SLU-nyhet

Samband mellan bekämpningsmedelsrester i frukt och grönsaker och spermakvalitet

Publicerad: 20 maj 2016

En studie hos 189 unga friska vuxna män i USA har visat på ett samband mellan bekämpningsmedelsrester i frukt och grönsaker och spermiekoncentration och antalet spermier.

Studiedeltagarna lämnade detaljerad information om sin kost, specifik om sin frukt- och grönsakskonsumtion, i en kostenkät. 34 olika sorters frukt och grönsaker klassificerades till att vara antingen vanligtvis högt belastade, eller lågt/medelbelastade, med bekämpningsmedelsrester. Denna klassificering gjordes med hjälp av data från den officiella livsmedelsprovtagningen i USA. Studiedeltagarna ombads även att lämna sperma- och blodprov. För frukt och grönsaker med låga resthalter, såg forskarna sedan ett positivt samband mellan ett högt intag av frukt och grönt och ett högt antal och koncentration av spermier. För frukt och grönsaker med vanligtvis höga resthalter fanns däremot inget sådant samband. Inget samband hittades mellan intag av frukt och grönt och halten av sexualhormoner i blodet, oavsett resthalterna.

Denna studie är troligen den första som direkt indikerar att de positiva effekterna av frukt och grönt delvis kan motverkas av bekämpningsmedelsrester i en frisk befolkningsgrupp, för en och samma hälsoparameter.

Axel Mie


Kontaktinformation