Hoppa till huvudinnehåll

SLU och Agenda 2030

SLU:s utbildningar, forskning och miljöanalys skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt. Här ges exempel på vad SLU gör, knutet till de globala målen i Agenda 2030.

SLU bidrar till de globala målen

Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling antogs år 2015 av FN. De syftar till att minska fattigdom och säkra livsmedelsförsörjning, förbättra utbildning och hälsa, hejda klimatförändringarna samt bidra till en hållbar användning av hav och landbaserade ekosystem. SLU:s utbildning, forskning och miljöanalys bidrar till att målen uppfylls.

Innovationer för en hållbar värld

Ny kunskap från SLU är efterfrågad av företag och organisationer både i Sverige och internationellt. Många bolag har skapats baserade på idéer och kunskap från SLU. Se några exempel.

SLU:s kunskapsbidrag används

Kunskap från SLU som kopplar till de globala hållbarhetsmålen har fått ett ökat genomslag i samhället det senaste decenniet. Ta del av SLU:s publikationer och se hur de når ut.

SLU-publikationers samband  med de globala målen och synergier. Illustration.

An Eye for Science

Här bjuder vi på några konkreta exempel på hur SLU tar sig an livsviktiga frågor som berör oss alla.

God utbildning för alla (mål 4) och Jämställdhet (mål 5)

I SLU:s utbildningar ingår hållbarhetsfrågor och kursansvariga utbildas inom hållbar utveckling. Forskning, kurser och publikationer med genusperspektiv presenteras nedan.

Nyheter: SLU och Agenda 2030

Beslutsunderlag för Agenda 2030

Använder vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU:s miljöanalys tar fram kunskap, öppna data och tjänster om naturresurser, arter och livsmiljöer. Hitta aktuell statistik och miljödata.

Perspektiv på framstegen i arbetet med hållbarhetsmålen

På Agenda 2030: SLU sustainability Day 2023 fick SLU:s personal och studenter möjlighet att lära sig mer om arbetet med de globala hållbarhetsmålen och hur vi ligger till i halvtid.

Maria Knutson Wedel, rektor för SLU på Agenda 2030: SLU sustainability day 2023 . Foto.

Vad gör SLU för klimatet?

Vi tar fram kunskap, beslutsunderlag och fakta om klimatlösningar. Vi klimatrustar våra studenter, som också hjälper oss att vässa vårt eget klimatarbete. Se några exempel här.

SLU jobbar med klimatet 52 veckor om året. Illustration: Michael Kvick, SLU

Lyft för SLU i internationell hållbarhetsranking av lärosäten

SLU lyfter sig i The Times Higher Education Impact Rankings 2023. För mål 13, bekämpa klimatförändringarna, hamnar SLU på plats 29.

Publicerad: 23 april 2024 - Sidansvarig: ann-katrin.hallin@slu.se
Loading…