Hoppa till huvudinnehåll
Provtagning av vatten från båt. Foto.

Utbildning, forskning och miljöanalys

Vårt fokusområde vatten undersöker vi ur olika perspektiv: biologiskt, mikrobiellt, kemiskt och geokemiskt och hydrologiskt. Vi utvecklar kunskap om hur miljötillståndet förändras och vad förändringarna beror på genom forskning och miljöanalys. Vi har våra egna kvalitetssäkrade laboratorier där vi gör analyser.

Det finns en nära koppling mellan våra områden vilket gör helheten ännu bättre och mer effektiv. Vi har ett unikt uppdrag från myndigheter att undersöka svenska ytvatten vad gäller kemi och dess biologi.

Vi delar gärna med oss av vår kunskap, till exempel genom utbildning, nyhetsartiklar och öppna data.

Verksamheten är indelad i fyra avdelningar: Ekologi och biodiversitet, Mikrobiell ekologi, Geokemi och hydrologi, samt Organisk miljökemi och ekotoxikologi (OMK).

 

 

Ekologi och biodiversitet

Genom forskningen på avdelningen för ekologi och biodiversitet (Biosektionen) försöker vi förstå diversiteten i akvatiska och terrestra ekosystem, ofta relaterat till miljöförändringar.

Näckrosblad. Foto.

Geokemi och hydrologi

Avdelningen för geokemi och hydrologi arbetar med forskning och miljöanalys kring vattnets kemiska kvalitet, bland annat vad gäller övergödning, försurning och tungmetaller. Vi försöker förstå de hydrologisk processer som styr vattenkvaliteten.

Bäck i skogen. Foto.

Organisk miljökemi och ekotoxikologi

Avdelningen för organisk miljökemi och ekotoxikologi arbetar med forskning och miljöövervakning av organiska miljöföroreningar. Vi strävar efter en ökad kunskap om källor, spridning, omsättning och effekter av dessa ämnen i miljön med fokus på vatten och dess ekosystem.

Laboratorieutrustning. Foto.

Mikrobiell ekologi

Avdelningen för mikrobiell ekologi arbetar med ekosystem och deras processer i gränslandet mellan biologi, geologi och kemi. Att förstå mikroorganismernas funktionella ekologi möjliggör en effektiv och hållbar förvaltning av ekosystem och naturresurser.

Stefan Bertilsson vid dragskåp.Foto.

Certifierat miljöledningssystem

Inom SLU har vi ett miljöledningsystem certifierat enligt ISO14001. Det innebär att vi har kartlagt vår miljöpåverkan och arbetar systematiskt för att minska vår negativa miljöpåverkan och öka vår positiva miljöpåverkan.

Publicerad: 13 oktober 2023 - Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se
Loading…