SLU-nyhet

Philip McCleaf, Uppsala Vatten, tilldelas Mårten Carlssons pris 2022

Publicerad: 19 september 2022
Foto på Philip McCleaf

Philip McCleaf, process- och utvecklingsingenjör vid Uppsala Vatten och Avfall AB, tilldelas Rektor Mårten Carlssons pris 2022. Hans insatser för forskning och utbildning vid SLU kring PFAS-föroreningar i mark och dricksvatten är ett föredömligt exempel på sådan samverkan mellan SLU och det omgivande samhället som priset ska uppmuntra. Priset på 50 000 kr kommer att överlämnas i samband med SLU:s promotionshögtid den 8 oktober.

Philip McCleaf arbetar med distribution och behandling av dricksvatten och belönas för en yrkesgärning som präglas av nära samverkan mellan det omgivande samhället och SLU. I sin anställning som process- och utvecklingsingenjör vid Uppsala Vatten och Avfall AB har han på ett föredömligt sätt använt vetenskapliga metoder och han har generöst bidragit med sitt kunnande som biträdande handledare åt studenter och doktorander vid SLU. Han har också varit en viktig stöttepelare i flera forskningsprojekt vid SLU.

Samarbetet har framförallt handlat om teknik för att avlägsna högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, från dricksvatten, grundvatten och mark. PFAS är ett samlingsnamn för en stor grupp svårnedbrytbara ämnen som används i många produkter och varor, bland annat i brandskum, skidvalla, allväderskläder, kosmetika och stekpannor. Många av dessa ämnen misstänks vara skadliga och kan ansamlas i djur och människor.

Philip McCleaf är civil- och miljöingenjör, utbildad vid San Diego State University och University of California, Davis i USA. Under åren 1987–1996 arbetade med olika typer av vattenfrågor i Kalifornien. Därefter flyttade han till Uppsala och arbetade med vattenförsörjningsfrågor för teknikkonsultföretaget Sweco AB. Sedan 2006 är han anställd av Uppsala Vatten och Avfall AB. 

Philip McCleaf har byggt broar mellan dricksvattensektorn och forskningen vid SLU:s institution för vatten och miljö, och detta fruktbara samarbete har lett till en rad viktiga vetenskapliga artiklar om bland annat rening av dricksvatten, lakvatten från deponier och grundvatten.

Idag är Philip McCleaf en av Sveriges ledande dricksvattenexperter, särskilt när det gäller att rena dricksvatten från PFAS och andra nya organiska föroreningar. Hans breda nätverk inom vatten- och dricksvattenområdet inbegriper även forskare från andra universitet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), andra vattenmyndigheter, samt konsulter och experter inom den svenska vattenbranschen.

Mer information

Sune Lindh, akademisekreterare, SLU
018-67 10 12, 070-524 99 48, sune.lindh@slu.se

Helena Pennlöv Smedberg, biträdande akademiintendent, SLU
018-67 15 42, helena.pennlov.smedberg@slu.se

Mer om Rektor Mårten Carlssons pris

Rektor Mårten Carlssons pris för föredömliga insatser som främjat dialogen mellan samhälle, näringsliv och SLU instiftades 1995 och delas ut vartannat år. Mårten Carlsson var SLU:s rektor under åren 1982–1994. Tidigare pristagare har varit:

2020: Universitetslektor Margareta Emanuelson, SLU
2018: Agronom Jan Larsson, SLU
2016: F.d. statskonsulent Per Andersson
2014: F.d. naturvårdsråd Torleif Ingelög
2012: Statskonsulent Margareta Stigson
2010: Docent Torgny Wiederholm
2008: Professor Hans Andersson
2006: Jägmästare Roger Asserståhl
2004: Agr dr Olle Pettersson
2002: Forskningsledare Bengt Ehnström
2000: Driftledare Torsten Kellander
1998: Internetkoordinator Eva Fridman, SLU
1996: Professor Olof Bolin, SLU


Kontaktinformation