SLU-nyhet

SLU-studie: Vildsvinsskador på grödor i södra och mellersta Sverige

Publicerad: 22 mars 2013

En fältstudie av grödskador orsakade av vildsvin utförd av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) på tre vanliga sädesslag på 14 gårdar i södra och sydöstra Sverige uppvisade på grödskador om upp till 840 kronor per hektar i genomsnitt.

Studiens fältarbete utfördes under augusti och september 2012 i samarbete med Lantbrukarnas riksförbund i fem LRF regioner: Skåne, Sydost (Kronoberg, Kalmar och Blekinge län), Jönköping, Södermanland samt Mälardalen. Skador mättes på 44 fält hos 14 gårdar på tre olika grödor (havre, vårvete, höstvete). En uppskattning av skadornas värde utfördes dels utifrån grödornas skadenivå, dels utifrån de enskilda lantbrukarnas totala skadenivå på de tre grödorna. I studien visade sig grödskadorna ha en genomsnittlig kostnad om upp till ca 840kr/hektar. Resultat från fältstudier på de tre grödorna kompletterades av en brevundersökning i vilken skada för hela gårdar med flera sorters grödor uppskattas, vissa av dessa med skadenivåer överstigande den för de tre grödorna.  I studien hade en femtedel av gårdarna omfattande grödskador.

Historiskt sett har vildsvinet tidigare funnits i Sverige sedan stenåldern fram till den senare delen av 1600-talet då det utrotades. Under 1970- och 1980-talen rymde vildsvin ur hägn och populationen har sedan dess vuxit årligen med ökande skador för jordbruket som följd. Det ökade antalet trafikolyckor där vildsvin är inblandade, liksom ökningen av skador på grödor pekar på att problemen med vildsvin generellt blir allt större.

För att vara säker på att man på ett korrekt sätt mäter grödskadornas omfattning på en nationell nivå behöver man öka både provstorleken och geografisk representation. Den nu aktuella rapporten indikerar att även om de genomsnittliga skadorna inte är extremt höga så kan ändå ca var femte lantbrukare drabbas av skador som uppgår till 18 procent (ca 2300 kr/ha) av deras totala skörd av dessa tre grödor. Denna höga kostnad för enskilda lantbrukare bör inkluderas i alla debatter rörande vildsvinsproblematiken.

Läs mer:

http://www.slu.se/PageFiles/33707/2013/FaktaSkog_02_2013.pdf


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael Jansson