Sveriges lantbruksuniversitet

Skogliga Hållbarhetsanalyser, SHa

Ett forskningsprogram vid institutionen för skoglig resurshushållning som arbetar med analyser av skoglig planering, förvaltning och vidareutveckling av Heurekasystemet.  

En grupp av män och kvinnor i varierande ålder. Foto.

Våra analyser av framtida skogstillstånd används bland annat för skogliga konsekvensanalyser på nationell nivå. En av våra huvuduppgifter är att vidareutveckla och förvalta optimering- och simuleringssystemet Heureka som används av forskare, skogsindustrier, skogliga föreningar och alla större skogsbolag. 

Heurekasystemet

Programvaror för planering och analys

Publicerad: 05 mars 2020 - Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se
Loading…