Hoppa till huvudinnehåll

Horticultural Science

Vill du jobba med växter och både påverka och delta i framtidens hållbara produktion och odlande av trädgårdsgrödor? Då är det här rätt mastersprogram för dig.

PROGRAMINFORMATION

Programmet Horticultural science har ett internationellt sökintag och all undervisning sker därför på engelska. 

Välkommen till ett internationellt program som ger dig insikt i hur odling och produktion av trädgårdsväxter kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Vill du få djupgående kunskaper om produktionskedjorna för frukt, grönsaker och bär, och om växter för både inom- och utomhusmiljöer? Då är det här programmet rätt val – här får du läsa ämnen som odlingsteknik, mikrobiologi, växtförädling, ekonomi, förädlingskedjor och produktkvalitet.

Det är ett tvärvetenskapligt program, och under dina två år på SLU har du en unik möjlighet att specialisera dig inom samhällsvetenskap eller naturvetenskap beroende på vilka valbara kurser du väljer. Har du redan en kandidatexamen i trädgårdsvetenskap? Då ger det här programmet dig även en hortonomexamen.

Med en masterexamen i trädgårdsvetenskap kommer du att ha en bred förståelse för vikten av vetenskap och beprövad erfarenhet och relationen dem emellan, särskilt inom trädgårdsbranschen. Programmets kopplingar till aktuell forskning och dess starka näringslivsanknytning gör att du efter examen kan arbeta vid myndigheter, med rådgivning eller i företag inom produktion, handel och logistik. Du kan också välja att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Horticultural Science - Master's Programme
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2023

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus

 
 

Application code for international students: 81046

Application code for Swedish students: 81047

 

Degree

Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Horticultural Science.

 

Requirements

Admission to the Horticultural Science - Master’s Programme requires a first-cycle qualification in natural sciences or social sciences comprising at least 180 credits. Applicants with the equivalent qualifications obtained by means of a degree from another country, or with the equivalent knowledge obtained in some other way, may also be regarded as fulfilling the specific entry requirements.

The applicant must further have a level of English equivalent to upper secondary school English (Engelska 6). An applicant with a first-cycle qualification from SLU comprising 120 credits, or a first-cycle qualification from another Swedish university comprising 180 credits, automatically fulfils this requirement. The equivalent qualification may also be obtained in other ways, for more information see universityadmissions.se/antagning.se.

Specific requirements apply for admission to the individual courses included in the programme. These requirements are specified in the syllabus for each course.

 

INNEHÅLL

Programmet börjar med en gemensam termin, följt av valbara kurser med möjlighet för praktikkurs och utbytesstudier, och avslutas med ett masterarbete i trädgårdsvetenskap eller biologi. Ämnesområden som berörs, relevant metodologi inkluderad, är tillämpad växtfysiologi och bioteknik, produktion, växtskydd, ekosystemtjänster, växtförädling, innovation och produktutveckling, marknadsanalys, marknadsföring samt företags- och miljöekonomi.

Inom programmet tränas du i att identifiera och lösa relevanta och komplexa problem inom trädgårdssektorn, att söka och värdera information på ett kritiskt sätt samt att kommunicera kunskap om trädgårdsvetenskap, såväl skriftligt som muntligt med olika målgrupper. Förståelse för etiska frågor som rör trädgårdssektorns påverkan på biologiska system och dess relation till människan, miljön och samhället lokalt och globalt tas upp i relevanta sammanhang.

KARRIÄR

En förändrad livsmedelskonsumtion mot en ökad andel vegetariska livsmedel förväntas öka marknaden för trädgårdsprodukter. Denna omställning mot en mer hållbar och miljövänlig livsmedelskonsumtion skapar en ökad efterfrågan på kunskap kring odling, odlingssystem och förståelsen för växters betydelse för människors hälsa och välbefinnande.

Efter avslutad utbildning ska studenten ha kunskaper inom ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara produktionssystem, produktkvalitet och utveckling av trädgårdsprodukter.

Du kan arbeta i och utveckla odlingsföretag inom den gröna näringen, arbeta som rådgivare och sakkunnig på myndigheter eller inom livsmedelshandeln och andra intresseorganisationer.

Efter utbildningen ska studenten ha förståelse för betydelsen av och förhållandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet, särskilt inom trädgårdssektorn. Masterprogrammet har en tydlig koppling till aktuell forskning och en stark näringslivsanknytning, vilket ger goda förutsättningar för anställningsbarhet nationellt och internationellt efter examen.

Examen

Godkänd utbildning ger en masterexamen i trädgårdsvetenskap alternativt biologi.

Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…