Hoppa till huvudinnehåll

Veterinär Djursjukhus eller livsmedelsproduktion?

Bli veterinär och arbeta med att förebygga och behandla sjukdomar hos djur. Bli kunnig inom frågor som rör djurhälsa, djur- och smittskydd och hållbar tillgång till säkra livsmedel.
Ansök nu

PROGRAMINFORMATION

Vill du förebygga och behandla sjukdomar hos djur? Vill du arbeta med att säkerställa att vi har en hållbar tillgång på säkra animaliska livsmedel?  Veterinärprogrammet är för dig som är intresserad av djur, medicin, naturvetenskap, människor och hållbar livsmedelstillgång, och som vill studera frågor som rör djurhälsa, djur- och smittskydd samt optimerad livsmedelsproduktion.

Den traditionella veterinärrollen med förebyggande åtgärder och behandling av sjuka djur är mycket central i yrket. Veterinärens uppgifter innefattar även djurhållning och djurvälfärd, säker livsmedelsproduktion (distribution och hantering av livsmedel), smittskydd samt avlivning och slakt. Inom EU driver Sverige frågor om djurskydd, smittskydd, antibiotikaanvändning, livsmedelssäkerhet och optimerad livsmedelsproduktion där veterinärmedicinsk kompetens har stor betydelse.

Viss del av utbildningen utgörs av extern praktik som genomförs i veterinär verksamhet runt om i landet. Undervisning sker även på slakteri och ute hos lantbrukare. Extern undervisning kan komma att medföra extra kostnader för studenten för t.ex. resor och boende. Praktiska övningar på levande djur, organ och attrapper förekommer, liksom dissektioner och obduktioner av olika djurslag. Fysiskt ansträngande moment ingår i utbildningen.

PLANERAT RAMSCHEMA (pdf)

Studera utomlands?

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom Veterinärprogrammet.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Fakta

Namn: Veterinärprogrammet
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 5,5 år, 330 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 91065

Urval: Betyg (2/3) och högskoleprov (1/3).

Behörighet:

För att bli antagen till Veterinärprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande:
- Biologi 2
- Fysik 2
- Kemi 2
- Matematik 4
alternativt
- Biologi B
- Fysik B
- Kemi B
- Matematik D
Det finns fler ersättningsmöjligheter för de kurser som krävs för behörighet.

Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Veterinärprogrammet syftar till en veterinärexamen som är en yrkesexamen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Studenter som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis med benämningen veterinärexamen (Degree of Master of Science in Veterinary Medicine).

Examenskrav

Veterinärexamen enligt utbildningsplan för Veterinärprogrammet uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 330 högskolepoäng programkurser, inklusive alla obligatoriska kurser och 30 hp självständigt arbete (A2E).

INNEHÅLL

Under de första åren lär du dig att uppvisa och tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt, och du introduceras till din framtida yrkesroll. Du studerar det friska djurets uppbyggnad och funktioner från molekylär till organnivå. Vidare lär du dig om orsaker till sjukdom och ohälsa och hur läkemedel och andra främmande ämnen inverkar på djuret. Extern praktik och praktisk hantering av olika djurslag ingår.

Du skaffar dig även kunskaper om hälsorisker med infektionsämnen och främmande ämnen i livsmedel samt olika sätt att förebygga att sådana ämnen förorenar våra livsmedel. Du har klinikförberedande praktisk färdighetsträning och du lär dig också grunderna för hur du undersöker de olika djurslagen samt att kommunicera med djurägare.

År 4-5 är kliniska år. Under Kliniktiden (undervisning om det sjuka djuret), tränas du i att bedöma sjukdomstecken samt att tillämpa och kritiskt värdera de metoder som används för att utreda, åtgärda, behandla samt förebygga sjukdom hos enskilda djur och i djurgrupper. I detta ingår även att värdera ekonomiska och djuretiska konsekvenser samt att tillämpa en helhetssyn kring djurskydd, smittskydd och hållbarhet. I den kliniska undervisningen ingår jourtjänstgöring, vilket innebär att du kommer att delta i klinikarbete under kvällar, nätter och helger vid några tillfällen. Du kommer också genomföra viss extern praktik med klinisk inriktning, vilken medför undervisning i veterinär verksamhet runt om i landet.

Kontakt med levande djur kommer du att få redan tidigt i utbildningen i olika undervisningsmoment och senare i samband med att du behandlar patienter vid universitetsdjursjukhusets olika kliniker och ute i olika besättningar. Dessutom ingår arbete med friska djur, djurbesättningar, organ/vävnadsmaterial samt slakteripraktik.

Under utbildningens gång förekommer externt förlagd undervisning, som kan komma att innebära extra kostnader för studenten för t.ex. resor och boende.

Du förbereds för din framtida yrkesroll som veterinär, genom att bli medveten om ansvaret för kommunikation med djurägare, medarbetare, näringsliv, myndigheter och samhället i övrigt.

Under utbildningen tränas även skriftlig och muntlig presentation, självständigt kunskapssökande med kritisk källgranskning, samt förmåga till analys och syntes. I slutet av programmet gör du ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng.

När du fått din veterinärexamen (efter 5,5 års utbildning) ansöker du till Jordbruksverket om veterinärlegitimation. 

PLANERAT RAMSCHEMA (pdf)

STUDERA UTOMLANDS?

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom Veterinärprogrammet.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Som veterinär har du en bred arbetsmarknad och arbetsfältet spänner över många områden. Här är några exempel på vad du kan arbeta med:

  • behandling av sjuka djur
  • förebyggande djurhälsovård
  • rådgivning
  • besiktning och övervakning vid slakterier
  • smittskydd
  • undervisning och forskning

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Årskurs 2

Infektionsbiologi

2024-10-07 - 2025-01-19
21,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Speciell patologi

2025-03-06 - 2025-05-11
14,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Här hittar du utbildningsplanen i pdf-format. 

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

slu.student

Visste du att du kan följa våra studenter på Instagram? Där får du en glimt av hur studentlivet är och hur det faktiskt är att plugga på SLU.

Skugga en student

Nyfiken på hur det är att plugga på SLU? Då ska du skugga en student. Välj om du vill träffa en student digitalt eller fysiskt och på vilket campus. Du får möjlighet att ställa alla dina frågor. Väljer du att skugga på campus får du även hänga med på föreläsningar.

Skugga en student

Frågor och svar inför ansökan till veterinärprogrammet

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som är intresserad av att läsa veterinärprogrammet på SLU.

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…