Hoppa till huvudinnehåll

Forest Ecology and Sustainable Management

Vill du studera skogsförvaltning baserad på ekologiska principer och med fokus på hållbarhet mitt i den globala klimatförändringen? Då behöver du inte leta längre. Ta din examen på det universitet som rankas som nummer ett i världen inom skogsvetenskap.
Öppnar för sen anmälan 15 juli

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Detta tvärvetenskapliga program kombinerar skogsförvaltning, ekosystemekologi, ekofysiologi, markvetenskap och hydrologi för att ge studenter de kunskaper och färdigheter som krävs för att bidra till utvecklingen av ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk, med fokus på den boreala regionen - världens största landområde.

Programmet är för dig som siktar på en karriär inom tillämpad skogsekologi, skogsvård eller skogsförvaltning eller en forskarkarriär inom dessa ämnen.

På det här programmet får du kunskap direkt från de forskare som genom sin spetsforskning bidrar till ökad kunskap inom skogsvetenskap och skogsekologi, samt hur denna kunskap kan användas i skogsförvaltning mot olika mål.

Som student vid programmet har du möjlighet att i konkurrens, söka till utbytesprogrammet TRANSFOR-M för ditt andra år av programstudierna. Inom TRANSFOR-M har du möjlighet att läsa ett år vid ett av tre partneruniversitet: University of British Columbia, University of Alberta eller Lakehead University. Efter fullgjorda studier uppfyller du kraven för att ansöka om en dubbel examen, en från SLU och en från det kanadensiska universitetet.

Vill du bli jägmästare?  

Utbildningen kan även leda till yrkestiteln jägmästare utifrån ditt val av kandidatprogram och kurser. Mer info om vägen till jägmästarexamen hittar du här: Länk till information om jägmästarexamen

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Skoglig ekologi och hållbar skötsel
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för internationella studenter: 2024-01-15
Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Umeå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81069
Anmälningskod för internationella studenter: 81068

Urval: Högskolepoäng

Behörighet:

För att bli antagen till mastersprogrammet Skoglig ekologi och hållbara skötsel krävs:
Grundläggande behörighet: examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen
Särskild behörighet: fördjupning omfattande minst 60 högskolepoäng inom något av följande ämnen/utbildningsområden:
- Skogsbruksvetenskap
- Skogshushållning
- Skogsvetenskap
- Biologi
- Markvetenskap
- Miljövetenskap
- Naturresursförvaltning
- Naturgeografi
Samt 15 hp i ekologi
Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng från ett svenskt lärosäte. För sökanden från vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.
Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Skoglig ekologi och hållbar skötsel syftar till en masterexamen med huvudområde biologi alternativt skogsbruksvetenskap. Masterexamen är en generell examen.

Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis med benämningen masterexamen med huvudområde biologi alternativt skogsbruksvetenskap. (Degree of Master of Science with a major in Biology or, alternatively, Degree of Master of Science with a major in Forestry Science)

Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och kombination med tidigare studier inom skogliga program på kandidatnivå vid SLU, kan ligga till grund för att uppnå fordringarna för yrkesexamen jägmästarexamen om 300 hp. Målen för jägmästarexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå jägmästarexamen definieras i SLU:s lokala examensordning.

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet Skogsbruksvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

  • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (A1N; A1F),
  • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (A2E).

Masterexamen med huvudområdet Biologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

  • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet biologi (A1N; A1F),
  • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet biologi (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

I masterexamen kan kurser om maximalt 30 hp utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande. Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej överlappa/likna varandra i innehåll.

INNEHÅLL

På masterprogrammet Forest Ecology and Sustainable Managementkommer du att få en djupare förståelse för skogsekosystemet och de mekanismer som styr samspelet mellan biotiska och abiotiska processer, inklusive påverkan av aktiv förvaltning på skogens funktion och skogens ekosystemtjänster.

Genom studier av vegetationshistoria och historisk skogsanvändning kommer du att bättre förstå de händelser som gav upphov till dagens skogstillstånd. Därefter kommer du att fokusera på analyser av konventionella och nya skogsskötselåtgärder och skogsförvaltningssystem, och lära dig att utvärdera deras konsekvenser för både skogsproduktion och ekosystemfunktioner. Under utbildningen kommer du att utveckla färdigheter för evidensbaserat beslutsfattande, för att identifiera framtida forskningsbehov och för att välja lämpliga verktyg och metoder för forsknings- och utvecklingsarbete.

Du kommer att förvärva de specifika färdigheter och arbeta med de verktyg som används inom skogsforskning och industri, såsom dataanalys, modellering, problemidentifiering, problemlösning, beslutsfattande, kommunikation och skrivande. Programmet betonar särskilt interaktioner mellan studenter, forskare och yrkesverksamma inom den svenska skogs- och markförvaltningssektorn samt myndigheter.

Programmets ryggrad består av fyra kurser i (i) skogshistoria, (ii) ekosystemekologi, (iii) skogsskötsel och (iv) hållbar förvaltning av boreala skogar. Under det tvååriga programmet kan du också välja från ett stort utbud av valfria kurser för att bredda dina kunskaper inom skogsbruk, skogsekologi eller bevarandebiologi; lära dig om skogsbruk utanför den  boreala zonen, såsom tropikerna; och utveckla färdigheter inom GIS, statistisk modellering eller användning av AI och maskininlärning inom skogsbruk.

Läs mer om programmet på studentwebben. 

KARRIÄR

De som tar examen i Forest Ecology and Sustainable Management är mycket konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden och kommer att ha de kvalifikationer som krävs för att bedriva doktorandstudier.

Programmet vänder sig till nationella och internationella studenter som siktar på en yrkeskarriär inom privat eller offentlig sektor med inriktning mot tillämpad skogsekologi, skogsskötsel och skoglig naturresursförvaltning. Lämpliga arbetsplatser är utvecklingsavdelningar och stabsfunktioner inom skogsbolag, statliga organisationer, konsultföretag, myndigheter och universitet i Sverige och internationellt.

Examen

Masterexamen med huvudområdet skogsvetenskap eller biologi.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

UTBILDNINGSPLAN

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Elitidrott och studier

Vid våra utbildningar i Umeå är det möjligt för dig som elitidrottare att kombinera dina studier med din idrottsliga karriär.

Tjej i skogen

Hur blir jag jägmästare?

Och vad är en jägmästare? En jägmästare är experter på skog och skogsbruk och på vad som krävs för att förvalta våra skogar på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Brinner du för skogens möjligheter läs mer om jägmästarexamen här.

Drönare över skogen

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy
Sommar i Umeå, människor sitter på parkbänkar och flanerar längs med Umeälven, foto.

Umeå

Campusmiljön i Umeå är en gränsöverskridande blandning av avancerad forskning, anpassade utbildningar, olika nationaliteter, livsbejakande studentföreningar och ett dynamiskt nav i hela norra Sverige. Här läser du till jägmästare eller en master med inriktning mot skötsel av vilt- och fiskpopulationer. Forskningen som bedrivs har en stor spännvidd från molekylärnivå till landskaps-perspektiv. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…