Hoppa till huvudinnehåll

SLU Landskap

En tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU. En av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

Call for Ideas

SLU Landskap bjuder in förslag till gemensamma projekt för att synliggöra landskapsämnet mer inom SLU.

CFI

Lärarforum

SLU Landskaps lärarforum är ett samarbetsforum för SLU:s utbildare inom Landskapsområdet.

Doktorandforum

SLU Landskaps doktorandforum erbjuder ett samarbetsnätverk för doktorander inom landskapsområdet.

writing retreat

Forum för reflekterande praktik och designforskning

- ett kapacitetsbyggande initiativ för att stärka reflekterande praktik och designforskning vid SLU

Nyheter

Kalendarium

Institutionen för stad och land

Institutionen för stad och land omfattar fem divisioner: landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling, miljökommunikation, miljöintegration och jordbrukshistoria. Den är värd för Center for Nature Interpretation och SLU Future Food Research Platform.

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Institutionen består av fyra forskningsgrupper: Landskapsplanering, Vegetationsbyggnad, Stadslandskapets skötsel och förvaltning, Design av urbana landskap och erbjuder utbildning inom landskapsarkitektur, landskapsteknik, trädgårdsodling, trädgårdsdesign och hållbar stadsförvaltning.

Institutionen för människa och samhälle

Forskningsgruppen för miljöpsykologi vid Institutionen för människa och samhälle innefattar landskapsrelaterad grundforskning och tillämpad forskning på utomhusmiljöer med särskild inriktning på hälsa, välbefinnande, livskvalitet och utveckling.

SLU Urban futures

SLU Urban Futures startade 2017 som en av fyra framtidsplattformar vid SLU med uppdrag att identifiera kunskapsbehov genom ett tvärvetenskapligt arbetssätt och utveckla nya forskningsfrågeställningar till stöd för att lösa utmaningar i och omkring framtidens städer.

Från Pixlapiren i Helsingborg.

Tankesmedjan Movium

Tankesmedjan Movium grundades 1980 och utvecklar samt sprider kunskap om urbana utomhusmiljöer, för att bidra till hållbar samhällsutveckling ur stadslivets och kulturens synvinkel. Movium stöder samarbete mellan akademi och samhälle som en uppdragsorganisation för att föra forskning och praktik närmare varandra.

Movium logo
Publicerad: 11 augusti 2023 - Sidansvarig: Catherine.Kihlstrom@slu.se

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/

Loading…