Hoppa till huvudinnehåll

Agronom livsmedel - Masterprogram Vill du vara med och påverka framtidens livsmedelsförsörjning?

Vill du få en helhetssyn på livsmedelskedjan, processtekniker, matens nutritionsvärden och livsmedelslagstiftningen? Vilka etiska och ekonomiska aspekter finns i en hållbar livsmedelsproduktion? Läs en master i livsmedelsvetenskap och bidra till framtidens livsmedelsförsörjning!
Öppen för sen anmälan

PROGRAMINFORMATION

Från minsta molekyl till färdig livsmedelsprodukt - resan till en hållbar livsmedelsproduktion börjar här.    

Under utbildningen får du en helhetssyn på livsmedlens produktions- och hanteringskedja. Du får även fördjupad kunskap om råvarornas och baslivsmedlens sammansättning och egenskaper. Dessutom lär du dig hur hantering och förädling av råvaror går till och hur produktionsfaktorer påverkar livsmedlens kvalitet.

I utbildningen kombineras kunskaper inom ämnesområdet med vetenskaplig träning. Utbildningen har även en tydlig anknytning till lantbruksnäringen och livsmedelsbranschen genom studiebesök, gästföreläsningar och näringslivsinriktade projekt. 

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Agronom livsmedel
Nivå: Masternivå
Språk: Svenska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 20
Anmälningskod för svenska studenter: 81006

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet Agronom livsmedel krävs:
- examen på grundnivå omfattande minst 180 hp
- minst 90 hp med fördjupning i livsmedelsvetenskap
- minst 15 hp kandidatarbete i livsmedelsvetenskap
- minst 45 hp agronomprofilerande kurser*
- minst 15 hp lantbruksvetenskap
- 5 hp djurfysiologi
- 5 hp mikrobiologi
- kunskaper motsvarande kravet på svenska för grundläggande behörighet på grundnivå
- engelska 6
*Kurser med tydligt yrkesrelaterat innehåll för agronomer eller tydlig koppling till den agrara sektorn (anges i utbildningsplanen för kandidatprogrammet Livsmedelsprogrammet).
Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
Kravet på Engelska 6 är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng från ett svenskt lärosäte. För sökande från nordiska länder och vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Agronom livsmedel syftar till en masterexamen med huvudområdet livsmedelsvetenskap. Programmet kan, i kombination med kandidatprogrammet Livsmedelsprogrammet möjliggöra att fordringarna för en agronomexamen uppfylls. Se även under mål (*), examenskrav, innehåll och struktur samt i SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet livsmedelsvetenskap (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Food Science) alternativt agronomexamen (Degree of Master of Science in Agriculture).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet livsmedelsvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet livsmedelsvetenskap (A1N; A1F),
 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet livsmedelsvetenskap (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Agronomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 300 högskolepoäng, med följande krav:

 • minst 90 hp agronomprofilerande* kurser
 • minst 90 hp i huvudområdet livsmedelsvetenskap på grundnivå med successiv fördjupning inkl. 15 hp självständigt arbete (kandidatarbete, G2E)
 • minst 60 hp i huvudområdet livsmedelsvetenskap på avancerad nivå inkl. 30 hp självständigt arbete med lantbruksvetenskaplig inriktning (masterarbete, A2E**)
 • alla obligatoriska kurser***
 • valbara kurser***

* Programkurser med tydligt yrkesrelaterat innehåll eller tydlig koppling till den agrara sektorn. Anges i utbildningsplanen för Livsmedelsprogrammet och masterprogrammet Agronom livsmedel.

**Anges i utbildningsplanen för masterprogrammet Agronom livsmedel.

***Anges i utbildningsplanen för Livsmedelsprogrammet och masterprogrammet Agronom livsmedel.

30 hp av de valbara kurserna kan ersättas av, för agronomexamen relevanta, kurser inom ämnesområdena: lantbruksvetenskap, livsmedelsvetenskap, biologi, markvetenskap, ekonomi, landsbygdsutveckling, husdjursvetenskap. Dessutom kan ytterligare valbara kurser ersättas av kurser inom inriktningens huvudområde/-n om de är relevanta för agronomexamen. Utöver det kan 15 hp i agronomexamen utgöras av valfria kurser.

