Landskapsarkitektur för uthållig urbanisering

Senast ändrad: 23 oktober 2017
landskapsarkitekt-alnarp1.png

Den pågående urbaniseringen innebär stora utmaningar för utvecklingen av de landskap som städer och landsbygd utgör. Inom landskapsarkitekturen arbetar vi med dessa, våra livsrum, och hur de ska planeras, gestaltas och förvaltas på uthålligt vis för kommande generationer.

Masterprogrammet ligger på SLU:s campus i Uppsala, ett av Sveriges äldsta universitetsstäder och i närheten av Sveriges huvudstad Stockholm. Det vänder sig framförallt till dig som är intresserade av uthålliga stad-land-perspektiv, är problemlösningsorienterad och som i första hand vill fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom landskapsarkitekturens mer storskaliga förändringar. Teoretiska och praktiska moment förbereder och utrustar dig med nödvändiga kunskaper och färdigheter för att utveckla kreativa och aktuella teoretiska kunskaper och ställningstaganden. Verklighetsnära projektuppgifter hämtas framförallt från Sverige och regionen men teori och metodinnehåll har internationell och aktuell prägel. Studieresa i Europa förekommer och kurser ges på engelska.

Utbildningen ger en masterexamen i landskapsarkitektur och utnyttjar kurser, resurser och utvecklingsmöjligheter som finns på SLU:s campus. Först och främst samläser du med studenter på landskapsarkitektprogrammet, som ges av institutionen för stad och land (SOL). Möjlighet finns även att läsa kurser vid SLU:s campus Alnarp i södra Sverige där bl.a Landscape Architecure  - Masters Programme ges. De båda utbildningarna är strategiskt placerade i två av Sveriges mest vitala och expansiva regioner, och tillsammans representerar de Europas största samlade koncentration av utbildningskompetens inom landskapsarkitektur.

Det här läser du på programmet

På masterprogrammet ges bland annat kurser i landskapsarkitekturens historia, teori, metod och tvärvetenskapliga studiokurser med landskaps- och stadsutvecklings-perspektiv, även de med ekologiskt fokus och förvaltning av kulturellt värdefulla landskap. Kurserna leds av forskare och personer med gedigen yrkeserfarenhet och bygger på aktuell vetenskap, konstnärlig grund och beprövad erfarenhet. Du kommer möta flera yrkesverksamma som arbetar med dessa frågor. Du tränar på rums- och landskapsanalys, utvecklar tidigare erhållna kunskaper i digitala visuella presentationsverktyg, fördjupar din förmåga att arbeta i projekt. Du tränar din analytiska och kreativa förmåga i verklighetsnära landskapsprojekt med fokus på helhetsperspektiv och du har möjlighet att lära dig GIS och geografisk analys. 

Masterprogrammets öppna struktur möjliggör också för individuella studieplaner för dig som vill läsa andra kurser inom SLU eller på andra universitet.

Framtidsutsikter

I kombination med tidigare utbildning möjliggör utbildningen en unik individuell profil för kommande arbete med landskaps- och stadsutvecklingsfrågor i samhället. Vi är övertygade om att framtidens uthålliga samhälle behöver människor med landskapskompetens och förmåga att beskriva, analysera och föreslå komplexa rumsliga helhetslösningar. Beroende på ditt eget lands riktlinjer för professionell certifiering kan du komma att arbeta i kommuner eller på konsultföretag. Du kommer att konkurrera med bland annat landskapsarkitekter, arkitekter och planerare. Utbildningen ger också bra förutsättningar för en framtida forskningskarriär.

Examen

Masterexamen i landskapsarkitektur

Fakta:

Programmets omfattning: 2 år, 120 hp

Studiestart: Uppsala 3 sep 2018 
Antal studieplatser: 15

Anmälan öppen: 15 mars 2018 - 16 april 2018

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.