Sveriges lantbruksuniversitet

Uppdrag Landsbygd

Uppdrag Landsbygd är ett regeringsuppdrag till SLU för att sammanställa och samordna kunskapsläget inom landsbygdsforskning.

Illustration av kompass

Ett regeringsuppdrag för en levande landsbygd

Regeringskansliet har gett SLU uppdraget att främja en bättre samordning och samverkan inom den svenska landsbygds- och regionalforskningen. Uppdraget är en del av regeringens satsning för att stärka upptagning och tillämpning av kunskaper om landsbygdsutveckling i Sverige. Arbetet har påbörjats i oktober 2019 och avser fortsätta över 2020.

Publicerad: 19 maj 2020 - Sidansvarig: anna-maria.wremp@slu.se
Loading…