Hoppa till huvudinnehåll

Forest Ecology and Sustainable Management

Vill du läsa skoglig ekologi på det universitet som rankas som världens främsta inom skogsvetenskap? Då har du hittat rätt – det här är masterprogrammet för dig.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationellt sökintag och all undervisning sker på engelska.

Skogar över hela världen spelar en avgörande roll för den biobaserade ekonomin, och skogarna utsätts för allt större tryck när både produkter och tjänster ska produceras. Skogar måste även skötas och utvecklas, något som kräver kunskap om naturvårdsekologi och hållbar skogsförvaltning. Kurserna på detta masterprogram täcker just dessa ämnen, och det här är rätt program om du tänker dig en karriär inom tillämpad skogsekologi, skogsbruk och/eller skogshushållning. 

Som student får du delta i föreläsningar som ges i nära samarbete med forskare inom ekologi och skogshushållning. Kurserna fokuserar på nordlig barrskog. Du lär dig om skogsekologi och skogshushållning i detta ekosystem, och du lär dig förstå komplexa frågor som globala förändringar och de många olika roller skogen spelar.

Efter examen gör dina specialistkunskaper dig attraktiv på arbetsmarknaden och du kan arbeta som specialist eller rådgivare vid myndigheter, kommuner eller skogsföretag. Du kommer också att vara väl förberedd om du väljer att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Skoglig ekologi och hållbar skötsel - masterprogram
Nivå: Grundnivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för internationella studenter: 2023-01-16
Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Umeå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 20
Anmälningskod för svenska studenter: 81069
Anmälningskod för internationella studenter: 81068

Behörighet: För att bli antagen till mastersprogrammet Skogens ekologi och hållbara skötsel,

• grundläggande behörighet: examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen
• särskild behörighet: fördjupning på 60 högskolepoäng inom något av följande ämnen/utbildningsområden:

- Skogsvetenskap
- Skogshushållning
- Biologi
- Naturresursförvaltning
- Miljövetenskap
- Markvetenskap
- Naturgeografi

Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6.

Betygskrav: I ovanstående kurs krävs lägst betyget Godkänd.

Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå från ett svenskt lärosäte omfattande 180 högskolepoäng. För sökande från nordiska länder och vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av dem som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Programmet ges på engelska.
För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen: Examen som utbildningen syftar till Masterprogrammet Skogens ekologi och hållbara skötsel syftar till en generell masterexamen med huvudområdet Skogsvetenskap eller Biologi. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning. Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområde skogsvetenskap eller biologi (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Forest Science or degree of Master of Science (120 credits) with a major in Biology). Examenskrav Masterexamen med huvudområdet Skogsvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav: - minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet skogsvetenskap (A1N; A1F), - minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet skogsvetenskap (A2E). Masterexamen med huvudområdet Biologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav: - minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet biologi (A1N; A1F), - minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet biologi (A2E). Upp till 30 hp kurser på grundnivå kan ingå i examen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL

Masterprogrammet Forest Ecology and Sustainable Management riktar sig till dig som har målet att göra professionell eller akademisk karriär inom tillämpat skogsbruk, skogsekologi och hållbar resurshantering.

Utbildningen är skräddarsydd för att ge fördjupade kunskaper om skogar och hur de svarar på förvaltningsaktiviteter och globala förändringar, till exempel klimatförändringen. Målet är att du ska kunna utveckla strategier för hållbar skogsförvaltning.

Som student på programmet får du en omfattande kompetens inom ekologi och skogsförvaltning och som blivande yrkesverksam eller forskare kommer du ut på arbetsmarknaden med

  • djup och omfattande förståelse för skogsekosystemets egenskaper, processer och hur skötseln påverkar tillgången på skogsprodukter och ekosystemtjänster
  • ett stort antal praktiska och professionella färdigheter som behövs för att ta välgrundade beslut om skogsbruk, för att nå flera mål för verksamheten.

Efter utbildningen har du specifika färdigheter i och kunskap om de verktyg som ofta används i skogsrelaterad forskning och industri. Hit hör dataanalys, modellering, problemidentifiering och lösningar, beslutsfattande och kommunikation. Programmet stimulerar också interaktioner mellan studenter, akademiska forskare, yrkesverksamma inom skogsbruk och markförvaltning samt beslutsfattare.

Basen i programmet består av fyra kurser inom skogshistoria, skogsekosystemet, skogsproduktion och hållbar förvaltning av boreala (nordliga) skogar. Dessa kurser rekommenderas för att slutföra programmet och kan även läsas av studenter som inte är registrerade på programmet.

Under de två åren kan du också välja från ett brett utbud av valbara kurser från SLU, Umeå universitet och det prestigefyllda Umeå Plant Science Centre (UPSC).

De valbara kurserna ger dig möjlighet att bredda dina kunskaper om skogsekologi och förvaltning inom ämnen som markvetenskap, hydrologi, experimentell växtbiologi, bevarandebiologi och tropisk skogsförvaltning. Du har också möjlighet att fördjupa dina kunskaper om specifika verktyg och applikationer som GIS, fjärranalys, statistisk modellering, fältmetoder och kartläggning.

KARRIÄR

Med en examen från Forest Ecology and Sustainable Management blir du konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och kvalificerad att fortsätta som doktorand. Genom de exkursioner, seminarier och workshoppar du deltar i får du också ett brett kontaktnät inom akademi, industri, offentlig verksamhet och andra organisationer – ett socialt nätverk som ger dig många viktiga internationella kontakter för det kommande arbetslivet.

Examen

Masterexamen med huvudområdet skogsvetenskap eller biologi.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…