Hoppa till huvudinnehåll

SLU Centrum för biologisk mångfald, CBM

CBM bidrar till nya och oväntade perspektiv på betydelsen av biologisk mångfald för människor och samhällen.

Nyheter från CBM

 • 23 mars 2023

  ”En global räddningsplan för biologisk mångfald”. Nytt nummer av Biodiverse

  I december enades världen om nya mål för arbetet med att hejda förlusten av biologisk mångfald, vid det FN-möte som kallades COP15. Vilka är målen, och vd säger avtalet som världens länder skrivit under? Och vad kan det betyda i svensk kontext? I årets första nummer av Biodiverse går vi igenom vad det nya ramverket för biologisk mångfald handlar om.
 • 17 mars 2023

  Kraftledningsgator och vägrenar: Viktiga för växter och pollinatörer men kan inte ersätta ängs- och betesmarker

  Foto på blomrika vägrenar Kraftledningsgator och vägrenar kan hysa lika många arter som ängs- och betesmarker med höga naturvärden, men det är inte alla typer av arter som trivs där. Dessa modernare miljöer kan därför inte ersätta ängar och beteshagar, även om de särskilt i blomfattiga landskap kan ha betydelse för den biologiska mångfalden. Det konstaterar forskare på SLU som har studerat vilken roll kraftledningsgator och vägrenar kan spela för pollinatörer och växter.
 • 08 mars 2023

  Från det minsta till det största och allt däremellan

  Porträtt av en man i halvfigur. Foto. Ny på CBM: Jan Plue. Växtekolog, tillika landskapsekolog och historisk ekolog. I januari 2023 började Jan Plue vid CBM, och kommer att arbeta med ett flertal olika forskningsprojekt. I fokus för det mesta av forskningen finns frågan om genetisk mångfald i fragmenterade landskap.

Senaste numret av Biodiverse

Biodiverse nummer 1/23 handlar om COP15 och det nya ramverket för biologisk mångfald. Torbjörn Ebenhard är gästredaktör.

Om COP15

”Konkreta mål saknas för att rädda arter”. Läs forskarkommentaren av Torbjörn Ebenhard i Forskning & Framsteg. Här finns också mer om bakgrunden och resultaten från FN:s globala konferens om biologisk mångfald i Montreal, Kanada.

En person sitter vid ett förhandlingsbord. Foto.

Sjätte boken i serien om trädens liv

Nu är boken om eken här! Bokserien om biologisk mångfald i våra vanligaste träd, startade 2009 med boken "Sälg - livets viktigaste frukost". Den har följts av hittills fem ytterligare böcker om asp, björk, tall och gran och. Böckerna är vackert illustrerade av konstnären Martin Holmer och texten är skriven av Bengt Ehnström.

Forskningssammanfattningar

Läs korta sammanfattningar av några av publikationerna från CBM. Till exempel artikeln: "Wild boar behaviour during live-trap capture in a corral-style trap: implications for animal welfare", en beteendestudie vid fällfångst av vildsvin som förbättrar bedömningen av djurens välfärd.

Lyssna på våra forskare

23 mars: ”Blommande vägrenar ersätter inte artrika betesmarker”.
Intervju i webbtidningen Extrakt med Juliana Dániel-Ferreira.

Publicerad: 10 mars 2023 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se
Postadress

SLU Centrum för biologisk mångfald
Institutionen för stad och land
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7012
750 07 UPPSALA

Besöksadress

Almas allé 8

Godsmottagning

Ulls hus godsmottagning 
Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Loading…