Hoppa till huvudinnehåll

SLU och Agenda 2030

SLU:s utbildningar, forskning och miljöanalys skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt. Här ges exempel på vad SLU gör, knutet till de globala målen i Agenda 2030.

SLU bidrar till de globala målen

Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling antogs år 2015 av FN. De syftar till att minska fattigdom och säkra livsmedelsförsörjning, förbättra utbildning och hälsa, hejda klimatförändringarna samt bidra till en hållbar användning av hav och landbaserade ekosystem. SLU:s utbildning, forskning och miljöanalys bidrar till att målen uppfylls.

SLU:s kunskapsbidrag används

Kunskap från SLU som kopplar till de globala hållbarhetsmålen har fått ett ökat genomslag i samhället det senaste decenniet. Ta del av SLU:s publikationer och se hur de når ut.

SLU-publikationers samband med de globala målen och synergier. Illustration.

Beslutsunderlag för Agenda 2030

Använder vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU:s miljöanalys tar fram kunskap, öppna data och tjänster om naturresurser, arter och livsmiljöer. Hitta aktuell statistik och miljödata.

Idéer som kan förändra världen

Ny kunskap från SLU är efterfrågad av företag och organisationer både i Sverige och internationellt. Många bolag har skapats baserade på idéer och kunskap från SLU. Se några exempel.

God utbildning för alla (mål 4) och Jämställdhet (mål 5)

I SLU:s utbildningar ingår hållbarhetsfrågor och kursansvariga utbildas inom hållbar utveckling. Forskning, kurser och publikationer med genusperspektiv presenteras nedan.

Nyheter: SLU och Agenda 2030

Ingen hunger (mål 2); Hållbar konsumtion och produktion (mål 12)

SLU bidrar till en hållbar livsmedelsproduktion nationellt och internationellt. Vi forskar och utbildar om matens klimatpåverkan av produktion och konsumtion, t.ex. baljväxtodling, livscykelanalyser, köttguide, global djurhälsa och livsmedelssvinn.

Rent vatten och sanitet för alla (mål 6); Hav och marina resurser (mål 14)

SLU övervakar sötvatten och forskar och utbildar om dricksvatten och sanitet. Vi har havsanknuten miljöanalys, forskning och rådgivning.

Hållbar energi för alla (mål 7); Bekämpa klimatförändringarna (mål 13)

Vid SLU forskar och utbildar vi om t.ex. trädbränsle, salixodling, biomassateknologi, metanproduktion från idisslare och om biogasprocesser. SLU:s miljöanalys övervakar klimatförändringar. SLU projektleder också lärosätenas gemensamma klimatnätverk.

Ingen fattigdom (mål 1)

Utveckling inom jordbruk och på landsbygden driver ekonomisk utveckling. Läs mer om hur SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer.

God hälsa och välbefinnande (mål 3)

SLU forskar och utbildar om djur och människors hälsa, t.ex. om zoonoser. SLU Framtidens djur, natur och hälsa tar ett helhetsgrepp.

Hållbara städer och samhällen (mål 11)

SLU har kunskap om miljön i och kring tätorter. SLU Urban Futures är en strategisk plattform som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Ekosystem och biologisk mångfald (mål 15)

SLU har utbildningar, forskningsområden och miljöanalys inom bl.a. skog, ekologi och invasiva arter. Kunskapsbank: Biologisk mångfald samt Skog och trä.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9)

SLU Holding backar upp gröna innovationer från SLU:s forskning - från idé till marknad. Green Innovation Park erbjuder en innovationsmiljö på SLU:s campusområden.

Fler sidor med  anknytning till Agenda 2030

 • Agenda 2030

  SLU Future Food och Agenda 2030

  SLU Future Food bidrar också till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det är framför allt sju av målen som hamnar inom ramen för uppdraget.
 • Agenda 2030

  Design fjällen 2021 och framåt

  Designen i fjällens inventering följer den gemensamma designen, vad det gäller urval av stickprov. Hela fjällens yta täcks av km-rutor, och flera olika stickprov väljs ut med olika täthet. Vilka klasser och variabler som inventeras i respektive stickprov är beroende på hur vanligt förekommande de fenomen är som eftersöks.
 • Agenda 2030

  Vi utvecklar nya sätt att gynna biologisk mångfald

  Therese Löfroth håller upp en vit burk för att studera botten. Foto. Den biologiska mångfalden är hotad – både lokalt och globalt. För att skydda och återställa skadade ekosystem krävs kunskap. Vi forskar för att skapa kunskap om människans påverkan på ekosystem och vilka effekter olika naturvårdsåtgärder ger.
Publicerad: 10 januari 2023 - Sidansvarig: ann-katrin.hallin@slu.se
Loading…