Hoppa till huvudinnehåll

Livsmedelstillsyn

Tycker du att säkra livsmedel ska vara en förutsättning för alla? Vill du veta vad som påverkar kvalitén hos livsmedel? Då är magisterprogrammet i livsmedelstillsyn något för dig!

PROGRAMINFORMATION

Vill du få förståelse för vilka faktorer som påverkar kvalitén och egenskaperna hos olika livsmedel? Magisterprogrammet i livsmedelstillsyn ger dig fördjupade kunskaper och förståelse för livsmedelstillsyn, livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien. Vilka faktorer det är som påverkar och förändrar kvaliteten och egenskaper hos livsmedel. Du får dessutom kunskap i vad som påverkar hur livsmedelstillsyn bedrivs i Sverige. Säkra livsmedel är förutsättning för alla medborgare därför är det viktigt att de som bedriver tillsynen har grundliga kunskaper och stor förståelse för såväl framställning som tillagning av livsmedel, liksom för förvaltningen och tillsynen.

Merparten av undervisning kommer att ske på distans. En del praktiska moment kommer dock att ingå (t ex laborationer) och förläggs då till Campus Uppsala.

Innehållet kan komma att ändras men det planerade innehållet kan du se här.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

FAKTA & BEHÖRIGHET

INNEHÅLL

Magisterprogrammet i livsmedelstillsyn inleds med en kurs i livsmedelsteknologi som ger en grund för programmet. I de efterföljande kurserna behandlas såväl natur- och samhällsvetenskapliga aspekter på livsmedelskontroll. De naturvetenskapliga kurserna omfattar livsmedelshygien, livsmedelsmikrobiologi, livsmedelsteknologi, livsmedelssäkerhet och kvalitetsledningssystem. I de samhällsvetenskapliga delarna av utbildningen ingår kommunikation, kontrollmetoder, statskunskap särskilt inriktat på förvaltning och myndigheter samt beslut och myndighetsutövning och lagstiftning (livsmedels- resp. förvaltningslagstiftning).

Livsmedelsprogrammets huvudområden är:

  • Livsmedelsvetenskap
  • Miljövetenskap

 

Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng. Syftet med det självständiga arbetet är att studenten ska få möjlighet att tillämpa sina kunskaper om livsmedelskontroll i kombination med sin bakgrundskunskap.

Kurser i programmet

- Livsmedelsteknologi med introduktion till livsmedelstillsyn, 15 hp
- Livsmedelshygien, 15 hp
- Kommunikation och myndighetsutövning, 15 hp
- Självständigt arbete inom programmet livsmedelstillsyn, 15 hp

 

Innehållet kan komma att ändras men det planerade innehållet kan du se här.

KARRIÄR

Magisterprogrammet Livsmedelstillsyn leder till en magisterexamen med huvudområdet livsmedelsvetenskap (degree of Master of Science (60 credits) with a major in Food Science).

Efter utbildningen kan du arbeta inom området livsmedelstillsyn som exempelvis livsmedelsinspektör. 

Det är också möjligt att fortsätta att studera till licentiat eller doktor. 

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…