Fiskmärkning

Senast ändrad: 04 maj 2022
Hummer på båtsdäcket. Foto.

Genom att märka fisk och skaldjur får man information om vandringsmönster och tillväxt, överlevnad, spridning och beståndsstorlek. Institutionen för akvatiska resurser märker fisk i flera forskningsprojekt. Information om fångad märkt fisk är mycket värdefull. På den här sidan kan du rapportera om du fångat märkt fisk eller skaldjur. Du kan också läsa om de forskningsprojekt som pågår på SLU Aqua där märkning är en av undersökningsmetoderna.

OBS! Vi beklagar att vi inte ännu kommit ikapp med att skicka ut svarsbreven till er som rapporterat in! Detta p.g.a. tidigare COVID-19 restriktioner på arbetsplatsen.

Fiskmärkningsdatabasen

Fiskmärkningsdatabasen på institutionen för akvatiska resurser samlar och lagrar en del av Sveriges nationella data över utsättning och återfångst av märkt fisk i sötvatten. Den innehåller i dagsläget över 80 000 återfångstregistreringar samt ca 8 000 utsättningsserier. Data finns från 1940-talet.

Fiskmärkningsdatabasen kvalitetssäkras enligt SLU:s kvalitetssäkringsplan för Foma (fortlöpande miljöanalys): att tillhandahålla öppna data i enlighet med ambitionerna i den myndighetsgemensamma strategin för miljödatahantering.

Data kan lämnas ut vid förfrågan mot administrativ avgift.

Kontaktperson: Teresa Soler, 010-478 42 45 

Rapportera in din fångst av märkt fisk och skaldjur

 


Kontaktinformation

Teresa Soler, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45