INNEHÅLL

Programmet leder till en agronomexamen med fördjupning inom livsmedelsvetenskap. Du kan även välja att ta ut en generisk master i livsmedelsvetenskap.

Programmet inleds med en större tematisk kurs om projektledning som du läser tillsammans med studenter från de andra agronomprogrammen. Du förbereds inför din roll som agronom med fokus på kompetens inom projektledning och ledarskap. Därefter ges möjlighet till fördjupning och specialisering inom de olika livsmedelsområdena vegetabiliska och/eller animaliska livsmedelsprodukter samt näringslära.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete (30 hp). Här får du möjlighet att fördjupa dig i en aktuell naturvetenskaplig frågeställning inom livsmedelsvetenskap med lantbruksvetenskaplig inriktning.

Utbildningen har en tydlig anknytning till lantbruksnäringen och livsmedelsbranschen genom studiebesök, gästföreläsningar och näringslivsinriktade projekt. 

Du får grundläggande färdigheter integrerat i ämneskurser och i examensarbetet. Förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt övas och utvecklas i dialog med olika grupper och i olika former genom hela utbildningen. Som en viktig förberedelse för yrkeslivet får du insikt om projektplanering och projektledning och tillfällen att utveckla dessa förmågor. Förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap tränas i komplexa problemställningar som särskilt rör livsmedelsproduktionens och livsmedelsförädlingens hållbara utveckling och deras inverkan på den omgivande miljön.

Du får möjlighet till en egen specialisering via valbara kurser. Vid SLU finns även kurser inom flera olika ämnen som kan läsas på programmets valbara terminer, exempelvis miljövetenskap, juridik, ekonomi och historia. Kurser ges både på engelska och svenska.

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom livsmedelsprogrammet.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Du kan se fram emot goda framtidsutsikter på arbetsmarknaden, då livsmedelssektorn är den tredje största industrin i Sverige. Med en examen från programmet kan du arbeta vid internationella, nationella eller regionala myndigheter, icke-statliga organisationer eller nationella och multinationella företag. Du kan också välja att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

Med en masterexamen i livsmedelsvetenskap eller en livsmedelsagronomexamen får man ofta en projektledande position, till exempel som:

 • hållbarhetsansvarig
 • marknadsansvarig
 • livsmedelsinspektör
 • kvalitetskontroller
 • kvalitetsexpert
 • projektledare
 • forskare
 • konsult
 • certifieringsinspektör
 • produktutvecklare

Bland våra alumner finns många med en karriär inom hållbarhetsfrågor, produktkvalitet och marknadsföring och de har ofta nått chefspositioner.

Vad blev det av dem? 

Undrar du vad som händer efter studierna på SLU? Klicka här för att se filmer med våra alumner.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Animaliska livsmedel

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Frågor och svar inför ansökan

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som är intresserad av att plugga på SLU.

Hör alumnen Max berätta

Hur är det att arbeta som livsmedelsagronom? Hör Max berätta om sitt nuvarande arbete och vad han fick med sig från sin utbildning på SLU.

Hör alumnen Sara berätta

Hur är det att arbeta som Sustainability manager? Hör Sara berätta om sitt arbete och varför utbildningen till livsmedelsagronom passade henne så bra.

Hur blir jag agronom?

Och vad är en agronom? En agronom arbetar med hållbar matproduktion och är experter på hur mat produceras och på vad som krävs för att göra det på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Läs mer om agronomexamen och vad en agronom gör här.

slu.student

Visste du att du kan följa våra studenter på Instagram? Där får du en glimt av hur studentlivet är och hur det faktiskt är att plugga på SLU.

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko
Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…