Databasen för provfiske i sjöar - NORS

Senast ändrad: 15 maj 2024
Abborre (Perca fluviatilis) i akvarium på Baltic Science Sea Center, Skansen. Foto.

Välkommen till databasen för provfiske i sjöar! Här kan du ladda hem data från ca 10 000 utförda provfisken fördelade på omkring 3 900 sjöar. Här finns också information för dig som ska bedriva miljöövervakning med just sjöprovfiske som metod. Databasen för provfiske i sjöar (Nationellt Register över Sjöprovfisken – NORS) är den nationella databasen för sjöprovfiskedata och den har varit i bruk sedan 1992. All data är tillgänglig för allmänheten.

Data till forskning och nationella och regionala utvärderingar

Databasen för provfiske i sjöar heter officiellt Nationellt Register över Sjöprovfisken – NORS. Den består till största delen av data som samlats in genom nationella och regionala miljöövervakningsprogram. Vi tar även emot provfiskedata från undersökningar som utförts av universitet, kommuner, fiskevårdsområden och andra uppdragsgivare med målsättningen att databasen ska breddas med avseende på geografi och olika sjötyper.

Data används till exempel i nationella utvärderingar, vid bedömning av ekologisk status i våra sjöar baserad på fisksamhället, som referensmaterial till lokala och regionala provfiskeundersökningar och i forskningsprojekt. All data är tillgänglig för allmänheten.

Hämta data, ladda hem protokoll och se vad du behöver vid sjöprovfisket

I flikarna nedan hittar du allt du behöver veta när du ska ut i fält. Vi har också utbildningarna för dig som är ny som sjöprovfiskare. 

Hämta data från databasen för provfiske i sjöar (Nors)

Källhänvisning för databasen för provfiske i sjöar

Källhänvisning för data från databasen för provfiske i sjöar

  • Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att samordna vattenrelaterad miljöövervakning i Sverige. När du publicerar miljöövervakningsdata från databasen för provfiske i sjöar ska du ange att de tagits fram inom ramen för samordnad svensk miljöövervakning.

  • Data från databasen för provfiske i sjöar skall refereras enligt följande: 
    Nationellt Register över Sjöprovfisken – NORS. yyyy. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för akvatiska resurser. http://www.slu.se/sjoprovfiskedatabasen [yyyy-mm-dd].

Sjöprovfiskeprotokoll och rapportering till datavärd

Utbildning och tillstånd för sjöprovfiske

Vad du behöver för att kunna utföra ett sjöprovfiske

Datavärdskap på SLU

Institutionen för akvatiska resurser är datavärd för fisk på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Vi levererar kvalitetssäkrad data från provfisken inom nationella och regionala miljöövervaknings- och kalkningsprogram. Med vår insats får omvärlden snabbare tillgång till de senaste resultaten. Information om datavärdskapet finns också på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.


Kontaktinformation

Anders Kinnerbäck, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
anders.kinnerback@slu.se, 010-478 42 34