Hoppa till huvudinnehåll

SLU Urban Futures

är en strategisk plattform som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

What are urban forests?

Den 29 sept 2021 inledde professor Cecil Konijnendijk från Nature Based Solutions Institute en webbinarieserie om urbana skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests. Konijnendijk har arbetat med grönytor och träd i urbana miljöer i över 25 år och gav en god överblick av det komplexa, relativt nya forskningsområdet tätortsnära skogsbruk.

Urban Forum Reflections - a studio.space

"Not too big, not too small, but just kind of right!" Tomá Berlanda och Sunniva Viking från a studio.space i Sydafrika berättar om deras erfarenheter från Urban Forum, där de ville koppla ihop 'Global South' med 'Global North' samt praktik med akademi.
Publicerad: 14 oktober 2021 - Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se
Loading…