Hoppa till huvudinnehåll

Vår verksamhet

CKB arbetar med kunskapsuppbyggnad och långsiktig kompetensutveckling inom fem olika verksamhetsområden. Stort fokus läggs också på samverkan och vi har en god dialog med representanterna i referensgruppen och andra viktiga aktörer i samhället.

Kemisk analyskompetens

Här utvecklas metoder för att kunna analysera relevanta kemiska bekämpningsmedel och nedbrytningsprodukter i halter som kan orsaka biologiska effekter.

Del av kromatogram som visar förekomst av ett antal bekämpningsmedelssubstanser i ett vattenprov, diagram.

Miljöövervakning

CKB:s arbete kompletterar den löpande miljöövervakningen finansierad av Naturvårdsverket med projekt för att öka förståelsen och användbarheten av data samt riktade insatser för att utveckla nya metoder eller stärka kvalitetssäkringen. 

Vattendrag omgivet av växter, foto.

Biologiska effekter

Här studeras biologiska effekter i fält i typiska svenska jordbruksvattendrag. Tillsammans med laboratoriestudier används resultaten för att utveckla underlag för biologiska bedömningsgrunder.

Vattenloppa i mikroskop, photo.

Riskbedömningsverktyg

Vi vidareutvecklar och underhåller skräddarsydda beslutsunderlagsverktyg för myndigheter som ansvarar för att minska påverkan av kemiska bekämpningsmedel på vattenmiljön i Sverige. 

Karta över södra Sverige, som visar vattnets flödesvägar.

Spridningsvägar

Vi arbetar med att öka förståelsen för olika spridningsvägar för kemiska bekämpningsmedel till vattenmiljön för att kunna utveckla modeller och för att kunna bedöma vilka åtgärder som ger mest effekt.

Schematisk illustration som visar vattnets transport i landskapet.
Publicerad: 04 maj 2023 - Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se
Loading…