Hoppa till huvudinnehåll

Skogliga Hållbarhetsanalyser

Ett forskningsprogram vid institutionen för skoglig resurshushållning som arbetar med analyser av skoglig planering, förvaltning och vidareutveckling av Heurekasystemet.  

 

Våra analyser av framtida skogstillstånd används bland annat för skogliga konsekvensanalyser på nationell nivå. En av våra huvuduppgifter är att vidareutveckla och förvalta optimering- och simuleringssystemet Heureka som används av forskare, skogsindustrier, skogliga föreningar och alla större skogsbolag. 

 

Heurekasystemet

Programvaror för planering och analys

Nyheter från SHa och Heurekasystemet

Framtida skogsscenarier med Heureka – testa din skogliga fråga

Frågeställningar kring klimatförändringar, biodiversitet, rennäring, rekreation, hyggesfritt skogsbruk, kolinlagring och produktion är några exempel på vad forskare, lärare, företag och statliga myndigheter nyttjat det skogliga beslutsstödet Heureka till. Över 80 vetenskapliga artiklar där Heurekasystemet använts har publicerats i ett trettiotal olika tidskrifter och här ges smakprov på vad det använts till och vad som går att göra idag. Vad är dina skogliga frågor? Testa systemet med dina idéer.

Grankvist i vinterskrud

Renens vinterbete försvinner raskt men anpassat skogsbruk kan vända trenden

De senaste sjuttio åren har renens lavrika vinterbetesmarker minskat bland annat till följd av tätare och yngre skogar. Genom att anpassa dagens skogsbruk kan förutsättningarna för vinterbete öka med 22 procent inom femton år visar en studie från Sveriges lantbruksuniversitet.

Renar som betar marklav
Publicerad: 05 maj 2022 - Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se

Skogliga Hållbarhetsanalyser, Institutionen för skoglig resurshushållning

Programchef: Jeannette Eggers

Postadress: Skogliga Hållbarhetsanalyser, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå

Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå

Loading…