Växtskyddsmedel i grundvatten och sediment

Senast ändrad: 12 april 2017

Här finns data från undersökningar av växtskyddsmedel i grundvatten och i bäcksediment i fyra s.k. typområden på jordbruksmark samt sediment i två åar. Här finns också data för regnvatten från två stationer samt för luft från en station.

Mer information om miljöövervakningen av växtskyddsmedel hittar du här.

Växtskyddsmedel i grundvatten

Växtskyddsmedel i sediment

Växtskyddsmedel i luft och nederbörd           

O18 i Västergötland O18 i Västergötland Luft, Söderåsen
E21 i Östergötland E21 i Östergötland Regn, Söderåsen
N34 i Halland N34 i Halland Regn, Aspvreten
M42 i Skåne M42 i Skåne  
 

Skivarpsån i Skåne

 
 

Vegeån i Skåne

 

_____________________________________________

Lokal för grundvattenmätning              
Grundvattenrör i skyddshuv

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara


Kontaktinformation

stefan.andersson@slu.se, 018-672416

Sidansvarig: Stefan.Andersson@slu.se