Sveriges lantbruksuniversitet

Klimat

Vi stödjer arbetet för miljömålet Begränsad klimatpåverkan och Sveriges internationella klimatrapportering.

Johan Stendahl, SLU

Kontakta mig gärna!

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete? Välkommen att kontakta mig!

Johan Stendahl, koordinator, johan.stendahl@slu.se, tel. 018-67 38 01, Institutionen för mark och miljö, SLU

NaturensKalender-Splash-Ikon-640x960.png

Rapportera årstidstecken

I Naturens kalender kan du rapportera växternas årstidstecken: blomning, fruktmognad, fröspridning och lövfällning. Dina obervationer ger ökad kunskap om vilka effekter ett förändrat klimat får, till exempel hur klimatförändringen påverkar vårens ankomst.