Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Trädgårdsingenjör - odling Trädgårdsmästare eller odlingsansvarig?

Om du vill utveckla produkter ska du bli trädgårdsingenjör. Du kan bidra till en professionell och hållbar odling av närproducerad mat eller växter för gröna miljöer.

PROGRAMINFORMATION

Vill du så ett frö och se resultatet spira? Vill du utveckla nya produkter? Inom trädgårdsbranschen behövs trädgårdsingenjörer för att odla fram såväl närproducerad mat som växter för gröna miljöer. Trädgårdsingenjören har en nyckelroll i professionell odling, produktutveckling och marknadsföring.

Programmet ger dig ingående kunskaper om odling och användning av trädgårdsväxter. Du får kunskap om växternas biologiska, funktionella och estetiska egenskaper. Du lär dig hur odlingsföretaget fungerar och vad som sker före, under och efter odlingen samt hur man behåller kvaliteten från produktion till konsumtion.

Från och med hösten 2021 leder programmet till en treårig trädgårdsingenjörsexamen.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Programkod: LY012
Namn: Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2021

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus

Sista anmälan för svenska studenter: 2021-04-15

Anmälningskod för svenska studenter: 91058

Urval: För program fördelar SLU platserna genom en tredjedel högskoleprov och två tredjedelar betyg.
Examen: Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling syftar till en trädgårdsingenjörsexamen som är en yrkesexamen.

Behörighet: Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2*
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

* Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

alternativt

• Matematik B
• Naturkunskap B*
• Samhällskunskap A

* Biologi A + Kemi A + Fysik A ersätter Naturkunskap B
(Områdesbehörighet A14/15 med undantag för Samhällskunskap 1a2).

Kravet på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Ersättningsmöjligheter finns för kurser i naturkunskap. Här hittar du samtliga ersättningsmöjligheter.

INNEHÅLL

I början av utbildningen läser studenter från båda trädgårdsingenjörsprogrammen (odling och design) kurser tillsammans. Undervisningsformerna varierar mellan föreläsningar, laborationer, exkursioner, gruppövningar och projektarbeten. Ämnet trädgårdsvetenskap introduceras och du får klart för dig vilka aktörer som finns på trädgårdsmarknaden. Du lär känna olika växtslag och får grunder i växtbiologi, växtskydd, kemi, marklära samt ekonomi.

I programmet läser du kurser om odling och användning av trädgårdsväxter och hållbara odlingssystem i trädgårdsföretag. Det tredje året kan du välja att fördjupa dig i odlingssystem i växthus och på friland, eller i kvalitet, utveckling och marknadsföring av trädgårdsprodukter. Du kan välja en praktikkurs under utbildningen som ger dig värdefulla erfarenheter och kontakter i yrkeslivet. Utlandsstudier är möjliga under tredje året. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Efter utbildningen förstår du hur marknad och företag fungerar och kan ta tillvara på landsbygdens och stadens odlingsförutsättningar. Du kan till exempel jobba som:

  • trädgårdsmästare
  • odlingsansvarig
  • produktutvecklare
  • inköpare
  • marknadsförare
  • egenföretagare
Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…