Hoppa till huvudinnehåll

Horticultural Science

Masterprogrammet i trädgårdsvetenskap har en helhetssyn i hur människan kan förvalta och förnya kunskapen om ett hållbart hortikulturellt odlingssystem.

PROGRAMINFORMATION

Programmet Horticultural science har ett internationellt sökintag och all undervisning sker därför på engelska. 

På masterprogrammet i trädgårdsvetenskap får du en fördjupad kunskap i hur trädgårdsproduktion och odling kan bidra till ett mer hållbart samhälle och lär dig även grunder i innovativ teknik som möjliggör banbrytande användningsområden av växter.

Utbildningen är tvärvetenskaplig och inom kurserna kombineras biologi, teknologi och ekonomi. Kurserna syftar till att utveckla och fördjupa din kunskap om odlingsteknik, skörd, hantering och försäljning av frukt- och grönsaker, bär och växter för inom- och utomhusmiljöer. Trädgårdssektorn studeras ur ett globalt perspektiv, med såväl lokala som globala frågeställningar. 

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Horticultural Science - Master's Programme
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2022

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus

Sista anmälan för internationella studenter: 2022-01-17
Sista anmälan för svenska studenter: 2022-04-19

Anmälningskod för internationella studenter: 81046
Anmälningskod för svenska studenter: 81047

Examen: A Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Horticultural Science will be awarded on completion of the course examinations (Pass grades) to the value of 120 credits, with the following requirements: • a minimum of 30 credits courses shall concern in-depth study within Horticultural Science (A1N, A1F), • a minimum of 30 credits shall concern independent work (degree project) within Horticultural Science (A2E), A maximum of 30 credit courses at first cycle level. There is additional requirement of a completed Degree of Bachelor, Professional Degree of a minimum of 180 credits or a corresponding overseas qualification.

Behörighet: Admission to the Horticultural Science - Master’s Programme requires a first-cycle qualification in natural sciences or social sciences comprising at least 180 credits. Applicants with the equivalent qualifications obtained by means of a degree from another country, or with the equivalent knowledge obtained in some other way, may also be regarded as fulfilling the specific entry requirements.

The applicant must further have a level of English equivalent to upper secondary school English (Engelska 6). An applicant with a first-cycle qualification from SLU comprising 120 credits, or a first-cycle qualification from another Swedish university comprising 180 credits, automatically fulfils this requirement. The equivalent qualification may also be obtained in other ways, for more information see universityadmissions.se/antagning.se.

Specific requirements apply for admission to the individual courses included in the programme. These requirements are specified in the syllabus for each course.

 
 

INNEHÅLL

Programmet börjar med en gemensam termin, följt av valbara kurser med möjlighet för praktikkurs och utbytesstudier, och avslutas med ett masterarbete i trädgårdsvetenskap eller biologi. Ämnesområden som berörs, relevant metodologi inkluderad, är tillämpad växtfysiologi och bioteknik, produktion, växtskydd, ekosystemtjänster, växtförädling, innovation och produktutveckling, marknadsanalys, marknadsföring samt företags- och miljöekonomi.

Inom programmet tränas du i att identifiera och lösa relevanta och komplexa problem inom trädgårdssektorn, att söka och värdera information på ett kritiskt sätt samt att kommunicera kunskap om trädgårdsvetenskap, såväl skriftligt som muntligt med olika målgrupper. Förståelse för etiska frågor som rör trädgårdssektorns påverkan på biologiska system och dess relation till människan, miljön och samhället lokalt och globalt tas upp i relevanta sammanhang.

KARRIÄR

En förändrad livsmedelskonsumtion mot en ökad andel vegetariska livsmedel förväntas öka marknaden för trädgårdsprodukter. Denna omställning mot en mer hållbar och miljövänlig livsmedelskonsumtion skapar en ökad efterfrågan på kunskap kring odling, odlingssystem och förståelsen för växters betydelse för människors hälsa och välbefinnande.

Efter avslutad utbildning ska studenten ha kunskaper inom ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara produktionssystem, produktkvalitet och utveckling av trädgårdsprodukter.

Du kan arbeta i och utveckla odlingsföretag inom den gröna näringen, arbeta som rådgivare och sakkunnig på myndigheter eller inom livsmedelshandeln och andra intresseorganisationer.

Efter utbildningen ska studenten ha förståelse för betydelsen av och förhållandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet, särskilt inom trädgårdssektorn. Masterprogrammet har en tydlig koppling till aktuell forskning och en stark näringslivsanknytning, vilket ger goda förutsättningar för anställningsbarhet nationellt och internationellt efter examen.

Examen

Godkänd utbildning ger en masterexamen i trädgårdsvetenskap

Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…