Hoppa till huvudinnehåll

Forest Ecology and Sustainable Management

Trycket på världens skogar ökar. Fler och fler produkter är träbaserade och skogar bidrar med många ekosystemtjänster. De spelar en nyckelroll i vår nya biobaserade ekonomi.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har ett internationellt sökintag och all undervisning sker därför på engelska. 

SLU är för närvarande rankad nummer ett i världen inom ämnet skogsvetenskap. Här kan du lära dig om  världens största skogsekosystem, som förser hela världen med viktiga råvaror och tjänster. 

Skogarna i sig är både ett kulturarv och hem för en stor mångfald av organismer. De spelar viktiga roller i globala vatten-, kol- och näringscykler. Samtidigt påverkas de mer och mer av intensivare markanvändning och globala förändringar i form av klimatförändringar, luftföroreningar, invasiva arter och naturliga störningar, till exempel skogsbränder.

Förändringar i ekosystemet kan i sin tur påverka det globala klimatet och leveransen av skogsprodukter och tjänster. Att upprätthålla fungerande skogar kommer att kräva nya strategier för förvaltning och en förmåga att hantera motstridiga intressen.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Läs om exempel på vad SLU gör, knutet till de globala målen

 

 

FAKTA & BEHÖRIGHET

Programkod: SM007
Namn: Forest Ecology and Sustainable Management
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2022

Studieort: Umeå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus

Sista anmälan för internationella studenter: 2022-01-17
Sista anmälan för svenska studenter: 2022-04-19

Anmälningskod för internationella studenter: 81068
Anmälningskod för svenska studenter: 81069

Behörighet: Admission to the master´s programme Forest Ecology and Sustainable Management,

• general entry requirements: a Bachelor´s degree (equivalent to a Swedish kandidatexamen) from an internationally recognised university.
• specific entry requirements: specialisation on 60 credits in one of the following subjects/disciplinary domains:

- Forest science
- Forest management
- Biology
- Natural resource management
- Environmental science
- Soil science
- Physical geography

Furthermore is required knowledge equivalent to upper-secondary school´s course English 6.

INNEHÅLL

Masterprogrammet i Forest Ecology and Sustainable Management riktar sig till dig som har målet att göra professionell eller akademisk karriär inom tillämpat skogsbruk, skogsekologi och hållbar resurshantering.

Utbildningen är skräddarsydd för att fördjupa dina kunskaper om skogar och hur de svarar på förvaltningsaktiviteter och globala förändringar, till exempel klimatförändringen. Målet är att du ska kunna utveckla strategier för hållbar skogsförvaltning.

Som student på programmet får du en omfattande kompetens inom ekologi och skogsförvaltning och som blivande yrkesverksam eller forskare kommer du ut på arbetsmarknaden med:

  • djup och omfattande förståelse för skogsekosystemets egenskaper, processer och hur skötseln påverkar tillgången på skogsprodukter och ekosystemtjänster
  • ett stort antal praktiska och professionella färdigheter som behövs för att ta informerade beslut om skogsbruk, för att nå flera mål för verksamheten.

Efter utbildningen ska du ha specifika färdigheter och kunskap om de verktyg som ofta används i skogsrelaterad forskning och industri, såsom dataanalys, modellering, problemidentifiering och lösningar, beslutsfattande och kommunikation. Programmet stimulerar också interaktioner mellan studenter, akademiska forskare, yrkesverksamma inom skogsbruk och markförvaltning och beslutsfattare.

Basen i programmet består av fyra kurser inom skogshistoria, skogsekosystemet, skogsproduktion och hållbar förvaltning av boreala (nordliga) skogar. Dessa kurser rekommenderas för att slutföra programmet och kan även läsas av studenter som inte är registrerade på hela utbildningen.

Under de två åren kan du också välja från ett brett utbud av valbara kurser från SLU, Umeå universitet och det prestigefyllda Umeå Plant Science Center (UPSC)

De valbara kurserna ger dig en möjlighet att bredda kunskapen om skogsekologi och förvaltning, inom ämnen som markvetenskap, hydrologi, experimentell växtbiologi, bevarandebiologi och tropisk skogsförvaltning. Du har också möjligheten att fördjupa dina kunskaper om specifika verktyg och applikationer som GIS, fjärranalys, statistisk modellering, fältmetoder eller kartläggning.

KARRIÄR

Med en examen från Forest Ecology and Sustainable Management blir du konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och kvalificerad att fortsätta som doktorand. Genom utbildningen har du också ett brett kontaktnät med akademin, industrin, offentlig verksamhet och andra organisationer genom de exkursioner, seminarier och workshops som du deltar på. Ett socialt nätverk som ger dig många viktiga internationella kontakter för det kommande arbetslivet.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…