Hoppa till huvudinnehåll

Husdjursgenetik

Den genetiska variationen hos djur är grunden för vår verksamhet på Husdjursgenetik. Vi arbetar med djur i lantbruket, sällskapsdjur och en lång rad andra djur. Genom vår forskning, utbildning och samverkan med näringen och andra intressenter verkar vi för ett klokt nyttjande av genetiska resurser. Från och med 1 januari 2024 ingår vi i den nya institutionen Husdjurens biovetenskaper.

Vår nya webbsida

Från och med 1 januari 2024 ingår vi i den nya institutionen Husdjurens biovetenskaper: Välkommen in!

Molekylärgenetik och bioinformatik

Molekylärgenetik och bioinformatik omfattar studier av arvsmassan (genomet och epigenomet) och dess gener på molekylär nivå för att förstå de molekylära mekanismer som styr viktiga egenskaper hos våra husdjur. Genom att identifiera och studera de genetiska faktorer som påverkar risken att utveckla sjukdom, samt andra komplexa egenskaper som prestation och hållbarhet, bidrar vår forskning till djurhälsa och välfärd.

Kvantitativ genetik och husdjursavel

Kvantitativ genetik innefattar den genetiska bakgrunden till komplexa egenskaper som styrs av många gener och påverkas av miljön. Husdjursavel handlar om att utveckla avelsprogram som är väl anpassade till djurens biologi och till de miljömässiga, ekonomiska och sociala förutsättningar där djuren används. Vi studerar registreringsmetoder och modeller för genetiska analyser av egenskaper som är viktiga för en effektiv produktion och för djurs välfärd, och arbetar med balanserade avelsmål.

SLUBI

SLUBI är SLUs Bioinformatikinfrastruktur som har som mål att ge support till SLU forskare samtidigt som den fungerar som en platform för alla bioinformatiker på SLU.

Hundbiobanken

På SLU och Uppsala Universitet pågår intensiv forskning om genetiken bakom hundars sjukdomar. Syftet är att öka kunskapen om biologin bakom genetiska sjukdomar.

HgenLab

Husdjursgenetiska laboratoriet utför härstamningskontroller på flera olika djurslag, främst häst, hund och gris. Vi utför även DNA-tester för ett antal genetiska sjukdomar.

INTERBULL

Interbull är en ideell organisation som främjar utveckling och genomförande av genetisk värdering av nötboskap. Det sker bl a genom forskningskoordinering.

One Health

One Health är ett tvärvetenskapligt forskningsområde där SLU kan bidra med bred och ny kompetens. Området är prioriterat i SLU:s nya strategi för de närmsta åren.

Metagenomik

Interaktiv projektbeskrivning

Våra forskningsprojekt och hur de hänger samman, vilka forskare som är ansvariga, vilka finansiärer vi har osv.

Publicerad: 05 mars 2024 - Sidansvarig: natalie.von.der.lehr@slu.se
Loading…