Hoppa till huvudinnehåll

SLU och Agenda 2030

SLU:s utbildningar, forskning och miljöanalys skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt. Här ges exempel på vad SLU gör, knutet till de globala målen i Agenda 2030.

SLU bidrar till de globala målen

Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling antogs år 2015 av FN. De syftar till att minska fattigdom och säkra livsmedelsförsörjning, förbättra utbildning och hälsa, hejda klimatförändringarna samt bidra till en hållbar användning av hav och landbaserade ekosystem. SLU:s utbildning, forskning och miljöanalys bidrar till att målen uppfylls.

Lyft för SLU i internationell hållbarhetsranking av lärosäten

SLU lyfter sig i The Times Higher Education Impact Rankings 2023. För mål 13, bekämpa klimatförändringarna, hamnar SLU på plats 29.

SLU:s kunskapsbidrag används

Kunskap från SLU som kopplar till de globala hållbarhetsmålen har fått ett ökat genomslag i samhället det senaste decenniet. Ta del av SLU:s publikationer och se hur de når ut.

SLU-publikationers samband med de globala målen och synergier. Illustration.

Beslutsunderlag för Agenda 2030

Använder vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU:s miljöanalys tar fram kunskap, öppna data och tjänster om naturresurser, arter och livsmiljöer. Hitta aktuell statistik och miljödata.

Idéer som kan förändra världen

Ny kunskap från SLU är efterfrågad av företag och organisationer både i Sverige och internationellt. Många bolag har skapats baserade på idéer och kunskap från SLU. Se några exempel.

God utbildning för alla (mål 4) och Jämställdhet (mål 5)

I SLU:s utbildningar ingår hållbarhetsfrågor och kursansvariga utbildas inom hållbar utveckling. Forskning, kurser och publikationer med genusperspektiv presenteras nedan.

Nyheter: SLU och Agenda 2030

Ingen hunger (mål 2); Hållbar konsumtion och produktion (mål 12)

SLU bidrar till en hållbar livsmedelsproduktion nationellt och internationellt. Vi forskar och utbildar om matens klimatpåverkan av produktion och konsumtion, t.ex. baljväxtodling, livscykelanalyser, köttguide, global djurhälsa och livsmedelssvinn.

Rent vatten och sanitet för alla (mål 6); Hav och marina resurser (mål 14)

SLU övervakar sötvatten och forskar och utbildar om dricksvatten och sanitet. Vi har havsanknuten miljöanalys, forskning och rådgivning.

Hållbar energi för alla (mål 7); Bekämpa klimatförändringarna (mål 13)

Vid SLU forskar och utbildar vi om t.ex. trädbränsle, salixodling, biomassateknologi, metanproduktion från idisslare och om biogasprocesser. SLU:s miljöanalys övervakar klimatförändringar. SLU projektleder också lärosätenas gemensamma klimatnätverk.

 

Ingen fattigdom (mål 1)

Utveckling inom jordbruk och på landsbygden driver ekonomisk utveckling. Läs mer om hur SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer.

God hälsa och välbefinnande (mål 3)

SLU forskar och utbildar om djur och människors hälsa, t.ex. om zoonoser. SLU Framtidens djur, natur och hälsa tar ett helhetsgrepp.

Hållbara städer och samhällen (mål 11)

SLU har kunskap om miljön i och kring tätorter. SLU Urban Futures är en strategisk plattform som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Ekosystem och biologisk mångfald (mål 15)

SLU har utbildningar, forskningsområden och miljöanalys inom bl.a. skog, ekologi och invasiva arter. Kunskapsbank: Välj Biologisk mångfald samt Skog och trä.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9)

SLU Holding backar upp gröna innovationer från SLU:s forskning - från idé till marknad. Green Innovation Park erbjuder en innovationsmiljö på SLU:s campusområden.

Fler sidor med  anknytning till Agenda 2030

 • Agenda 2030

  Se våra filmer om vattenforskning!

  På SLU forskar vi om vattnet i skogslandskapet, vattenhushållningen i jordbruket, dricksvatten, vattnets kretslopp, ekologin i sjöar, vattendrag och hav, fisk, ekonomi, förvaltning och mycket mer. Se våra filmer om vatten!
 • Agenda 2030

  Våra nyhetsbrev

  Ett glas vatten står på en bänk. SLU Vattenforum skickar ut nyhetsbrev två gånger per år. Här nedan hittar du våra tidigare utskick. Det första kom på hösten 2020.
 • Agenda 2030

  Vi studerar samspel mellan människor och vilda djur

  Man märker en älg som ligger ner i snön. Foto. Inom kompetensområdet zooekologi studerar vi vilda däggdjurs och fåglars ekologi och hur de på olika sätt formar ekosystem och samhällen. Vi samarbetar med samhällsaktörer över hela världen för att tillsammans med dem hitta praktiska tillämpningar för våra resultat och skapa möjligheter för en mer hållbar framtid.
Publicerad: 08 augusti 2023 - Sidansvarig: ann-katrin.hallin@slu.se
Loading…