Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinär

Forskare eller epidemiolog?

Bli veterinär och arbeta med att förebygga och behandla sjukdomar hos djur. Du får kunskaper frågor som rör djurhälsa, djur- och smittskydd och att säkra livsmedel.
PROGRAMINFORMATION

Vill du förebygga och behandla sjukdomar hos djur? Veterinärprogrammet är för dig som är intresserad av djur, medicin, naturvetenskap och människor och som vill studera frågor som rör djurhälsa, djur- och smittskydd samt säkra livsmedel.

Veterinärens uppgifter i samhället har förändrats och utvecklats på grund av allt mer öppna gränser. Inom EU driver Sverige frågor om djurskydd, smittskydd, antibiotikaanvändning och livsmedelssäkerhet där veterinärmedicinsk kompetens har stor betydelse. Samtidigt är den traditionella veterinärrollen med förebyggande åtgärder och behandling av sjuka djur fortsatt viktig.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

 

FAKTA & BEHÖRIGHET

Fakta

Programkod: VY009
Namn: Veterinärprogrammet
Studiestart: HT 2020
Studieort: Uppsala
Omfattning: 5,5 år, 330 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Språk: Svenska
Antal platser: 100
Sista anmälan: 2020-04-15
Anmälningskod: 91049
Urval: Betyg och högskoleprov.
Examen: Utbildningen leder till veterinärexamen (Degree of Master of Science in Veterinary Medicine).
Behörighet:
För att bli antagen till veterinärprogrammet krävs, förutom grundläggande
behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A13:
- Biologi 2
- Fysik 2
- Kemi 2
- Matematik 4

Betygskrav: I ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Det finns fler ersättningsmöjligheter för kurser inom områdesbehörigheten.

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande
kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om
motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
SCHEMA & KURSER

År 1 - 3

Under de första åren lär du dig att uppvisa och tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt. Du studerar det friska djurets uppbyggnad och funktioner från molekylär till organnivå. Vidare lär du dig om orsaker till sjukdom och ohälsa och hur läkemedel och andra främmande ämnen inverkar på djuret.

Du skaffar dig även kunskaper om hälsorisker med infektionsämnen och främmande ämnen i livsmedel samt olika sätt att förebygga att sådana ämnen förorenar våra livsmedel.

Du lär dig också grunderna för hur du undersöker de olika djurslagen samt att kommunicera med djurägare.

År 4 - 5

År 4-5 är kliniska år. Kliniktiden (undervisning om det sjuka djuret), består av både klinikförberedande och klinisk undervisning. I den kliniska undervisningen ingår jourtjänstgöring, vilket innebär att du kommer att delta i klinikarbete under kvällar och helger vid några tillfällen.

Kontakt med levande djur kommer du att få redan tidigt i utbildningen i olika undervisningsmoment och senare i samband med att du behandlar patienter vid universitetsdjursjukhusets olika kliniker och ute i olika besättningar. Dessutom ingår arbete med friska djur, djurbesättningar, organ/vävnadsmaterial samt slakteripraktik.

Sista terminen

Den sista terminen gör du ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng.

När du fått din veterinärexamen (efter 5,5 års utbildning) ansöker du till Jordbruksverket om veterinärlegitimation. 

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Som veterinärer har en bred arbetsmarknad och arbetsfältet spänner över många områden. Här är några exempel:

  • behandling av sjuka djur
  • förebyggande djurhälsovård
  • rådgivning
  • besiktning och övervakning vid slakterier
  • övervakning av försöksdjurs hälsa och välbefinnande
  • smittskydd
  • undervisning och forskning
Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15


Sidansvarig: study@slu.se
Loading…