Sveriges lantbruksuniversitet

Trädgårdsingenjör - odling

Trädgårdsmästare eller odlingsansvarig?

Om du vill utveckla produkter ska du bli trädgårdsingenjör. Du kan bidra till en professionell och hållbar odling av närproducerad mat eller växter för gröna miljöer.
PROGRAMINFORMATION

Vill du så ett frö och se resultatet spira? Vill du utveckla nya produkter? Inom trädgårdsbranschen behövs trädgårdsingenjörer för att odla fram såväl närproducerad mat som växter för gröna miljöer. Trädgårdsingenjören har en nyckelroll i professionell odling, produktutveckling och marknadsföring.

Programmet ger dig ingående kunskaper om odling och användning av trädgårdsväxter. Du får kunskap om växternas biologiska, funktionella och estetiska egenskaper. Du lär dig hur odlingsföretaget fungerar och vad som sker före, under och efter odlingen samt hur man behåller kvaliteten från produktion till konsumtion.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

FAKTA & BEHÖRIGHET
Programkod: LK005
Namn: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram
Studiestart: HT 2020
Studieort: Alnarp
Omfattning: 3 år, 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Språk: Svenska
Antal platser: 70
Sista anmälan: 2020-04-15
Anmälningskod: 91033
Urval: Betyg och högskoleprov. Dessutom gäller meritkurser enligt områdesbehörighet A14.
Examen: Kandidatexamen i biologi, trädgårdsvetenskap eller företagsekonomi. Trädgårdsingenjörsexamen (yrkesexamen).
Behörighet:
Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet A14 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2):

• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Ersättningsmöjligheter finns för kurser i naturkunskap. Här hittar du samtliga ersättningsmöjligheter.
SCHEMA & KURSER

I början av utbildningen läser studenter från båda trädgårdsingenjörsprogrammen (odling och design) kurser tillsammans. Undervisningsformerna varierar mellan föreläsningar, laborationer, exkursioner, gruppövningar och projektarbeten. Ämnet trädgårdsvetenskap introduceras och du får klart för dig vilka aktörer som finns på trädgårdsmarknaden. Du lär känna olika växtslag och får grunder i växtbiologi, växtskydd, kemi, marklära samt ekonomi.

I programmet läser du kurser om odling och användning av trädgårdsväxter och hållbara odlingssystem i trädgårdsföretag. Det tredje året kan du välja att fördjupa dig i odlingssystem i växthus och på friland, eller i kvalitet, utveckling och marknadsföring av trädgårdsprodukter. Du kan välja en praktikkurs under utbildningen som ger dig värdefulla erfarenheter och kontakter i yrkeslivet. Utlandsstudier är möjliga under tredje året. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Efter utbildningen förstår du hur marknad och företag fungerar och kan ta tillvara på landsbygdens och stadens odlingsförutsättningar. Du kan till exempel jobba som:

  • trädgårdsmästare
  • odlingsansvarig
  • produktutvecklare
  • inköpare
  • marknadsförare
  • egenföretagare
Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15


Sidansvarig: study@slu.se
Loading…