Hoppa till huvudinnehåll

SLU Centrum för biologisk mångfald, CBM

CBM bidrar till nya och oväntade perspektiv på betydelsen av biologisk mångfald för människor och samhällen.

Nyheter från CBM

 • 12 juni 2024

  Mångfald och utbredning av arter i norr påverkas av klimatet

  Man framför tältliknande insektsfälla. Också avlägsna glesbefolkade platser påverkas av klimatförändringarna som vi människor har orsakat. Pablo de La Peña Aguilera har i sin doktorsavhandling undersökt vad som styr utbredning och artsammansättning hos svampar, insekter och växter längst upp i norr. Han har bland annat sett att artrikedomen minskar med höjden över havet och ökar med markens temperatur och fuktighet.
 • 11 juni 2024

  Trafik minskar vägrenars värde för pollinerande insekter

  Växter i vägren Vägrenar kan vara en bra livsmiljö för pollinatörer, enligt en studie från Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet. Skötselmetoder som ger mer blommor resulterar också i fler vilda bin och även fjärilar vid de allra rikaste vägkanterna. Men ju mer trafikerad vägen är desto farligare är miljön för vilda bin och fjärilar, vilket kan motverkar den positiva effekten.
 • 23 maj 2024

  Biodiverse 2/24: Taxonomi och mångfalden av arter

  Varför behöver vi egentligen kunna urskilja och namnge arter? Nyfikenhet är ett nog så gott argument, men mycket i samhället skulle vara omöjligt utan taxonomin. Mångfalden av arter är odiskutabelt viktig för allt människan företar sig, och då behöver vi också kunskapen om arterna – för våra basala behov, vår politik, bevarandearbete, säkerhet och hälsa, bland mycket annat.

Senaste numret av Biodiverse

Biodiverse nummer 2/24 handlar om taxonomi. Med detta nummer av Biodiverse vill vi ge en bild av tillståndet för taxonomin som vetenskap, och vårt beroende av taxonomin för att kunna arbeta med biologisk mångfald. Gästredaktör är Torbjörn Ebenhard, forskningsledare vid CBM.

Panelsamtal: Förlust av biologisk mångfald - ett hot mot vår hälsa

Se panelsamtalet ”Förlust av biologisk mångfald – ett hot mot vår hälsa”: om Sveriges väg framåt i arbetet med att öka biodiversiteten för allas vår hälsa.

Forskningssammanfattningar

Läs korta sammanfattningar av några av publikationerna från CBM. Till exempel artikeln: "The Cornwall Beaver Project: navigating the social-ecological complexity of rewilding as a nature-based solution", en litteraturstudie om effekterna av bävrar på geomorfologiska och hydrologiska processer, livsmiljöer, biologisk mångfald och människor i jordbrukslandskapet i Storbritannien.

Lyssna på våra forskare

Ljusföroreningar är en fråga som blivit uppmärksammad ganska nyligen.

18 september: "Djurarter minskar – nedprioriterad miljöbov kan ligga bakom", intervju md J-O Helldin i P4 Uppland.

Publicerad: 23 maj 2024 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se
Postadress

SLU Centrum för biologisk mångfald
Institutionen för stad och land
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7012
750 07 UPPSALA

Besöksadress

Almas allé 8

Godsmottagning

Ulls hus godsmottagning 
Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Ulls hus

 

 

Loading…