Hoppa till huvudinnehåll

Kemisk analyskompetens

Här utvecklas metoder för att kunna analysera relevanta kemiska bekämpningsmedel och nedbrytningsprodukter i halter som kan ge upphov till biologiska effekter i miljön.

Del av kromatogram som visar förekomst av ett antal bekämpningsmedelssubstanser i ett vattenprov, diagram.

Miljöövervakning

CKB:s arbete kompletterar den löpande miljöövervakningen finansierad av Naturvårdsverket med projekt för att öka förståelsen och användbarheten av data samt riktade insatser för att utveckla nya metoder eller stärka kvalitetssäkringen. 

Vattendrag omgivet av växter, foto.

Biologiska effekter

Här studeras biologiska effekter i fält i typiska svenska jordbruksvattendrag. Tillsammans med laboratoriestudier används resultaten för att utveckla underlag för biologiska bedömningsgrunder.

Vattenloppa i mikroskop, photo.

Riskbedömningsverktyg

Vi vidareutvecklar och underhåller skräddarsydda beslutsunderlagsverktyg för myndigheter som ansvarar för att minska påverkan av kemiska bekämpningsmedel på vattenmiljön i Sverige. 

Karta över södra Sverige, som visar vattnets flödesvägar.

Spridningsvägar

Vi arbetar med att öka förståelsen för olika spridningsvägar för kemiska bekämpningsmedel till vattenmiljön för att kunna utveckla modeller och för att kunna bedöma vilka åtgärder som ger mest effekt.

Schematisk illustration som visar vattnets transport i landskapet.
Publicerad: 25 november 2019 - Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se
Loading…