Sveriges lantbruksuniversitet

Program Jordbrukslandskap

Vi inventerar och miljöövervakar jordbrukslandskapet och bidrar till en helhetsbild av landskapets miljökvalitet. Resultaten används för miljömålsuppföljning och för uppföljning av EU:s jordbrukspolitik samt internationell rapportering.

Åke Berg, foto: Viktor Wrange. Katarina Kyllmar, foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.

Kontakta oss gärna!

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete? Välkommen att kontakta oss!

Åke Berg (t.v. i bild), koordinator, ake.berg@slu.se, tel. 018-67 26 24, Centrum för biologisk mångfald, CBM, SLU

Katarina Kyllmar (t.h. i bild), biträdande koordinator, katarina.kyllmar@slu.se, tel. 018-67 25 97, institutionen för mark och miljö, SLU