Laboratorier

Senast ändrad: 29 mars 2017
ICP-lab-gerd-johansson.jpg

Vid mark och miljö utförs en mängd analyser av jordprover, vattenprover och olika växtmaterial. Analyserna utförs på uppdrag av institutionens miljöövervakningsprogram, olika forskningsprojekt och externa beställare. Vi har även en försökstation i Lanna.

Verksamheten är organiserad i två laboratorier:

  1. Mark- och växtlaboratoriet
  2. Markfysiklaboratoriet

Dessutom har vi en röntgentomograf, en icke-destruktiv metod för visualisering och kvantifiering av 3D strukturer.

Lanna försöksstation ägs och drivs av SLU. Här bedrivs ett stort antal olika försök, med huvudinriktning på långliggande försök som berör mark- och växtnäringsfrågor.


Kontaktinformation

erik.karltun@slu.se, 018-671277, 070-6901277

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se