Prisökningar på lantbrukets insatsvaror – utmaningar och åtgärder

Senast ändrad: 08 maj 2023
Omslaget på rapporten om prisökningar på lantbrukets insatsvaror.

Publ. 2022. Del 17 i serien Future Food Reports. Rapporten beskriver de utmaningar som uppstått för svenska lantbruksföretag vid den prisutveckling och de stora prissvängningar vi sett för viktiga insatsvaror i lantbruket det senaste året, och hur det påverkar företagens möjligheter att bli mer hållbara. Författarna beskriver förslag på åtgärder som kan förbättra situationen både på kort och lång sikt.

Under hösten 2021 steg priset på många insatsva­ror inom lantbruket snabbt. Detta kulminerade med ytterligare prisökningar i samband med Rysslands invasion av Ukraina den 24:e februari 2022. Lantbrukarnas situation har diskuterats flitigt i media och många olika förslag har kom­mit för att hjälpa företagen ur den situation som beskrivs som en kostnadskris.

Denna rapport presenterar prisutvecklingen på fyra viktiga insatsvaror, diesel, el, foder och göd­ning och har analyserat den ekonomiska utveck­lingen på fem typgårdar. Typgårdarna är ett bra verktyg för att analysera och förstå hur företagen påverkas i relation till de prisförändringar som redan skett men också hur de kan påverkas av de åtgärder som föreslås för att hjälpa lantbrukarna.

Syftet med rapporten är att öka förståelsen för lantbruksföretagaren och de effekter som prisvo­latilitet skapar i lantbruksföretaget. Vi vill illustrera lantbruksföretagens situation och föreslår åtgärder som behövs för att förbättra densamma. Tanken är också att skapa förutsättningar för en politik som gynnar den långsiktiga utvecklingen av ett hållbart lantbruk även i tider där det uppstår akuta kriser.

Publ. 2022. Del 17 i serien Future Food Reports. Prisökningar på lantbrukets insatsvaror – utmaningar och åtgärder av Sebastian Remvig och Per Hansson.