Forskarutbildning vid institutionen för mark och miljö

Senast ändrad: 07 februari 2017
spikning-martin-foto-gertrud-nordlander.JPG

Institutionen för mark och miljö erbjuder forskarutbildning i ämnet markvetenskap. Utbildningen är fyraårig (240 hp) varav större delen (195 hp) utgörs av eget forsknings- och avhandlingsarbete.

För att vara behörig till forskarutbildning i markvetenskap krävs en magister i markvetenskap eller motsvarande. Utlysta doktorandtjänster annonseras via SLUs sida för lediga doktorandtjänster.

För att öka kvalitén i forskarutbildningen deltar institutionen i forskarskolan Focus on Soils and Water som drivs i samarbete med andra institutioner vid SLU.

Generell information om forskarutbildningen vid SLU kan du hitta både på SLU:s externwebb och på Medarbetarwebben.

Antagning

Förkunskapskrav

De allmänna behörighetskraven enligt Högskoleförordningen är minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå. Inom de 240 hp ska också minst 60 hp markvetenskap ingå, dvs. motsvarande en magisterexamen i markvetenskap.

Handledning och urval

Endast forskarstuderande som kan garanteras handledning kan antas. Om det finns fler behöriga sökande än antalet doktorandplatser görs ett urval bland de sökande. Högskoleförordningen anger att ett sådant urval ska baseras på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Finansiering

Enligt Högskoleförordningen skall hela utbildningen (nettotid 4 år) vara finansierad vid antagningen och den forskarstuderande anställas som doktorand. Institutionen får dock anta sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om man bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom åtta år.

Projektets doktorerbarhet

Forskarutbildningsnämnden gör en samlad bedömning av om projektet är lämpligt och möjligt att doktorera på. Hänsyn tas till bl.a. finansiering, tillgång till handledning och projektets uppläggning, med krav på forskningsbara hypoteser samt  en rimlig tidsplan.

Ansökan om antagning

Handlingar som skall lämnas in till studierektor för behandling i forskarutbildningsnämnden vid antagning:

Ansökningshandlingar skall skickas elektroniskt till studierektorn för en förhandskontroll senast 3 veckor innan institutionens forskarutbildningsnämnd har möte (se kalender på interna hemsidan).

Ansökan behandlas i forskarutbildningsnämnden vid institutionen och godkänns därefter av prefekten.

Observera att först när doktoranden godkänts för antagning vid institutionen ska ansökan om antagning till fakulteten lämnas in. Fakulteten fattar sedan det formella beslutet om antagning.

Uppföljning

Doktorander

Forskarstuderande vid institutionen för mark och miljö

Aviles Ribera, Daniel
The susceptibility of soils to detachment by water-induced forces. A study from Sacaba, Couchabamba - Bolivia

Axelsson, Ulf
Molybden variation in soil and plant

Björklund, Mona Mossadeghi
Effects of compaction on the morphology and function of the soil pore system and on soil mechanical properties

Blomquist, Jens
The effect of liming on yield and aggregate stability in clay soils

Braun, Sabina
Long-term phosphorus supply in soils – Evaluation of P-AL and the significance of stable P forms

Bölenius, Elisabeth
Spatial distribution of soil physical properties

de Campos Pereira, Hugo
Sorption of perfluoroalkyl substances (PFAS) in soils - Mechanisms and modelling

Chilundo, Mario
The effect of water and fertilizer management on fluxes and yield – field experiments and modelling on a dry semiarid sandy soil of Mozambique

Getahun, Gizachew Tarekegn
Permanent improvement of upper subsoil through loosening and structure stabilisation with organic residues

Gossweiler, Benjamin
Spatial and temporal variations in water regimes and quality in waterways and soils in a peri-urban/rural catchment

Hansson, Linnea
Impact of forestry operations on soil physical properties in regeneration areas – with focus on off-road driving and mechanical site preparation

Hellner, Qarin
Mitigation of critical transport pathways for phosphorous and pesticides from common marine clay soils

Iwald, Johan
Spatial and temporal trends in soil acidity and carbon pools in Swedish forest soils – evaluation of data from the Swedish Forest Soil Inventory

Kyiashchenko, Iuliia
Fungal communities as determinants of carbon sequestration in forest soils

Lindsjö, Anders
Modelling of phosphorus storage and mobilisation in Swedish agricultural soils

Löv, Åsa
Effects of climate change on transport of metals from contaminated soils

Magaia, Emilio
Technologies for improved water use efficiency and management in small scale maize production systems in Southern Mozambique

Mukangango, Marguerite
Alnus acuminata, Gliricidia sepium and Leucena pallida in agroforestry systems on Rwandan oxisols: Tree growth, palatability and effect on manure fertilizer value and soil fertility

Murillo, Gerrardo
Influences of rainfall pattern and land management on erosion rate and streams water quality in Nicaragua's tropical hilly areas

Nolin, Lina
Decision Support for Real-Time Control of soil and crop amendments in agricultural production,based on sensor data,databases and model-based simulation

Riddle, Matthew
The Role of Agricultural Soils Rich in Organic Matter for P Leaching

Rychel, Katrine
Crop-adjusted placement of 'green fertilisers'

Sandin, Maria
Identifying and quantifying loss pathways of pesticides to surface water

Schmieder, Frank
Turnover of P in Soils Rich in Organic Matter

Tuyishime, Olive
Impact of irrigation regime and controlled drainage on nitrogen/salt dynamics and rice yield in Muvumba irrigated soils, Rwanda

 

Avhandlingar

Doktorsavhandlingar vid institutionen för mark och miljö

Licentiatavhandlingar vid institutionen för mark och miljö

Institutionen för mark och miljö bildades 2008 genom en sammanslagning av institutionen för markvetenskap och institutionen för skoglig marklära. Publicerade doktorsavhandlingar på dessa institutioner finns under länkarna nedan

Doktorsavhandlingar vid institutionen för markvetenskap (2002 - 2007)

Doktorsavhandlingar vid institutionen för skoglig marklära (2002 - 2007

Läs mer om:
Sidansvarig: Gertrud.Nordlander@slu.se