Hoppa till huvudinnehåll

Horticultural Science

Vill du jobba med växter och både påverka och delta i framtidens hållbara produktion och odlande av trädgårdsgrödor? Då är det här rätt masterprogram för dig.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

• Kombinerar kunskaper inom biologi, teknologi och företagsadministration
• Omfattande kunskap om livsmedelsförsörjningskedjor
• Förberedande inför doktorandstudier

Välkommen till ett internationellt program som ger dig insikt i hur odling och produktion av trädgårdsväxter kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Vill du få djupgående kunskaper om produktionskedjorna för frukt, grönsaker och bär, och om växter för både inom- och utomhusmiljöer? Då är det här programmet rätt val – här får du läsa ämnen som odlingsteknik, mikrobiologi, växtförädling, ekonomi, förädlingskedjor och produktkvalitet.

Det är ett tvärvetenskapligt program, och under dina två år på SLU har du en unik möjlighet att specialisera dig inom samhällsvetenskap eller naturvetenskap beroende på vilka valbara kurser du väljer. Har du redan en kandidatexamen i trädgårdsvetenskap? Då ger det här programmet dig även en hortonomexamen.

Med en masterexamen i trädgårdsvetenskap kommer du att ha en bred förståelse för vikten av vetenskap och beprövad erfarenhet och relationen dem emellan, särskilt inom trädgårdsbranschen. Masterprogrammet har en tydlig koppling till aktuell forskning och en stark näringslivsanknytning, vilket ger goda förutsättningar för anställningsbarhet nationellt och internationellt. Ytterligare examina, såsom masterexamen i biologi och hortonomexamen, kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning. Du kan också välja att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Horticultural Science - Master's Programme
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för internationella studenter: 2024-02-01
Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81047
Anmälningskod för internationella studenter: 81046

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet trädgårdsvetenskap krävs examen på grundnivå i naturvetenskap eller samhällsvetenskap om minst 180 högskolepoäng (hp). Kraven kan uppfyllas även av den som har motsvarande utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet trädgårdsvetenskap syftar till en masterexamen med huvudområdet trädgårdsvetenskap, som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för en masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet trädgårdsvetenskap (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Horticultural Science).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet trädgårdsvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:

• minst 30 hp kurser med fördjupning inom trädgårdsvetenskap (A1N, A1F)
• minst 30 hp självständigt arbete inom trädgårdsvetenskap (A2E)

Maximalt 30 hp får utgöra kurser på grundnivå.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL

Programmet börjar med en gemensam termin som följs av valbara kurser med möjlighet till praktikkurs och utbytesstudier. Det avslutas med ett masterarbete i trädgårdsvetenskap eller biologi. Ämnesområden som berörs är tillämpad växtfysiologi och bioteknik, produktion, växtskydd, ekosystemtjänster, växtförädling, innovation och produktutveckling, marknadsanalys, marknadsföring samt företags- och miljöekonomi. Även relevant metodologi ingår.

Som student på programmet tränas du i att identifiera och lösa relevanta och komplexa problem inom trädgårdssektorn, att söka och värdera information på ett kritiskt sätt samt att kommunicera kunskap om trädgårdsvetenskap med olika målgrupper, såväl skriftligt som muntligt. Förståelse för etiska frågor som rör trädgårdssektorns påverkan på biologiska system och dess relation till människan, miljön och samhället lokalt och globalt tas upp där det är relevant.

KARRIÄR

En förändrad livsmedelskonsumtion mot en ökad andel vegetariska livsmedel förväntas öka marknaden för trädgårdsprodukter. Denna omställning mot en mer hållbar och miljövänlig livsmedelskonsumtion skapar en ökad efterfrågan på kunskap om odling, odlingssystem och förståelsen för växters betydelse för människors hälsa och välbefinnande.

Efter avslutad utbildning har du kunskaper om ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara produktionssystem, produktkvalitet och utveckling av trädgårdsprodukter. Du har också förståelse för betydelsen av och förhållandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet, särskilt inom trädgårdssektorn.

Programmets kopplingar till aktuell forskning och dess starka näringslivsanknytning gör att du efter examen kan arbeta som rådgivare och sakkunnig på myndigheter,  inom livsmedelshandeln och vid intresseorganisationer. Du kan också arbeta i företag inom produktion, handel och logistik, eller arbeta i och utveckla odlingsföretag inom den gröna näringen.

Examen

Masterexamen i trädgårdsvetenskap eller biologi.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Årskurs 2

UTBILDNINGSPLAN

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy
Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…