Jordbrukets vattenhushållning – hydroteknik

Senast ändrad: 06 augusti 2016 - slu.se
trial.jpg

Vattnet är fundamentalt för allt liv liksom för alla processer på och i marken. Att kunna reglera vattenanvändningen är en av de största utmaningarna i jordbruket, inte minst i en värld med klimatförändringarna som påverkar villkoren.

Den övergripande målsättningen för vårt forskningsområde är att studera markens uppbyggnad och fysikaliska egenskaper samt att utveckla och utvärdera metoder för optimerat nyttjande och reglering av vattnet inom växtproduktionen. Såväl säkerställd matproduktion som förbättrad mark- och vattenmiljö står i fokus.

Vi bedriver forskning inom följande områden i såväl Sverige som andra länder med varierande klimatförhållanden:

Personal

   Ingmar Messing, professor (ämnesföreträdare)
Forskare  
   Kerstin Berglund, forskare (docent)
   Abraham Joel, forskare (docent)
   Ingrid Wesström, forskare (docent)
   Örjan Berglund, forskare (doktor)
Laboratorie-
assistenter
 
  Christina Öhman, 1:e laboratorieassistent
  Ana Mingot, laboratorieassistent
Doktorander  
 

Jens Blomquist, doktorand

 

Lisbet Norberg, doktorand

  Mario Chilundo, doktorand
Emilio Magaia, doktorand
 

Daniel Aviles, doktorand

 

Benjamin Gossweiler, doktorand

  Olive Tuyishime, doktorand

Kontaktinformation

Professor Ingmar Messing

Institutionen för mark och miljö
ingmar.messing@slu.se, 018-671173

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se