Hoppa till huvudinnehåll

Veterinär Djursjukhus eller livsmedelsproduktion?

Bli veterinär och arbeta med att förebygga och behandla sjukdomar hos djur. Du får kunskaper frågor som rör djurhälsa, djur- och smittskydd och hållbar tillgång till säkra livsmedel.

PROGRAMINFORMATION

Vill du förebygga och behandla sjukdomar hos djur? Vill du arbeta med att säkerställa att vi har en hållbar tillgång på säkra animaliska livsmedel?  Veterinärprogrammet är för dig som är intresserad av djur, medicin, naturvetenskap, människor och hållbar livsmedelstillgång, och som vill studera frågor som rör djurhälsa, djur- och smittskydd samt optimerad livsmedelsproduktion.

Den traditionella veterinärrollen med förebyggande åtgärder och behandling av sjuka djur är mycket central i yrket. Dessutom har veterinärens uppgifter i samhället förändrats och utvecklats genom allt mer öppna gränser. Inom EU driver Sverige frågor om djurskydd, smittskydd, antibiotikaanvändning, livsmedelssäkerhet och optimerad livsmedelsproduktion där veterinärmedicinsk kompetens har stor betydelse.

Efter tre inledande år med basvetenskapliga kurser i anatomi, sjukdomslära, läkemedelslära m.m. följer två och ett halvt år med teoretisk och praktisk kliniknära undervisning som avslutas med ett examensarbete. Undervisning sker även på slakteri och ute hos lantbrukare.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom Veterinärprogrammet.

 

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt. Veterinärutbildningen bidrar inom områdena hållbar livsmedelstillgång och säkra livsmedel: djurhållningen och produktionen måste vara klimatsmart och resurssmart genom att ha god produktivitet.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Fakta

Namn: Veterinärprogrammet
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 5,5 år, 330 hp
Studiestart: HT 2023

Behörighet: För att bli antagen till Veterinärprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande:
- Biologi 2
- Fysik 2
- Kemi 2
- Matematik 4
alternativt
- Biologi B
- Fysik B
- Kemi B
- Matematik D
Det finns fler ersättningsmöjligheter för de kurser som krävs för behörighet.

Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.

Examen: **Examen som utbildningen syftar till** Veterinärprogrammet syftar till en veterinärexamen som är en yrkesexamen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning. Studenter som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis med benämningen veterinärexamen (Degree of Master of Science in Veterinary Medicine). **Examenskrav** Veterinärexamen enligt utbildningsplan för Veterinärprogrammet uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 330 högskolepoäng programkurser, inklusive alla obligatoriska kurser och 30 hp självständigt arbete (A2E).

INNEHÅLL

År 1 - 3

Under de första åren lär du dig att uppvisa och tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt. Du studerar det friska djurets uppbyggnad och funktioner från molekylär till organnivå. Vidare lär du dig om orsaker till sjukdom och ohälsa och hur läkemedel och andra främmande ämnen inverkar på djuret.

Du skaffar dig även kunskaper om hälsorisker med infektionsämnen och främmande ämnen i livsmedel samt olika sätt att förebygga att sådana ämnen förorenar våra livsmedel.

Du lär dig också grunderna för hur du undersöker de olika djurslagen samt att kommunicera med djurägare.

År 4 - 5

År 4-5 är kliniska år. Kliniktiden (undervisning om det sjuka djuret), består av både klinikförberedande och klinisk undervisning. I den kliniska undervisningen ingår jourtjänstgöring, vilket innebär att du kommer att delta i klinikarbete under kvällar och helger vid några tillfällen.

Kontakt med levande djur kommer du att få redan tidigt i utbildningen i olika undervisningsmoment och senare i samband med att du behandlar patienter vid universitetsdjursjukhusets olika kliniker och ute i olika besättningar. Dessutom ingår arbete med friska djur, djurbesättningar, organ/vävnadsmaterial samt slakteripraktik.

Sista terminen

Den sista terminen gör du ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng.

När du fått din veterinärexamen (efter 5,5 års utbildning) ansöker du till Jordbruksverket om veterinärlegitimation. 

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom Veterinärprogrammet.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Som veterinärer har en bred arbetsmarknad och arbetsfältet spänner över många områden. Här är några exempel:

  • behandling av sjuka djur
  • förebyggande djurhälsovård
  • rådgivning
  • besiktning och övervakning vid slakterier
  • övervakning av försöksdjurs hälsa och välbefinnande
  • smittskydd
  • undervisning och forskning

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…