Hoppa till huvudinnehåll

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures är en strategisk plattform som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Vy över stad med broar över vattendrag.

Hållbara städer och samhällen

På SLU finns en bred kompetens kopplad till hållbar stadsutveckling. Blågrön infrastruktur, biologisk mångfald, design av urbana landskap och hållbara urbana livsmedelssystem är bara några exempel. Genom att koppla samman discipliner, fakulteter och sektorer stimulerar plattformen ny forskning, nya metoder och nya samarbeten, vilka behövs för att göra framtidens stadslandskap ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara.

Öppen utlysning - Food-Energy-Water

SLU Urban Futures hubb i Ultuna utlyser såddfinansiering till SLU-forskare för att initiera och utveckla forskning kopplad till Food-Energy-Water nexus i urbana stadslandskap. Sista ansökningsdag är den 20 oktober 2023. (Läs mer och ansök med den engelska sidan.)

Getting our cities right #3 - Sammanfattning och take-aways

Den tredje konferensen i serien Getting our Cities Right arrangerades av SLU Urban Futures i juni 2023, denna gång i Umeå. Under två dagar undersökte vi förhållandet mellan urbana landskap, träd och tätortsnära skogar, ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. På den engelska sidan har vi samlat 'take-aways' och sammanfattningar från presentationerna.

Tätortsnära skog

Tätortsnära skogar och stadsträd bidrar till att göra städer socioekonomiskt och miljömässigt mer hållbara. I detta tvärvetenskapliga forskningsfält möts de två plattformarna SLU Urban Futures och Future Forests. Tillsammans arrangerar de en webbinarieserie om 'Urban Forests'.

Träd i höstfärger och en person på en gångväg.

Nyheter

Publicerad: 28 september 2023 - Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se
Loading…