Hoppa till huvudinnehåll

Intresseområden vid SLU

Inom områdena djur, natur, samhälle, skog, vatten och växter kan du ta del av den kunskap vi erbjuder - från atom- och cellnivå till livsmedelsproduktion och hela ekosystem. Finn din väg in till SLU:s verksamhet: utbildning, forskning och miljöanalys. Här hittar du artiklar att läsa och experter att fråga, samt relaterade utbildningar, institutioner, andra enheter och större projekt. 

Djur - mat, sport och sällskap

Animaliska livsmedel, lantbrukets djur, vilda djur, sport- och sällskapsdjur, etologi, veterinärmedicin ...

Griskultingar. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Natur - arter och miljö

Biologisk mångfald, rödlistade och invasiva arter, ekologi, klimat, naturvård, miljömålsuppföljning ...

Ekoxe. Foto.

Samhälle - landsbygd och stad

Landsbygdsutveckling, miljökommunikation, hållbara städer, kretslopp, landskapsplanering, urban miljö, hälsa och rekreation ...

Utsikt från höghus i Nancy mot grönska. Foto.. Foto: Lisa Diedrich

Skog - bär, fiber och energi

Skogsskötsel, bärplockning och skogshistoria, skogsskydd, trädförädling, trävetenskap, timmer, massaved, bioenergi ...

Produktionsskog. Foto.

Vatten - kvalitet och fiske

Ekologi i hav och sötvatten, växtnäring, övergödning, försurning, vatten i jordbruksmark, dricksvatten, fisk, fiskeförvaltning, akvakultur ...

Fiskodling. Foto.

Växter - mat, foder och prydnad

Vegetabiliska livsmedel, foder-, material-, energi- och prydnadsväxter från åker och växthus, växtskydd, växtförädling, växtnäring, jordbearbetning, byggnader, jordbruks- och trädgårdshistoria ...

Potatis i en hög. Foto.
Publicerad: 07 juli 2023 - Sidansvarig: ew-red@slu.se
Loading…