Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas

Forskning

Forskningen sker inom sju ämnesområden där vi tar fram kunskap om skogliga ekosystem och de processer som driver dessa. Denna kunskap överförs till principer för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas givet uppställda mål.

Kimate i svartbergt forskar

Utbildning

För dig som funderar på skogsvetar- och jägmästarprogrammet, examensarbete eller en forskarutbildning. Här finns information om de kurser vi ansvarar för inom grundutbildning och forskarutbildning. Fotos: Kelley Gundale, Andres Palmer

Scener från kurser at SESKO
Publicerad: 21 april 2023 - Sidansvarig: Tejshree.Tiwari@slu.se
Loading…