Hoppa till huvudinnehåll

SLU Centrum för biologisk mångfald, CBM

CBM bidrar till nya och oväntade perspektiv på betydelsen av biologisk mångfald för människor och samhällen.

Nyheter från CBM

 • 29 februari 2024

  Nytt digitalt verktyg för vägledning inom ABS

  Använder du i din forskning genetiska resurser och/eller traditionell kunskap som rör genetiska resurser, som har sitt ursprung i andra länder än Sverige? Nu finns ett verktyg för råd och information om hur du ska gå tillväga för att uppfylla lagkraven.
 • 19 februari 2024

  Stort behov av tydliga nationella mål för biologisk mångfald

  Framsidan på en policy brief i A4-format som handlar om biologisk mångfald. Bild. Mål styr arbetet och måste därför vara både tydliga, ambitiösa och mätbara. Så lyder en av tre skarpa rekommendationer som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet nu går ut med i en ny policy brief om biologisk mångfald. Detta är enligt forskarna nödvändiga åtgärder för att Sverige ska leva upp till målen inom ramen för det nya globala ramverket för biologisk mångfald som beslutades vid FN-toppmötet om biologisk mångfald (COP15) i Montreal i slutet av 2022.
 • 16 februari 2024

  Värdefulla insikter kring tvärvetenskapliga arbetssätt ledde till vetenskaplig artikel

  En grupp forskare på fältbesök. Multifunktionella landskap stod i fokus för en av de två tematiska grupperna som fördjupat sig i tvärvetenskapliga arbetssätt under inom Interdisciplinary Academy (IDA) vid SLU. Gruppen har nu fått en vetenskaplig artikel publicerad som baseras på deras gemensamma arbete och erfarenheter.

Senaste numret av Biodiverse

Biodiverse nummer 3/23 handlar om den storskaliga elektrifieringens effekter på landskapet, ekosystemen och den biologiska mångfalden. Gästredaktör är Jan-Olof Helldin, forskare vid CBM. Nästa nummer kommer i början på mars 2024.

Konferensrapport MK23

I november 2023 genomfördes den årliga Mångfaldskonferensen, ”En global räddningsplan”. Nu kan vi presentera konferensrapporten där resultatet av konferensens dialogverkstäder finns dokumenterade.

Forskningssammanfattningar

Läs korta sammanfattningar av några av publikationerna från CBM. Till exempel artikeln: "The Cornwall Beaver Project: navigating the social-ecological complexity of rewilding as a nature-based solution", en litteraturstudie om effekterna av bävrar på geomorfologiska och hydrologiska processer, livsmiljöer, biologisk mångfald och människor i jordbrukslandskapet i Storbritannien.

Lyssna på våra forskare

Ljusföroreningar är en fråga som blivit uppmärksammad ganska nyligen.

18 september: "Djurarter minskar – nedprioriterad miljöbov kan ligga bakom", intervju md J-O Helldin i P4 Uppland.

Publicerad: 05 februari 2024 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se
Postadress

SLU Centrum för biologisk mångfald
Institutionen för stad och land
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7012
750 07 UPPSALA

Besöksadress

Almas allé 8

Godsmottagning

Ulls hus godsmottagning 
Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Ulls hus

 

 

Loading…