Hoppa till huvudinnehåll

Soil, Water and Environment

Mark, vatten och miljö är alla av yttersta vikt för hela vårt samhälle. Detta unika mastersprogram förbereder dig för en framtida karriär som mark- och vattenexpert.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har ett internationellt sökintag och all undervisning sker därför på engelska. 

Mark och vatten har varit viktiga och avgörande faktorer för människors överlevnad under tusentals år. Idag gör den demografiska utvecklingen och klimatförändringarna att de är viktigare än någonsin, både lokalt och globalt. Detta mastersprogram förbereder dig för utmaningarna med att utveckla mark- och vattenförvaltningen och samtidigt minimera de negativa effekterna på miljö och hälsa.

Programmet har en naturvetenskaplig profil och ger dig bred förståelse för hållbar användning av mark- och vattenresurser och hur de hänger samman. Under detta 2-åriga program får du också lära dig om effektivt nyttande av naturresurser och näringsämnen, men även om miljöanalys, som ett sätt att förstå och mildra effekterna av människans inverkan på miljön.

SLU är det enda svenska universitetet där du kan få en examen i markvetenskap, och du väljer mellan detta och en examen i miljövetenskap. Efter avslutad utbildning kan du arbeta med mark- och vattenfrågor som expert, utredare eller rådgivare i olika sammanhang, till exempel vid konsultföretag eller myndigheter. Du kan också välja att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Mark, vatten och miljö - masterprogram
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2023

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus

 
 

Application code for international students: 81025

Application code for Swedish students: 81052

 

Degree

Master of Science (120 credits) with a major in soil science or environmental science.

Requirements

Admission to the Master’s programme Soil, Water and Environment requires a first-cycle qualification comprising 180 credits and including specialised studies comprising 90 credits within one of the following subjects/disciplinary domains:

  • biology
  • agricultural sciences
  • soil sciences, geo sciences
  • environmental sciences
  • forestry
  • technology

In addition, knowledge corresponding to

  • at least 15 credits within chemistry
  • at least 15 credits within biology and/or soil or earth sciences.

Applicants with the equivalent qualifications obtained by means of a degree from another country, or with the equivalent knowledge obtained in some other way, may also be regarded as fulfilling the specific entry requirements.

This programme is taught in English. The applicant must further have a level of English equivalent to upper secondary school English, called English 6. An applicant with a first-cycle qualification from SLU comprising 180 credits automatically fulfils this requirement. Special rules apply for applicants with qualifications from one of the Nordic countries and some English-speaking countries.

Specific requirements apply for admission to the individual courses included in the programme.

 

INNEHÅLL

De här programmet förbereder dig för utmaningen att utveckla mark- och vattenhushållning och samtidigt minimera de negativa effekterna på miljön och hälsan. Programmet fokuserar på naturvetenskap, men du kommer att utbildas för att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö.

Användningen av och kvaliteten på mark- och vattenresurser är tätt sammankopplade och måste förstås tillsammans. Programmet ger en heltäckande bild av hur mark- och vattenprocesser samverkar i ett landskapsperspektiv. Vi utforskar viktiga vägar för vatten, näringsämnen och andra element genom jord och växter till atmosfären eller genom mark till grund- och ytvatten. Innehållet i programmet bygger på modern grund- och tillämpad forskning. Du kommer att utbildas för att utvärdera effekterna av lantbruk, skogsbruk och urbanisering på mark- och vattenkvalitet och att utforma och använda lämpliga förvaltningsmetoder för att uppnå viktiga miljömål. Fallstudier från Sverige, andra europeiska länder och subtropiska/tropiska länder används som pedagogiska verktyg.

Den första terminen fokuserar på att förbättra din förståelse för de processer som styr flöden av vatten och materia i landskapet (markfysik, markkemi och markbiologi). Den andra terminen fokuserar på hur markanvändning påverkar vattenkvaliteten, inklusive övergödning, miljöövervakning och utvärderingar (främst från ett skandinaviskt och europeiskt perspektiv). Dessutom kan du välja t.ex. en 5-poängskurs i "biogeokemi - kretslopp och klimatförändringar" och kurser i GIS eller systemanalys. Den tredje terminen innehåller kurser i markklassificering, markutvärdering, säkra näringscykler och riskbedömning av föroreningar från ett bredare internationellt perspektiv. Eventuellt kan du välja 15 högskolepoäng inom andra discipliner (t ex ekonomi, miljökommunikation, förvaltning av naturresurser). Slutligen, under den fjärde terminen kommer du att slutföra ditt examensarbete (30 hp).

Programmet ger en bra grund för att fortsätta forskarutbildning mot PhD-examen inom t.ex. Markvetenskap eller Miljöanalys vid SLU eller inom liknande områden vid ett annat universitet. SLU är värd vid flera forskarskolor.

KARRIÄR

Med globala förändringar, befolkningstillväxt och intensivare markanvändning är behovet av expertkunskap kring frågan hur man kan minimera de negativa effekterna på mark- och vattenresurser av yttersta vikt för vår överlevnad. Detta är anledningen till att efterfrågan på avancerade mark- och vattenexperter ökar i samhället.

Examen

Programmet kommer att ge dig en masterexamen i markvetenskap eller i miljövetenskap - med inriktning mot mark- och vattenförvaltning.

Stadsbild av centrala Uppsala

Campus Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och navet för SLU:s utbildningsverksamhet.SLU:s campus som ligger precis utanför centrala Uppsala är rymlig, lummig och pittoreskt och är en passande miljö för Sveriges enda jordbruksuniversitet.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…