SLU-nyhet

Forskaren om lupiner: "Hoppfull om att de går att stoppa"

Publicerad: 27 juni 2024
Juliana Dániel-Ferreira

Färggrann men förödande – den invasiva blomsterlupinen ställer till problem för både djur och växter och den sprider sig snabbt. Men trots det så är SLU:s expert Juliana Dániel Ferreira hoppfull om att lupinen kan stoppas.

I slutet av juni så lyser de upp vägkanter runt om i landet; höga spiror i blått, violett och rosa.

- Blomsterlupinen är vacker men tyvärr så konkurrerar den ut våra inhemska blommor och gör att fjärilar kan ha svårt att överleva, säger Juliana Dániel Ferreira.

Hon är forskare på Centrum för Biologisk Mångfald, Institutionen för stad och land vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och har ett särskilt fokus på invasiva arter - som blomsterlupinen. Den utgör ett hot mot svenska växter på flera sätt, bland annat genom att lupinen fixerar kväve i marken som då blir mer näringsrik. Vilket gör att ängsblommor, som exempelvis prästkrage eller liten blåklocka, inte trivs.

- I Sverige är det brist på ängsmarker med mycket blommor vilket gör att viktiga pollinatörer som fjärilar och humlor inte hittar föda. Blomsterlupinen gör situationen ännu värre. Den bidrar inte med nektar och dessutom slår den ut blommor som de här djuren behöver, säger Juliana Dániel Ferreira.

Blomsterlupinen ställer också till bekymmer med sin storlek. Den kan bli över en meter hög och skuggar då andra växter. Och så är den effektiv på att föröka sig.

- En blomsterlupin kan ha tusentals frön som kan färdas många meter och överleva flera år. säger Juliana Dániel Ferreira.

Från början kommerblomsterlupinen från Nordamerika och den kom till Sverige som prydnadsväxt. Numera lever den förvildad i stora delar av landet. Särskilt stora är bestånden längs västkusten, Värmland och Dalarna där den trivs på lite surare marker.

- Vi har även fått rapporter om att den sällsynta sandlupinen upptäckts i Norrland. Lupiner finns överallt och de tar mark varje år, säger Juliana Dániel Ferreira.

Trots de stora utmaningarna så är hon positiv till att det går att vända utvecklingen. SLU jobbar tillsammans med Trafikverket i ett projekt för att ta fram metoder för att få bort lupiner och Juliana Daniél Ferreira ser ett ökat engagemang i samhället.

- Många ser nu lupinen för vad den är; inte en fin färgklick i diket utan ett hot mot biologisk mångfald. Att privatpersoner och organisationer som Naturskyddsföreningen engagerar sig för rensa bort lupinen är viktigt. Det gör att jag ändå känner mig hoppfull om att vi kan bekämpa lupinen, säger Juliana Dániel Ferreira.

Fältbiologernas tips på hur du bekämpar blomsterlupinen

Nivå 0 - MINIMUM. Bidra inte till spridningen av lupiner. Så inte lupiner i din trädgård eller någon annanstans.

Nivå 1. Plocka lupiner. Gör en vacker bukett men släng dem sedan på rätt sätt, d.v.s. skicka dem till brännbart på tippen, för att de inte ska bidra till ytterligare spridning.

Nivå 2. Plocka fram lien och slå lupiner. Skicka sedan resterna till brännbart på tippen.

Nivå 3. Gräv upp lupiner. Samla ihop rötterna du och låt dem antingen torka i solen eller skicka dem till brännbart, eftersom lupiner kan föröka sig via rotbitar.

Nivå 4 - HARDCORE. Slå med lie flera gånger i sommar, och nästa!