SLU-nyhet

Sällsynt fångst av rundrocka i Sverige

Publicerad: 23 december 2019

Under en av SLU Aquas trålundersökningar fångades i höstas något vi aldrig tidigare fått i trålen: rundrocka. Totalt fångades 18 stycken, varav två på svenskt vatten i de centrala delarna av Skagerrak. Från Sverige finns tidigare bara ett rapporterat fynd. Att det verkligen rörde sig om rundrocka har nu bekräftats av experter på Naturhistoriska riksmuseet.

Rundrockorna fångades under trålning på drygt 300 meters djup; två individer i centrala delarna av Skagerrak och 16 stycken i yttre Skagerrak.

Arten har stor utbredning – från Grönland förbi Brittiska öarnas västra kust och ända ner till Biscaya. Rundrockor har dock sällan observerats i Skagerrak, vilket kan bero på att den lever i djupare vatten än 300 meter där trålundersökningar historiskt sett varit få. Yrkesfisket är också mindre omfattande på sådana djup, plus att rundrockan lätt kan förväxlas med andra arter av rocka. 

Rundrockan (rajella fyllae) är en mindre rocka, gråbrun till färgen och den blir sällan över 55 cm i totallängd. Dess nos är trubbig, bröstfenorna mjuka och kroppen uppfattas just som lite rund med en påfallande lång svans. Ovansidan har flera rader av taggar medan undersidan är slät.

Arten lever kallt och djupt, från ca 270 meter ner till 2000 meter men företrädesvis på djup mellan 300-800 meter. Trots att den är så utbredd så vet man inte så mycket om biologin. Rundrockor lägger ägg och den ljusbruna äggkapseln är ca 40 mm lång och 25 mm bred. Vid kläckning är ungarna ca 7 cm långa. Könsmognaden tror man inträder vid ca 45-50 cm längd. De livnär sig på havsborstmaskor och kräftdjur.

Det latinska artepitet fyllae kan härledas till örlogskryssaren Fylla från vilket det första exemplaret fångades utanför Grönland.

Läs mer om rundrockan (rajella fyllae) på Artfakta >>


Kontaktinformation

Barbara Bland, forskningsassistent
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
barbara.bland@slu.se, 010-478 40 13