Samverkan vid institutionen för mark och miljö

Senast ändrad: 20 juni 2024
Flera personer gräver ett hål i marken utomhus, foto.

Samverkan med det omgivande samhället är en förutsättning för att vår forskning och miljöanalys ska komma till verklig nytta.

Institutionen för mark och miljö samverkar med jord- och skogsbruksnäringarna, myndigheter, rådgivarorganisationer m. fl. för att hitta de viktigaste frågorna, utveckla bra forskning och sprida resultaten. Vi möter också skolans och allmänhetens frågor om marken och hur vi kan bruka den uthålligt.

Kontakta gärna samverkanslektorerna i första hand om du har frågor eller något att diskutera, men vi är många som gärna svarar på frågor!

Våra samverkanslektorer

Svartvitt porträtt av en kvinna, foto.Helena Aronsson

Samverkanslektor i växtnäringshushållning

God växtnäringshushållning på gården är grunden för effektiv produktion med liten negativ miljöpåverkan.

Läs mer om Helena Aronsson.

 

Svartvitt porträtt av en man, foto.Mats Söderström

Samverkanslektor i precisionsodling

I precisionsodling drar man nytta av t.ex. satellitpositionering, sensorer, digitala markkartor, satellitbilder och geografiska informationssystem för att anpassa odlingsåtgärder till behoven på varje enskild del av fältet.

Läs mer om Mats Söderström.

Svartvitt porträtt av en kvinna, foto.Ingrid Wesström

Samverkanslektor i markfysik och vattenhushållning

Ingrid vill i sitt arbete som samverkanslektor bidra till ett framtida livskraftigt jordbruk som bygger på en hållbar mark- och vattenanvändning.

Läs mer om Ingrid Wesström.

Spara

Spara

Spara

Spara

Frågor om specifika områden

Miljöanalys

I vårt miljöanalysarbete genereras data kring tillståndet i miljön. Från institutionen koordineras programmen för Klimat och Jordbrukslandskap. Läs mer nedan.

  • Klimat - Vi stödjer arbetet för miljömålet Begränsad klimatpåverkan och Sveriges internationella klimatrapportering.
  • Jordbrukslandskap - Vi inventerar och miljöövervakar jordbrukslandskapet och bidrar till en helhetsbild av landskapets miljökvalitet. Resultaten används för miljömålsuppföljning och för uppföljning av EU:s jordbrukspolitik samt internationell rapportering.

Goodla

Att goodla är att hålla spaning efter hur man bedriver växtodling och djurhållning med omsorg om mat och miljö. På Goodla finns finns korta filmer med konkreta råd om hur man exempelvis kan underhålla diken och våtmarker, skapa blommande fältkanter och hålla efter sina hästhagar på ett klokt sätt. Filmerna riktar sig särskilt till lantbrukare och elever på naturbruksgymnasier. Börja goodla här!

Vårt nyhetsbrev

Vill du ha uppdateringar om vår forskning på ett populärvetenskapligt och lättillgängligt vis? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Kunskapsbank

I vår kunskapsbank berättar vi om institutionens forskning och miljöanalys med populärvetenskapliga texter i olika ämnen. Se alla artiklarna i Kunskapsbanken här.


Kontaktinformation

helena.aronsson@slu.se, 018-672466

ingrid.wesstrom@slu.se, 018-673492

mats.soderstrom@slu.se, 0511-67244