Forskning vid SRH

Senast ändrad: 22 augusti 2019
SRH-Björkhänge400x400.jpg

Institutionens verksamhet är inriktad på att kombinera forskning inom respektive område med ämnesöverskridande projekt, vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna.

Ämnesområden 

Skoglig fjärranalys - utveckling och validering av fjärranalysmetoder för skogsbruksplanering och miljöanalys.

Skoglig inventering och sampling - utvecklar kostnadseffektiva inventeringssystem för praktiskt skogsbruk och miljöanalys. 

Skoglig planering - utvecklar kunskap och metodik som i praktisk tillämpning kan bidra till ett hållbart skogsbruk.

Skoglig matematisk statistik - analyserar och modellerar spatiala, temporala och spatio-temporala data, samt utvecklar nya modeller.

Landskapsstudier - omfattar beskrivningar och analyser av tillstånd och förändringsprocesser lokalt och på landskapsnivå i ekosystem och samhälle gällande frågor om hållbarhet.


Kontaktinformation

Hans Petersson, forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning, Avdelningen för skoglig resursanalys, SLU
hans.petersson@slu.se, 090-786 85 01

Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se