Besök SLU

Senast ändrad: 08 november 2023
Mattias Jonsson guidar en skolklass på besök på Ultuna. Foto: Anna Lundmark

SLU tar emot många besök, både nationella och internationella. Det kan till exempel vara skolklasser, myndighetsföreträdare, företag eller kungligheter. Att ta emot gäster och visa upp verksamheten är en viktig del i SLU:s interaktion med det omgivande samhället.

SLU finns på många platser i landet och välkomnar besök på såväl våra campus som på försöksstationer. De flesta platserna är både öppna och tillgängliga för den som vill se sig omkring, men för ett mer strukturerat besök där företrädare för universitetet berättar och visar upp vad vi gör rekommenderar vi att du tar kontakt i förväg. Syftet med besöket kan vara att ta del av SLU:s expertkunskap, skapa relationer, utveckla ett samarbete eller få veta mer om våra utbildningar.

Vi har ingen central samordning av besök. En del tas emot på central nivå, men flertalet hanteras direkt av fakulteten eller institutionen, forskaren eller avdelningen. Om det är ett specifikt ämnesområde du är intresserad av kan du leta dig fram via våra olika intresseområden. I SLU:s kalender går det att hitta evenemang så som öppet hus på campus och på olika utbildningsprogram. 

Officiella och prioriterade besök till universitetsledningen hanteras av akademiintendenturen. Exempel på sådana besök är

  • statschef eller medlem av kungahus
  • representanter för riksdag och regering
  • ambassadörer
  • representanter från internationella organisationer, t.ex. EU eller FN
  • universitetsledningar från andra svenska eller utländska universitet
  • ledande representanter i näringslivet.

Hitta din kontakt:


Kontaktinformation

SLU:s växel
018-67 10 00
mån-fre 8.00-16.00