Hoppa till huvudinnehåll

Livsmedelstillsyn

Tycker du att säkra livsmedel ska vara en förutsättning för alla? Vill du veta vad som påverkar kvalitén hos livsmedel? Då är magisterprogrammet i livsmedelstillsyn något för dig!

PROGRAMINFORMATION

Vill du förstå för vilka faktorer som påverkar kvaliteten och egenskaperna hos olika livsmedel? Magisterprogrammet i livsmedelstillsyn ger dig fördjupade kunskaper om och förståelse för livsmedelstillsyn, livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien. Vilka faktorer är det som påverkar och förändrar kvaliteten och egenskaperna hos livsmedel? Du får också lära dig vad som påverkar hur livsmedelstillsyn bedrivs i Sverige. Säkra livsmedel är en förutsättning för alla medborgare. Därför är det viktigt att de som bedriver tillsynen har grundliga kunskaper om och stor förståelse för såväl framställning som tillagning av livsmedel, liksom för förvaltning och tillsyn.

Merparten av undervisningen kommer att ske på distans. En del praktiska moment ingår, t.ex.  laborationer. Dessa förläggs till SLU:s campus i Uppsala.

Planerat innehåll – kan komma att ändras.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Livsmedelstillsyn - magisterprogram
Språk: Svenska
Omfattning: 1 år, 60 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Distans
Anmälningskod för svenska studenter: 81079

Behörighet: För att bli antagen till magisterprogrammet Livsmedelstillsyn krävs:
• grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen
• särskild behörighet: fördjupning omfattande 90 hp inom något av följande ämnen/utbildningsområden:
- biologi
- husdjursvetenskap
- livsmedelsvetenskap
- nutrition
- folkhälsovetenskap
- medicin
- miljövetenskap
- kemi
- mat- och måltidsvetenskap
- kostvetenskap

Kravet på särskild behörighet är även uppfyllt av den som har en yrkesexamen som veterinär, biomedicinsk analytiker eller som dietist.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande kravet på svenska för grundläggande behörighet på grundnivå och Engelska 6.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen: Examen som utbildningen syftar till Magisterprogrammet Livsmedelstillsyn syftar till en magisterexamen med huvudområdet livsmedelsvetenskap. Magisterexamen är en generell examen. Se även SLU:s lokala examensordning. Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen magisterexamen med huvudområdet livsmedelsvetenskap (degree of Master of Science (60 credits) with a major in Food Science). Examenskrav Magisterexamen med huvudområdet livsmedelsvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 60 högskolepoäng (hp), varav minst 45 hp på avancerad nivå med följande krav: - minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet livsmedelsvetenskap (A1N; A1F), - minst 15 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet livsmedelsvetenskap (A1E). Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL

Magisterprogrammet i livsmedelstillsyn inleds med en kurs i livsmedelsteknologi som ger en grund för de vidare studierna på programmet. I de efterföljande kurserna behandlas både natur- och samhällsvetenskapliga aspekter på livsmedelskontroll. De naturvetenskapliga kurserna omfattar livsmedelshygien, livsmedelsmikrobiologi, livsmedelsteknologi, livsmedelssäkerhet och kvalitetsledningssystem.

I de samhällsvetenskapliga delarna av utbildningen ingår kommunikation, kontrollmetoder, statskunskap särskilt inriktat på förvaltning och myndigheter samt beslutsfattande, myndighetsutövning och livsmedels- och förvaltningslagstiftning.

Livsmedelsprogrammets huvudområden är

  • livsmedelsvetenskap
  • miljövetenskap.

Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng. Syftet med det självständiga arbetet är att du ska tillämpa dina kunskaper om livsmedelskontroll i kombination med din bakgrundskunskap.

Kurser i programmet

- Livsmedelsteknologi med introduktion till livsmedelstillsyn, 15 hp
- Livsmedelshygien, 15 hp
- Kommunikation och myndighetsutövning, 15 hp
- Självständigt arbete inom programmet livsmedelstillsyn, 15 hp

 Planerat innehåll – kan komma att ändras.

KARRIÄR

Efter utbildningen kan du arbeta inom livsmedelstillsyn som exempelvis livsmedelsinspektör. Du kan också att fortsätta att studera mot en licentiat- eller doktorsexamen. 

Examen

Magisterexamen med huvudområdet livsmedelsvetenskap.

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…