Hoppa till huvudinnehåll

Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation

Den pågående urbaniseringen innebär stora utmaningar för utvecklingen av de landskap som städer och landsbygd utgör. Inom landskapsarkitekturen arbetar vi med dessa, våra livsrum, och hur de ska planeras, gestaltas och förvaltas på uthålligt vis för kommande generationer.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har ett internationellt sökintag och all undervisning sker därför på engelska. 

Masterprogrammet ligger på SLU:s campus i Uppsala, ett av Sveriges äldsta universitetsstäder och i närheten av Sveriges huvudstad Stockholm. Det vänder sig framförallt till dig som är intresserade av uthålliga stad-land-perspektiv, är problemlösningsorienterad och som i första hand vill fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom landskapsarkitekturens mer storskaliga förändringar. Teoretiska och praktiska moment förbereder och utrustar dig med nödvändiga kunskaper och färdigheter för att utveckla kreativa och aktuella teoretiska kunskaper och ställningstaganden. Verklighetsnära projektuppgifter hämtas framförallt från Sverige och regionen men teori och metodinnehåll har internationell och aktuell prägel. Studieresa i Europa förekommer och kurser ges på engelska.

Utbildningen ger en masterexamen i landskapsarkitektur och utnyttjar kurser, resurser och utvecklingsmöjligheter som finns på SLU:s campus. Först och främst samläser du med studenter på landskapsarkitektprogrammet, som ges av institutionen för stad och land (SOL). Möjlighet finns även att läsa kurser vid SLU:s campus Alnarp i södra Sverige där bl.a Landscape Architecure  - Masters Programme ges. De båda utbildningarna är strategiskt placerade i två av Sveriges mest vitala och expansiva regioner, och tillsammans representerar de Europas största samlade koncentration av utbildningskompetens inom landskapsarkitektur.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Läs om exempel på vad SLU gör, knutet till de globala målen

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - master´s programme
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2022

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus

Sista anmälan för internationella studenter: 2022-01-17
Sista anmälan för svenska studenter: 2022-04-19

Anmälningskod för internationella studenter: 81049
Anmälningskod för svenska studenter: 81048

Examen: Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Landscape Architecture

Behörighet: The following criteria must be met in order to be admitted to the Master’s programme in Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation.

• General entry requirements: first-cycle qualification comprising at least 180 credits or a corresponding qualification from abroad.
• Specific entry requirements: specialisation comprising 90 credits in one of the following subjects/disciplinary domains:
- architecture
- landscape architecture
- landscape planning
- community planning
- physical planning
- human, social and economic geography
and
• a portfolio submitted as per instructions and approved.

The portfolio will be assessed according to the following criteria:
• Relevance to the subject area – has the student worked on issues within landscape architecture?
• Level of knowledge – has the student formulated the task in a relevant theoretical context?
• Skills – has the student demonstrated an ability to formulate the task in a comprehensible way in text and images?
If the portfolio meets the above criteria, the applicant is deemed qualified and considered able to profit from the programme. The assessment of the portfolio is made by the programme board for education in landscape and horticulture. The specific entry requirements stated above can also be met by someone who has received equivalent knowledge through a corresponding qualification from abroad or in some other way.

In addition, knowledge equivalent to the Swedish upper secondary course English 6 is required. According to a local SLU decision, this requirement is fulfilled by applicants who have a first-cycle degree (180 credits) from a Swedish university or have completed 120 credits at SLU. English 6 can also be obtained in other ways. These are specified on antagning.se/universityadmissions.se.
There are specific entry requirements for each course included in the programme. These are described in the relevant course syllabus.

Portfolio instructions for applying to the Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation – Master’s Programme

A portfolio is a collection of samples from projects, assignments or other work that have been carried out during previous education or previous professional activity. The submitted portfolio should include examples from three (3) projects or assignments that illustrate, in both text and images, the student’s ability to plan or design a landscape or an environment. The balance between amount of text and images depend on the treated subject. The text must be correctly referenced and reflect the student’s choice as well as his/her relation to the illustrated landscape.

A jury assigned by SLU will evaluate the portfolio according to following aspects:

  • Relevance of the treated subject – has the student worked with questions relevant for landscape architecture?
  • Level of knowledge – has the student handled the subject in a relevant theoretical context?
  • The skill of the work – has the student presented an ability to handle the project or assignment in words as well as visually?

The University’s evaluation of the submitted portfolio will, apart from the formal application, be the decision basis on whether the student can be accepted to the programme or not. The students will not receive comments on submitted portfolios.

Portfolio format:

  • Maximum of 12 pages
  • Either in A4 or A3 format
  • Saved as a PDF document (max 60MB)
  • The portfolio must be anonymous

The portfolio, including the presented projects/assignments within the portfolio, must be anonymous. Write only your application number from universityadmissions.se or antagning.se in the portfolio.

The portfolio should be submitted in an e-mail as a PDF-file to the e-mail address: PortfolioLASU@slu.se

Name the PDF-file “Portfolio_LASU_x.pdf” (x = your application number). In the e-mail you write both your name and application number. Write in the e-mail’s subject field: Portfolio LASU

Please note:

Swedish students should apply to the programme at www.antagning.se.

The last day for application is 19th of April 2022.

The last day for submitting the portfolio is the 19th of April 2022.

Welcome with your application to the Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master’s programme in Uppsala!

INNEHÅLL

På masterprogrammet ges bland annat kurser i landskapsarkitekturens historia, teori, metod och tvärvetenskapliga studiokurser med landskaps- och stadsutvecklings-perspektiv, även de med ekologiskt fokus och förvaltning av kulturellt värdefulla landskap. Kurserna leds av forskare och personer med gedigen yrkeserfarenhet och bygger på aktuell vetenskap, konstnärlig grund och beprövad erfarenhet. Du kommer möta flera yrkesverksamma som arbetar med dessa frågor. Du tränar på rums- och landskapsanalys, utvecklar tidigare erhållna kunskaper i digitala visuella presentationsverktyg, fördjupar din förmåga att arbeta i projekt. Du tränar din analytiska och kreativa förmåga i verklighetsnära landskapsprojekt med fokus på helhetsperspektiv och du har möjlighet att lära dig GIS och geografisk analys. 

Masterprogrammets öppna struktur möjliggör också för individuella studieplaner för dig som vill läsa andra kurser inom SLU eller på andra universitet.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb

KARRIÄR

I kombination med tidigare utbildning möjliggör utbildningen en unik individuell profil för kommande arbete med landskaps- och stadsutvecklingsfrågor i samhället. Vi är övertygade om att framtidens uthålliga samhälle behöver människor med landskapskompetens och förmåga att beskriva, analysera och föreslå komplexa rumsliga helhetslösningar. Beroende på ditt eget lands riktlinjer för professionell certifiering kan du komma att arbeta i kommuner eller på konsultföretag. Du kommer att konkurrera med bland annat landskapsarkitekter, arkitekter och planerare. Utbildningen ger också bra förutsättningar för en framtida forskningskarriär.

Examen

Masterexamen i landskapsarkitektur

Stadsbild av centrala Uppsala

Campus Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och navet för SLU:s utbildningsverksamhet.SLU:s campus som ligger precis utanför centrala Uppsala är rymlig, lummig och pittoreskt och är en passande miljö för Sveriges enda jordbruksuniversitet.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…