Hoppa till huvudinnehåll

SLU Future Food

är en plattform som stimulerar och utvecklar tvärdisciplinär forskning och samverkan för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara livsmedelssystem.

Hållbar produktion och konsumtion av mjölk

Här finns slutrapporten från ett stort forskningsprogram från SLU, RISE och Chalmers. Forskningsprojekten i programmet sträcker sig från den individuella kon, nyttan och nya möjligheter med vallen, till miljöpåverkan på gårdsnivå såväl som till miljö- och folkhälsoaspekter för kostrekommendationer.

En brun och vit ko står i en sluttning med blommor. Foto.

Formas-utlysning om livsmedelsberedskap

Formas utlyser medel till centrumbildningar som utvecklar livsmedelsberedskap som forskningsfält i Sverige och bidrar till ny kunskap och innovativa lösningar som ökar det svenska samhällets livsmedelsberedskap och främjar konkurrenskraften. SLU Future Food har fått i uppdrag av rektor att leda och facilitera en intern ansökningsprocess vid SLU.

Formas logotyp

Vem vill bli framtidens bonde?

Generationsväxlingen är en stor utmaning för många jordbruksföretag i Sverige idag. Avsnitt 32 av podden Feeding your mind från SLU Future Food handlar om vem som vill – och kan – bli framtidens bonde. Här möter vi bland annat Emilia Astrenius stom stegvis tar över företaget från mjölk- och köttbonden Dag Arvidsson, som är på väg att bli pensionär.

En ung kvinna med rosatonat hår sitter på huk inne i en ladugård och hälsar på en svartvit ko. Foto.

Klimat, mat och beredskap i norra Sverige

När klimatförändringar ritar om kartan i Europa kommer kanske produktionen av mat att behöva flytta norrut. I november 2023 bjöd Länsstyrelsen Västerbotten och SLU in till ett tvärvetenskapligt samtal om hållbar livsmedelsproduktion i norra Sverige. Här har vi samlat slutsatser och reportage från dagen.

Norrländskt lantbruk, foto.

Nyheter

Kommande evenemang

Temasidor för överblick och fördjupning

På våra temasidor samlar vi fakta och forskning kring olika aspekter av hållbara livsmedelssystem. Både för dig som vill få en snabb överblick och för dig som vill ha ingångar att fördjupa dig i.

Ett frågetecken omgivet av grönsaker. Foto.

Lyssna på podden Feeding Your Mind

Med podden Feeding Your Mind från SLU Future Food kan du öka din kunskap om hållbar mat. På menyn står ljud och smaker från framtiden.

Jordgloben i ett äpple. Foto

Mat och klimat hör ihop

Framtidens mat och framtidens klimat hör ihop. I en serie filmer från SLU Future Food berättar SLU-forskare mer om forskning och kunskap kring mat och klimat.

Forskare och barn. Foto.

Seminarier och aktiviteter

SLU Future Food anordnar regelbundet seminarie för att lyfta olika perspektiv på hållbar matproduktion och konsumtion. Här hittar du dokumentation och ibland inspelningar från genomförda seminarier.

Två kvinnor och en man diskuterar under ett seminarium framför publik. Foto.
Publicerad: 15 februari 2024 - Sidansvarig: futurefood@slu.se
Loading…