Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för mark och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Nyheter

2016-05-04 -  De viktiga mikronäringsämnena – en av nycklarna till ett produktivt jordbruk
För att spannmål ska växa ordentligt är det absolut nödvändigt att tillräckligt med mikronäringsämnen är tillgängliga. I en ny avhandling har Karin Hamnér undersökt hur mikronäringsämnen som t ex bor,...
2016-05-04 -  Ny avhandling om hur fastläggning av tungmetaller och arsenik påverkas av fosfor
För att avgöra hur farliga markföroreningar är behöver vi veta i vilken grad de riskerar att spridas och tas upp av organismer. Detta kan vi bara bedöma om vi vet hur föroreningarna binds i marken. Kunskap...
2016-03-18 -  Den giftiga tungmetallen kadmium i svenskt spannmål
Fler människor i Sverige kan drabbas av njurproblem och benskörhet om allt fler går över till mer vegetarisk kost. En orsak är att mat odlas på jordbruksmark med naturligt höga halter av den giftiga tungmetallen...
2016-03-15 -  Alven avgör fosforläckage
Tidningen Jordbruksaktuellt uppmärksammar Helena Anderssons doktorsavhandling.
Markvetenskap är i ett multi- och interdisciplinärt ämne som omfattar samspelet mellan biologiska, kemiska och fysikaliska processer och egenskaper i markmiljön. Läs mer om vår forskning för att uppnå en uthållig markanvändning.
Vi samverkar med jord- och skogsbruksnäringarna, myndigheter, rådgivarorganisationer m. fl. för att hitta de viktigaste frågorna, utveckla bra forskning och sprida resultaten. Läs mer om samverkan vid Institutionen för mark och miljö.

Interna sidor (för institutionens medarbetare)

Filmer om mark

Vilka egenskaper hos jorden resulterar i gott vin? Vad är mykorrhiza och vad är den bra för? Hur ser Sveriges vanligaste jordtyp ut? Hur ser man spår av jordbruk i skogen? Hur bestämmer jag jordart med bara vatten till hjälp? Det kan du se på vår YouTube-kanal.

 


Institutionen för mark och miljö är  miljöcertifierad enligt standarden SS-EN ISO 14001:2004.


 


 
Sidan uppdaterad: 2016-02-25. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen