Hoppa till huvudinnehåll

Verksamheten inom CKB

CKB arbetar med att ta fram kunskap kring miljöaspekterna av kemiska bekämpningsmedel. Arbetet bedrivs i olika verksamhetsområden vilka anknyter till och kompletterar varandra.

Vi har en god dialog med representanterna i referensgruppen och andra viktiga aktörer i samhället när det gäller vårt kompetensområde. Vi är måna om att arbeta med sådant som är efterfrågat och att den förbättrade kunskapen verkligen bidrar till att belastningen på miljön av bekämpningsmedel kan minskas.

Publicerad: 25 november 2019 - Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se
Loading…