Hoppa till huvudinnehåll

Agronom mark och växt - Masterprogram Var med och utveckla framtidens odlingssystem

Vill du förstå hur mat produceras på ett hållbart sätt? Genom en helhetsförståelse för livsmedelssystemets förutsättningar kan vi utveckla bättre strategier för växtproduktionen. Programmet ger bredd och spetskompetens som samhället behöver för att utveckla innovativa odlingssystem.
Öppen för sen anmälan

• För dig som har läst Växtodlingsprogrammet och vill bli agronom - en kvalitetsstämpel som gör dig särskilt attraktiv på arbetsmarknaden.

• Leder till en masterexamen inom biologi eller markvetenskap, för en karriär inom eller utanför universitetsvärlden.

• För dig som vill arbeta med växtproduktion och miljöfrågor, och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

PROGRAMINFORMATION

Masterprogrammet Agronom mark och växt läser du efter Växtodlingsprogrammet för att få yrkestiteln agronom. Det innebär att du får en kvalitetsstämpel som gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden. Utbildningen kan också ge dig en masterexamen inom biologi eller markvetenskap, beroende på vilken inriktning du väljer. Programmet ger dig kunskap och färdigheter för att kunna hantera komplexa frågeställningar och sätta livsmedelsproduktionen i ett större perspektiv.

På masterprogrammet Agronom mark och växt undervisas du av högt kvalificerade lärare och får en god kontakt med näringslivet. Därför har du stora möjligheter att bygga ett gediget nätverk både för forskning och praktisk tillämpning. Det här är en av nyckelfaktorerna till att SLU ofta är högt placerad i de olika universitetsrankningarna som görs världen över. Studenter som har läst till agronom inom mark och växt framhåller ofta närhet till och engagemang hos lärare och kursledare som en viktig kvalitet i sin utbildning.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Agronom mark och växt
Nivå: Masternivå
Språk: Svenska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 30
Anmälningskod för svenska studenter: 81007

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet Agronom mark och växt krävs:
- examen på grundnivå omfattande minst 180 hp
- minst 90 hp med fördjupning inom biologi
- minst 15 hp kandidatarbete i biologi
- minst 45 hp agronomprofilerande kurser*
- minst 15 hp lantbruksvetenskap
- 30 hp markvetenskap
- 15 hp växtproduktion
- kunskaper motsvarande kravet på svenska för grundläggande behörighet på grundnivå
- engelska 6
*Kurser med tydligt yrkesrelaterat innehåll för agronomer eller tydlig koppling till den agrara sektorn (anges i utbildningsplanen för kandidatprogrammet Växtodlingsprogrammet).
Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
Kravet på Engelska 6 är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng från ett svenskt lärosäte. För sökande från nordiska länder och vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Agronom mark och växt syftar till en masterexamen med huvudområdet biologi eller markvetenskap. Programmet kan, i kombination med Växtodlingsprogrammet möjliggöra att fordringarna för en agronomexamen uppfylls. Se även under mål (*), examenskrav, innehåll och struktur samt i SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet biologi eller masterexamen med huvudområdet markvetenskap (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Biology eller with a major in Soil Science) alternativt agronomexamen (Degree of Master of Science in Agriculture).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet biologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

  • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet biologi (A1N; A1F),
  • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet biologi (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Masterexamen med huvudområdet markvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

  • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet markvetenskap (A1N; A1F),
  • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet markvetenskap (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Agronomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 300 högskolepoäng, med följande krav:

  • minst 90 hp agronomprofilerande* kurser
  • minst 90 hp i huvudområdet biologi på grundnivå med successiv fördjupning inkl. 15 hp självständigt arbete (kandidatarbete, G2E)
  • minst 60 hp i huvudområdet biologi eller markvetenskap på avancerad nivå inkl. 30 hp självständigt arbete med lantbruksvetenskaplig inriktning (masterarbete, A2E**)
  • alla obligatoriska kurser***
  • valbara kurser***

* Programkurser med tydligt yrkesrelaterat innehåll eller tydlig koppling till den agrara sektorn. Anges i utbildningsplanen för Växtodlingsprogrammet och masterprogrammet Agronom mark och växt

** Anges i utbildningsplanen för masterprogrammet Agronom mark och växt

*** Anges i utbildningsplanen för Växtodlingsprogrammet och masterprogrammet Agronom mark och växt.

30 hp av de valbara kurserna kan ersättas av, för agronomexamen relevanta, kurser inom ämnesområdena: lantbruksvetenskap, livsmedelsvetenskap, biologi, markvetenskap, ekonomi, landsbygdsutveckling, husdjursvetenskap. Dessutom kan ytterligare valbara kurser ersättas av kurser inom inriktningens huvudområde/-n om de är relevanta för agronomexamen. Utöver det kan 15 hp i agronomexamen utgöras av valfria kurser.

INNEHÅLL

Utbildningen ger dig fördjupad kunskap inom biologi och markvetenskap med fokus på växtproduktion, och ger även kompetens om bemötande och professionellt arbetssätt inom den agrara sektorn. Valfriheten är stor inom programmet. Du kan välja mellan att inrikta dig mot markvetenskap eller växtodling. Du kan till exempel läsa kurser där du lär dig mer om
- hur växter kan skyddas från sjukdomar och skadedjur utan negativa miljöeffekter,
- hur markanvändning och nya grödor kan utvecklas för att möta framtida utmaningar i ett förändrat klimat,
- hur odlingsjordens bördighet bäst kan bevaras eller
- hur vi kan utforma välfungerande och produktiva växtodlingssystem och samtidigt bevara biologisk mångfald. Inom programmet finns både forskningsinriktade och tillämpade kurser att välja mellan. I slutet av utbildningen gör du ett självständigt arbete (masterarbete). Där kan du själv välja ett ämne som engagerar dig och som ger dig en unik profil på din utbildning.

KARRIÄR

Som agronom är du eftertraktad på arbetsmarknaden och de flesta får jobb inom relevanta områden kort efter avslutad utbildning. Du har en bred kompetens och god helhetsförståelse för växtproduktionen i jordbruket. Dessutom har du fördjupad kunskap om växternas biologi och samspelet med marken, andra organismer och den omgivande miljön. Efter utbildningen kan du t.ex. jobba med rådgivning inom lantbruket, med strategiska utvecklingsfrågor på myndigheter eller inom forskning och innovation. Många agronomer har ledande befattningar inom företag eller myndigheter med ansvar för miljö- eller jordbruksfrågor.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Miljögeokemi

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Marken i odlingen

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Mark/växtagronomen som löser framtidens utmaningar

Elin läste till mark/växtagronom på SLU och blev projektledare och skribent. Vill du också bidra till en hållbar framtid? Gör som Elin.

Jobba med choklad?

Idag jobbar Erik, som läste till mark/växtagronom, med naturvårdsfrågor och med sitt eget företag inom chokladbranschen. Se filmen och hör honom berätta mer.

Hur blir jag agronom?

Och vad är en agronom? En agronom arbetar med hållbar matproduktion och är experter på hur mat produceras och på vad som krävs för att göra det på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Läs mer om agronomexamen och vad en agronom gör här.

Frågor och svar inför ansökan

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som är intresserad av att plugga på SLU.

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

slu.student

Visste du att du kan följa våra studenter på Instagram? Där får du en glimt av hur studentlivet är och hur det faktiskt är att plugga på SLU.

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…