Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för mark och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Datavärdskap Jordbruksmark

Vi levererar kvalitetssäkrade data från miljöövervakningen på uppdrag av Naturvårdsverket. Med den här insatsen får omvärlden snabbare tillgång till de senaste resultaten bättre och snabbare.

datavärdskap jordbruksmark

Här kontrollerar Lovisa Stjernman Forsberg utrustningen för mätning av växtnäringsläckage från jordbruksmark. Foto: Katarina Kyllmar.

Institutionen är datavärd för data som insamlats genom nationell och regional miljöövervakning inom programområdena Jordbruksmark och Luft (enligt Naturvårdsverkets indelning). En datavärds uppdrag är att lagra, kvalitetssäkra och tillgängliggöra data. I uppdraget ingår också att ta fram vissa bearbetningar av data.

Vid institutionen utför vi också miljöövervakning, både inom programområde Jordbruksmark och inom andra program.

Delprogram inom datavärdskapet

- och information om ingående undersökningar och data

Databaser

 

 

Vill du veta mer om Datavärdskap Jordbruksmark eller behöver hjälp att hitta data?

Kontaka mig gärna!

Katarina Kyllmar

Telefon: 018 - 67 25 97

 

 

Jordbruksverkets jordartskartering

Jordbruksverkets jordartskartering omfattar ca 13 000 provpunkter i svensk åkermark lagras också inom datavärdskapet. Med databasen som underlag har en ny jordartskarta för svensk åkermark tagits fram, den kan du ladda hem antingen som pdf eller som GIS-skikt från Jordbruksverkets hemsida:  www.jordbruksverket.se/jordart. Där hittar du också mer information om hela undersökningen. 

Om du vill få tillgång till databasen och de sekretesslagda provpunkterna, kontakta datavärden.

 
Sidan uppdaterad: 2015-09-29. Sidansvarig: Katarina.Kyllmar@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen