Hoppa till huvudinnehåll

Från väsen till vetenskap

Kan hotade väsen skapa dialog och väcka engagemang om kunskap?

På gränsen mellan vad vi vet och tror

Under sommaren och hösten visas fotoututställningen Nordiska väsen – Rödlistan av Linnéa Jägrud och Tore Hagman på Baltic Sea Science Centers nedre terrass. Utställningen är ett samarbete mellan Linnéa Jägrud, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Skansen.

I samband med utställningen vill vi här guida dig till kunskap om de verkliga miljöer och arter som folktrons olika vattenväsen är kopplade till.

Gör en virtuell 360-rundtur i Från väsen till vetenskap!

Gör en digital 360-tur i olika vattenmiljöer

Kliv in i ålens och blåstångens livsmiljöer och lär dig mer om betade strandängar och artkännedom. Upptäck hur du kan bidra till ökad kunskap och lokal naturvårdsnytta.

Besök fotoutställningen Nordiska väsen - Rödlistan

Läs mer om utställningen och de vattenväsen som visas på Baltic Sea Science Center, Skansen. På plats kan du även lära dig mer om hela Östersjön och hur vi påverkar havet.

Exempel: Hjälp oss hålla koll på ålen

Vill du bidra till ökad kunskap om ål och lokal naturvårdsnytta? Rapportera din observation av ål till oss. Ett exempel på projekt som du även hittar till via den digitala rundturen.

Tillverkning halmstege för småål. Foto.

Exempel: Hjälp till med kollen på Sjögull

Var med och lös en klurighet. Hjälp forskarna att kartlägga Sjögullen som är en invasiv vattenväxt. Det är ett annat exempel på ett projekt som du hittar till i den digitala rundturen.

Exempel: Studera snäckor i fält

Samla in, artbestäm och mät längden på snäckor vid kusten. Det kan bidra till ökad förståelse för vad som händer när Östersjön värms upp. Ett ytterligare exempel på aktivitet du kan hitta i den digitala rundturen.

Publicerad: 17 juni 2024 - Sidansvarig: ann-katrin.hallin@slu.se
Loading…