Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag landsbygd

Uppdrag landsbygd är ett regeringsuppdrag till SLU för att stärka forskningen kring landsbygderna.

Logotyp för Uppdrag landsbygd

Ett regeringsuppdrag för en levande landsbygd

Regeringen har gett SLU i uppdrag att arbeta för att stärka forskningen kring Sveriges landsbygder genom förbättrad och ökad samordning och samverkan mellan de aktörer som bedriver forskning inom landsbygds- och regional utveckling i Sverige. Uppdraget syftar till att stärka upptagning och tillämpning av kunskaper om landsbygdsutveckling, och stödja spridning av den kunskap om landsbygder som forskningen utvecklar. 

Underlag till en ny landsbygdsproposition

Tillsammans producerar vi en rapport av policyrelevant kunskap genom diskussioner mellan yrkesverksamma och forskare som ringar in problem såväl som utvecklingsområden och potentialer på temat som kan vägleda departementet i policyutvecklingsarbetet.

Workshop

Webbinarier

Webbinarieserien Kunskaper för landsbygder riktar sig till alla som arbetar med landsbygdsfrågor inom offentlig sektor. Här kan du titta på inspelningar i efterhand. Alla kommande webbinarier hittar du i vårt kalendarium.

Zoom-skärm.

Forskningsmedel

Forskare inom landsbygds- eller regionalforskning kan söka medel från Uppdrag landsbygd för att stärka samarbetet och nätverkande inom fältet. Här kan du läsa om aktuella och/eller kommande utlysningar, och om projekt som tidigare beviljats medel.

En grupp människor i skogen på exkursion. Foto.

Forskarkonferenser

Vartannat år anordnar vi forskarkonferensen Landsbygder och regioner i omställning. Här kan du läsa mer om kommande och tidigare konferenser.

Två kvinnor samtalar framför en roll-up. Foto.

SLU Play

På SLU Play hittar du våra videor och inspelningar.

Screenshot of SLU Play

Nyheter

Publicerad: 19 juni 2024 - Sidansvarig: anna-maria.wremp@slu.se
Loading…