Hoppa till huvudinnehåll

SLU Centrum för biologisk mångfald, CBM

CBM bidrar till nya och oväntade perspektiv på betydelsen av biologisk mångfald för människor och samhällen.

Nyheter från CBM

 • 13 mars 2024

  Lyssna till historierna om utdöda djur

  Grå och brunspräckliga fåglar på marken, mellan dem ett antal helsvarta fågelungar. Illustration. Det tar miljoner år för en art att utvecklas. Men det kan ta några decennier att radera ut den från jordens yta – för alltid. Det har hänt flera gånger i historien, och det händer här och nu. I en serie korta radioprogram i P1, med start i mars, berättas historien om utdöda djur. I programmet ”Borta för alltid” är Torbjörn Ebenhard, SLU Centrum för biologisk mångfald, återkommande gäst och berättar om vad som hände med de djur som försvunnit för alltid.
 • 29 februari 2024

  Nytt digitalt verktyg för vägledning inom ABS

  Använder du i din forskning genetiska resurser och/eller traditionell kunskap som rör genetiska resurser, som har sitt ursprung i andra länder än Sverige? Nu finns ett verktyg för råd och information om hur du ska gå tillväga för att uppfylla lagkraven.
 • 19 februari 2024

  Stort behov av tydliga nationella mål för biologisk mångfald

  Mål styr arbetet och måste därför vara både tydliga, ambitiösa och mätbara. Så lyder en av tre skarpa rekommendationer som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet nu går ut med i en ny policy brief om biologisk mångfald. Detta är enligt forskarna nödvändiga åtgärder för att Sverige ska leva upp till målen inom ramen för det nya globala ramverket för biologisk mångfald som beslutades vid FN-toppmötet om biologisk mångfald (COP15) i Montreal i slutet av 2022.

Senaste numret av Biodiverse

Biodiverse nummer 1/24 handlar om artskydd. Vi diskuterar vilka problem och dilemman som uppstår i arbetet med att nå de uppsatta målen och ger en mängd exempel på åtgärder som stärker artskyddet. Gästredaktör är Johnny de Jong, forskare vid CBM.

Konferensrapport MK23

I november 2023 genomfördes den årliga Mångfaldskonferensen, ”En global räddningsplan”. Nu kan vi presentera konferensrapporten där resultatet av konferensens dialogverkstäder finns dokumenterade.

Forskningssammanfattningar

Läs korta sammanfattningar av några av publikationerna från CBM. Till exempel artikeln: "The Cornwall Beaver Project: navigating the social-ecological complexity of rewilding as a nature-based solution", en litteraturstudie om effekterna av bävrar på geomorfologiska och hydrologiska processer, livsmiljöer, biologisk mångfald och människor i jordbrukslandskapet i Storbritannien.

Lyssna på våra forskare

Ljusföroreningar är en fråga som blivit uppmärksammad ganska nyligen.

18 september: "Djurarter minskar – nedprioriterad miljöbov kan ligga bakom", intervju md J-O Helldin i P4 Uppland.

Publicerad: 05 februari 2024 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se
Postadress

SLU Centrum för biologisk mångfald
Institutionen för stad och land
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7012
750 07 UPPSALA

Besöksadress

Almas allé 8

Godsmottagning

Ulls hus godsmottagning 
Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Ulls hus

 

 

Loading…