett sätt som är lätt att ta till sig och förstå.

I kommande delar, som öppnas i takt med att utställningen blir klar i övre delen av Skansens rulltrappshall, får besökare fördjupad kunskap om de utmaningar som världen står inför och vad man behöver tänka på för att möta dessa utmaningar.

Bland annat kommer besökare genom interaktiva matbord kunna utforska hur deras konsumtion och matval påverkar den biologiska mångfalden. Matborden kommer att ha sin utgångspunkt i mat från förr, mat idag och mat i framtiden.

Projektet kommer att löpa över tre år och finansieras av Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.


Kontaktinformation

Eddie von Wachenfeldt, koordinator för program Biologisk mångfald, naturtypsansvarig våtmarker, sjöar och vattendrag.
E-post: eddie.vonwachenfeldt@slu.se
tel. 018-672241
SLU Artdatabanken

Håkan Tunon, Forskningsledare
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
hakan.tunon@slu.se, +4618-672591, +460703615010

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44