Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi bedriver både grundläggande och tillämpad forskning med fokus på interaktioner rörande växter, patogener, symbiotiska mykorrhizasvampar och nedbrytarsvampar samt andra mikroorganismer och deras roll i skog och jordbruk. 

kalender_dator-tomte3_1080x1080.jpg

Kunskapskalendern 2018

Julen är snart här och ännu ett år har passerat,
vad har vi på SLU tillsammans under året producerat?
Vi kan inte visa allt som vi gjort,
men låt oss i vart fall bjuda på 16 juliga kort.
Detta axplock vill vi dela med er våra vänner,
så hjälp oss sprida detta till alla ni känner.
Med en ny lucka varje vardag i december,
låt oss presentera SLU:s egen Kunskapskalender!

researchers-investigating.jpg

Om institutionen

Med vår forsknings svarar vi på frågor om hur jord- och skogsbruk kan bedrivas i en värld där klimatet ändras.

Mikrober spelar en mycket viktig roll i ekosystemet på vår planet. Vår forsknings rör sig kring interaktioner mellan växter, skadegörare, symbiotiska svampar och svampar som lever på dött material samt andra mikroorganismer och deras roll i skog och jordbruk. Vi samarbetar aktivt med skogsindustrin och jordbruket. Dessutom utför vi grundforsknings för att förstå vilka mekanismer som ligger bakom t ex skador på skog eller odlingar.

Institutionen är en del av BioCentrum på SLU i Uppsala.

Publicerad: 03 december 2018 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se