Markbiologi

Senast ändrad: 10 maj 2016
mycorrhiza-under-moss.jpg

Svampar, bakterier och djur bildar komplexa samhällen i marken och interagerar med växtrötter, organiskt material och mineraler. Markorganismer spelar en viktig roll inom jordbruk och skogsbruk och är centrala för regleringen av ekosystemens kollagring och näringsomsättning.

En ökad förståelse för markens biologi gör det möjligt att bättre kunna förutse hur ekosystem reagerar på miljöförändringar i samband med skogsbruk, föroreningar och klimatförändring.

Vi bedriver forskning inom följande områden:

  • Marksvampars ekologi
  • Mykorrhiza
  • Omsättning av organiskt material i marken
  • Metagenomik och metatranskriptomik för att analysera mikrobiella samhällen och processer

Personal

   
     

Björn Lindahl, Professor (ämnesföreträdare)

Svampars ekologi, skogsekologi, molekylär ekologi. Koordinator för den starka forskningsmiljön IMPRESS. Redaktör för New Phytologist.

 

Biträdande lektor (under tillsättning)

 

Florian Barbi, post-doc

Studier av svampars funktionella egenskaper baserat på genuttryck i komplexa samhällen.

Iuliia Kyiashchenko, Doktorand

Svampsamhällen och deras roll i kol- och kväveomsättning i barrskogsekosystem.

 

Spara

Spara

Spara


Kontaktinformation

Professor Björn Lindahl

Institutionen för mark och miljö
bjorn.lindahl@slu.se , 018-672720

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se