Hoppa till huvudinnehåll

Veterinary nursing

Vill du ta djursjukvården in i framtiden, och fördjupa dig inom djurens hälso- och sjukvård, med fokus på forskning och utveckling?

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Programmet ger dig en bra grund för forskarutbildning samt kunskap för att hållbart och etiskt bedriva utvecklingsarbete, innovation och arbete inom djurhälsovård idag och i framtiden. Programmet utgår ifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med tydlig koppling till forskning och näringslivet inom djurens hälso- och sjukvård. Studierna ger dig fördjupade kunskaper inom bl.a. djuromvårdnad inom medicin, kirurgi, anestesiologi, akut/intensivvård, samt rehabilitering.

En masterexamen i djuromvårdnad medför inte möjlighet att söka legitimation som Djursjukskötare.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Masterprogrammet Djuromvårdnad
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2025

Sista anmälan för internationella studenter: 2026-01-15

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för internationella studenter: 81134

Behörighet:

Grundläggande behörighet: Examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk utbildning.

Särskild behörighet: Fördjupning omfattande 90 högskolepoäng inom något av följande ämnen/huvudområden
• djuromvårdnad,
• veterinärmedicin.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Djuromvårdnad - masterprogram syftar till en masterexamen som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen Masterexamen med huvudområdet djuromvårdnad (Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Veterinary Nursing).

Examenskrav

Masterexamen med angivet huvudområde uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

• minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet (A1N; A1F),

• minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområdet (masterarbete/A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

I masterexamen kan kurser om maximalt 30 hp utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande.

INNEHÅLL

Programmet ger ett brett kunnande inom området, fördjupade teoretiska och metodkunskaper inom djurens hälso- och sjukvård, samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Färdigheter i att arbeta självständigt och i grupp, söka ny och relevant kunskap, formulera sig skriftligt och muntlig övas kontinuerligt under programmets gång. Under programmet betonas förmågan att analysera lösningar utifrån etiskt-, effektivitets-, och hållbarhetsperspektiv. Utbildningen innefattar även återkommande delar av professionellt förhållningssätt med bl.a. samverkan inom och mellan professioner, samt kommunikation. Programmet avslutas med ett självständigt arbete på 30 hp, med möjlighet att tillämpa kunskaper och färdigheter i en aktuell frågeställning inom huvudområdet. Studierna ger goda kunskaper i vetenskapsteori och en god grund för forskarutbildning.

KARRIÄR

Karriärmöjligheterna inkluderar, förutom en akademisk karriär, innovationsarbete och avancerat arbete inom djursjukvård, medicinteknik, egenföretagande, produktutveckling samt arbete på myndigheter. En masterexamen gör det möjligt att fortsätta till en forskarutbildning.

Examen

Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Veterinary Nursing.

En masterexamen i djuromvårdnad medför inte möjlighet att söka legitimation som Djursjukskötare.

UTBILDNINGSPLAN

Instagram: SLU.student

En bild säger mer än tusen ord. Visste du att du kan följa våra studenter på Instagram? Där får du en glimt av hur studentlivet är och om hur det är att plugga på SLU.

Instagram logga

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen
Stadsbild av centrala Uppsala

Campus Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och navet för SLU:s utbildningsverksamhet.SLU:s campus som ligger precis utanför centrala Uppsala är rymlig, lummig och pittoreskt och är en passande miljö för Sveriges enda jordbruksuniversitet.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…