Mikrobiell ekologi

Senast ändrad: 26 februari 2024

Avdelningen för mikrobiell ekologi arbetar med ekosystem och deras processer i gränslandet mellan biologi, geologi och kemi. Att förstå mikroorganismernas funktionella ekologi möjliggör en effektiv och hållbar förvaltning av ekosystem och naturresurser.

På avdelningen arbetar vi med att förstå mångfalden, ämnesomsättningen och ekologin hos mikroskopiska "ekosystemingenjörer". Vi använder oss av metoder som miljögenomik och biogeokemiska analyser i både fältstudier och experiment för att besvara en rad sammanlänkade frågor inom funktionell ekologi, mångfald och mikrobiell evolution. Fokus ligger på akvatiska ekosystem, men forskningen täcker ett brett spektrum av ekosystem och de bakterier, arkéer, mikroeukaryoter och virus som vi hittar där.

Ledning och personal

Avdelningschef: Stefan Bertilsson

Personal på avdelningen för mikrobiell ekologi

 

Forskning

Avdelningen för mikrobiell ekologi är engagerad i omkring 20 forskningsprojekt. Några exempel av projekten är:

Miljöanalys

Vår avdelning delar ansvaret för den nationella miljöövervakningen av avloppsvatten som vi testar för säsongsinfluensa och SARS-CoV2 viruset. Vi publicerar regelbundet resultaten på svenska Covid-19-dataportalen.