Hoppa till huvudinnehåll

Program Jordbrukslandskap

Vi inventerar och miljöövervakar jordbrukslandskapet och bidrar även till en helhetsbild av landskapets miljökvalitet. Resultaten används för miljömålsuppföljning och för uppföljning av EU:s jordbrukspolitik samt internationell rapportering.

Katarina Kyllmar och Anders Glimskär, koordinator respektive biträdande koordinator för program Jordbrukslandskap. Fotograf: Jenny Svennås-Gillner (Katarina Kyllmar) och Mark Harris (Anders Glimskär)

Ta gärna kontakt!

Vill du samarbeta med oss i programmet eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete? Hör gärna av dig!

Katarina Kyllmar (till vänster i bild), koordinator
katarina.kyllmar@slu.se, tel. 018-67 25 97
Institutionen för mark och miljö, SLU.

Anders Glimskär (till höger i bild), biträdande koordinator
anders.glimskar@slu.se, tel. 018-67 22 20, 076-821 96 70
Institutionen för ekologi, SLU.

 

Hitta vatten-, mark- och miljödata

I webbtjänsten Miljödata-MVM kan du hitta kvalitetssäkrade data för två av SLU:s datavärdskap; Sjöar och vattendrag och Jordbruksmark.

Vy från Tossebergsklätten. Foto.

Sök och hämta fjälldata

Miljöövervakningsprogrammet NILS inventerar varje sommar fjällen. Nu kan du hämta data från inventeringen.

Fjällandskap med vatten i förgrunden. Foto.

Fjärils- och humleinventeringen återupptagen

Sommaren 2023 startade en ny fältsäsong av SLU:s fjärils- och humleinventering. Nytt i den är bland annat ett effektivare insamlingssystem för registrering av artfynd och andra variabler i fält.

Person med fjärilshåv går på blomsteräng.
Publicerad: 04 maj 2022 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…