SLU-nyhet

Hotade snöklädda toppar mitt i vardagstrafiken

Publicerad: 15 september 2022
Konstnären Eva Marklund och forskaren Gerard Rocher Ros

SLU-forskaren Gerard Rocher Ros och konstnären Eva Marklund har samarbetat kring ett konstverk som visar hur bergens snötäcken påverkas av klimatförändringarna. Konstverket påminner om hur människan faktiskt kan påverka vad som kommer att finnas kvar av snön på världens bergstoppar.

Tanken väcktes under en av forskaren Gerard Rocher Ros många bussresor förbi konstverket vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Mellan bussfilerna finns konstnären Eva Marklunds verk Summits of Snow som består av konturerna av snötäcket på de sju kontinenternas högsta berg samt Kebnekajse. Skulle det vara möjligt att med konstverket berätta om hur bergens snötäcken sakta försvinner vilket är en tydlig effekt av klimatförändringarna? Eva Marklund inspirerades av tanken och med stöd från Umeå kommun inleddes ett gemensamt projekt.

Vi forskare är vana att kommunicera med grafer men det är inte säkert att budskapet går in hos andra människor. Vetenskap ska vara befriad från känslor. För att verkligen beröra folk behöver vi konsten, säger Gerard Rocher Ros, som är anställd som forskare på institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU.

Förlorade snötäcken

Konstverket i sin nya skepnad påminner om att samhället kan påverka hur mycket av bergstopparnas snötäcken som kommer att finnas kvar. Snart kan väntande resenärer läsa mer på skyltar i busskurerna. Då kan de lära sig att Oceaniens högsta berg, Puncak Jaya på Java, kommer att förlora sitt snötäcke 2026. För Afrikas högsta topp, Kilimanjaro, dröjer det till 2040.  

Det nya utseendet på Summits of Snow är en tillfällig installation som visar hur mycket glaciärerna på vart och ett av dessa berg kommer att minska vid tre olika utsläppsscenarier. Scenarierna är hämtade från FN:s klimatrapport IPCC och bygger på att vi antingen genomför mycket ambitiösa utsläppsminskningar eller fortsätter utsläppen som idag genom hela 2100-talet. I det tredje exemplet ökar utsläppen till 2040 för att sedan minska.

Poesin i snö och is

Gerard Rocher Ros har kvantifierat effekten av den globala uppvärmningen för de områden där bergen finns. Färgfälten visar hur mycket snö och is som kommer att finnas kvar år 2100. De olika nyanserna av ljusblått är valda med omsorg och trogenhet mot originalverket som handlar om snö och is.

Det är viktigt för mig att det nya perspektivet integreras i det ursprungliga verket som det är skapat och att det finns en poesi i det. Det talar på ett smygande sätt, säger Eva Marklund.

Både Gerard och Eva berättar om ett inspirerande och utvecklande samarbete som lärt dem om likheter och skillnader inom deras yrken. Både konstnärer och forskare använder kreativitet och är vana att vända och vrida på lösningar och förslag, förkasta och börja om. Men när forskningen jobbar med tydlighet och exakthet, jobbar konsten med det underförstådda och outtalade.

Läs mer om konstverket Summits of Snow:

Summits of Snow - Current exhibition

Läs mer om konstnären Eva Marklund:

Eva Marklund – Wikipedia

Läs mer om forskaren Gerard Rocher Ros:

Gerard Rocher-Ros (grocher-ros.com)

Läs om projektet i VK:

Konstverk ändras för att visa hur bergstoppar smälter (vk.se)


Kontaktinformation

Annika Mossing, kommunikatör
Fakulteten för skogsvetenskap, SLU
annika.mossing@slu.se, 0727-10 39 44