Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Landskap - en samlande kraft inom ämnet landskap

SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

Publicerad: 07 juli 2021 - Sidansvarig: Catherine.Kihlstrom@slu.se
Loading…