Hoppa till huvudinnehåll

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures är en strategisk plattform som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.
Vy över stad med broar över vattendrag.

Hållbara städer och samhällen

Framtidens urbana landskap behöver vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara. På SLU finns en bred kompetens kopplat till hållbar stadsutveckling, inom bland annat grön infrastruktur, biologisk mångfald, design av urbana landskap samt hållbara urbana livsmedelssystem. Genom att koppla samman discipliner, fakultet och sektorer stimulerar plattformen till ny forskning, nya metoder och samarbeten. 

Publicerad: 05 juli 2022 - Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se
Loading…