Biodiversitetslaboratoriet

Senast ändrad: 04 september 2023
Bildkollage med flera olika akvatiska organismer. Foto.

Vi analyserar akvatiska organismer med avseende på artsamman­sättning och biomassa. Därigenom får vi information om vatten- och habitatkvalitet i olika sjö- och vattendragstyper, om indikatorarter, samt om effekter av miljöstörningar.

Vi sedan 1995 ackrediterade av SWEDAC för biologiska analyser och prov­tag­ning i sötvatten (ack.nr. 1208). Vi har en hög taxonomisk kompetens och lång erfarenhet av miljöövervakning i sjöar och vattendrag. Här finns specialistkunskaper inom växtplankton, djurplankton, fastsittande kiselalger (på­växt­alger), vatten­växter (makrofyter), bottenfauna och elfiske. Vi anordnar även kurser och workshops inom våra verksamheter, samt deltar i och i vissa fall arrangerar nationella och inter­nationella interkalibreringar.


Kontaktinformation

Stina Drakare
Laboratoriechef för Biodiversitetslaboratoriet
stina.drakare@slu.se
018-673102