Hoppa till huvudinnehåll

Skoglig bioekonomi

Vill du utforska skogens nyckelroll i en hållbar bioekonomi och bli expert på skogsindustrin och dess hållbarhetspotential? Och dessutom ha möjlighet att ta en jägmästarexamen? Då är det här rätt program för dig.
Öppen för sen anmälan

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationellt sökintag och all undervisning sker på engelska.

Det här programmet vänder sig till dig med samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig bakgrund och som vill fördjupa din utbildning med fokus på skogens roll i samhällsutvecklingen mot en hållbar bioekonomi. Under programmet läser du om hela den skogliga värdekedjan, från trä till färdig produkt och hur dessa kan bidra till hållbar utveckling för samhället. Du får en fördjupad kunskap om den skogsindustriella sektorn, dess produkter, processer och system. Genom din unika kombination av ekonomi, hållbarhet och skoglig kompetens kommer du spela en viktig roll i framtidens samhälle – där dina kunskaper om hållbarhet är mycket värdefull.

Programmet läser du vid SLU på campus Ultuna i Uppsala. I många fall läser du tillsammans med studenter på andra program, vilket ger möjlighet att lära av varandra och få insikter inom flera områden.

Som student vid programmet har du möjlighet att, i konkurrens, söka till utbytesprogrammet TRANSFOR-M för ditt andra år av programstudierna. Inom TRANSFOR-M har du möjlighet att läsa ett år vid ett av tre partneruniversitet; University of British Columbia, University of Alberta eller Lakehead University. Efter fullgjorda studier uppfyller du kraven för att ansöka om en dubbel examen, en från SLU och en från det kanadensiska universitetet.

Vill du bli jägmästare?  

Utbildningen kan även leda till yrkestiteln jägmästare utifrån ditt val av kandidatprogram och kurser. Mer info om vägen till jägmästarexamen hittar du här: Länk till information om jägmästarexamen

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Skoglig bioekonomi
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för internationella studenter: 2024-01-15
Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81097
Anmälningskod för internationella studenter: 81098

Urval: Högskolepoäng

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet Skoglig bioekonomi krävs:
Grundläggande behörighet
- Examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Särskild behörighet
- 30 hp ekonomi varav minst 15 hp i företagsekonomi, samt
- 60 hp inom något av följande:
- skogsbruksvetenskap
- skogsvetenskap
- skogshushållning
- lantbruksvetenskap
Dessutom krävs kunskaper motsvarande engelska 6. Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng från ett svenskt lärosäte. För sökande från vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.
Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Skoglig bioekonomi syftar till en masterexamen med huvudområdet bioekonomimanagement. Masterexamen är en generell examen.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis med benämningen masterexamen med huvudområdet bioekonomimanagement (Degree of Master of Science with a major in Bioeconomy Management).

Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och kombination med tidigare studier inom skogliga program på kandidatnivå vid SLU, kan ligga till grund för att uppnå fordringarna för yrkesexamen jägmästarexamen om 300 hp. Målen för jägmästarexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå jägmästarexamen definieras i SLU:s lokala examensordning.

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet bioekonomimanagement uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

  • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet bioekonomimanagement (A1N; A1F),
  • minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområdet bioekonomimanagement (masterarbete/A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

I masterexamen kan kurser om maximalt 30 hp utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande. Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej överlappa/likna varandra i innehåll.

INNEHÅLL

Under programmet tränas du i att initiera, organisera och leda processer som syftar till att implementera hållbarhet, cirkuläritet och bioekonomi inom den skogliga industrisektorn. Det inledande året ger dig fördjupade kunskaper i globala skogssektorn, företagsekonomi (marknadsföring och värdekedjor) och viss nationalekonomi (marknader och marknadsfunktioner). Dessutom får du kunskaper om trämaterialets egenskaper och innovationsmöjligheter.

Därefter fördjupar du kunskaper i bioekonomi i en global värld, hållbarhet och hållbarhetsredovisningar samt forskningsmetoder.

Det självständiga examensarbetet ger dig möjlighet att ytterligare fördjupa dig i ett specifikt ämne genom att tillämpa dina kunskaper, förmågor och förhållningssätt inom huvudområdet.

Du kan välja att läsa kurser utanför det föreslagna ramschemat, vid SLU eller annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Det finns goda möjligheter till utbytesstudier vid något av SLUs partneruniversitet i världen.

KARRIÄR

Det finns goda jobbmöjligheter för personer som kombinerar skoglig kompetens med kunskaper inom bioekonomi med särskilt fokus på hållbarhet och cikuläritet exempelvis inom skogssektorn, konsultföretag, skogsindustriella företag, skogsbolag, bank- och försäkringssektorn, myndigheter, intresseorganisationer och certifieringsföretag. Programmet förbereder dig också för forskarutbildning inom ekonomi.

Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och tidigare studier på grundläggande nivå, kan ligga till grund för att uppnå fodringar för yrkesexamen jägmästarexamen.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

UTBILDNINGSPLAN

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Möt studenten Sofie som kombinerar elitidrott och studier vid SLU

Sofie Bergman är en av SLU:s elitidrottsstudenter, s.k. EVL-student. Hon kombinerar sina studier på landskapsarkitektprogrammet med att spela curling på elitnivå.

Sofie Bergman Universiaden

Hur blir jag jägmästare?

Och vad är en jägmästare? En jägmästare är experter på skog och skogsbruk och på vad som krävs för att förvalta våra skogar på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Brinner du för skogens möjligheter läs mer om jägmästarexamen här.

Drönare över skogen

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Avgifter & stipendier

Vem måste betala ansöknings- och studieavgifter och vad är levnadskostnaderna i Sverige? Läs mer om studieavgifter och stipendier.

Valuta symboler

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy

Frågor och svar inför ansökan

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som är intresserad av att plugga på SLU.

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…