Jordbrukets vattenhushållning – hydroteknik

Senast ändrad: 31 maj 2017
trial.jpg

Vattnet är fundamentalt för allt liv liksom för alla processer på och i marken. Att kunna reglera vattenanvändningen är en av de största utmaningarna i jordbruket, inte minst i en värld med klimatförändringarna som påverkar villkoren.

Den övergripande målsättningen för vårt forskningsområde är att studera markens uppbyggnad och fysikaliska egenskaper samt att utveckla och utvärdera metoder för optimerat nyttjande och reglering av vattnet inom växtproduktionen. Såväl säkerställd matproduktion som förbättrad mark- och vattenmiljö står i fokus.

Vi bedriver forskning inom följande områden i såväl Sverige som andra länder med varierande klimatförhållanden:

Personal

Gruppledare

Ingmar Messing, professor (ämnesföreträdare)

Forskare    

Kerstin Berglund, forskare (docent)
Abraham Joel, forskare (docent)
Ingrid Wesström, forskare (docent)
Örjan Berglund, forskare (doktor)
Youen Grusson, forskare (postdok)

Laboratorieassistenter    

Christina Öhman, 1:e laboratorieassistent
Ana Mingot, laboratorieassistent

Doktorander    

Jens Blomquist, doktorand
Lisbet Norberg, doktorand
Mario Chilundo, doktorand
Emilio Magaia, doktorand
Daniel Aviles, doktorand
Benjamin Gossweiler, doktorand
Olive Tuyishime, doktorand




 


Kontaktinformation

Professor Ingmar Messing

Institutionen för mark och miljö
ingmar.messing@slu.se, 018-671173

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se